Gel de Şaşma: Seçilmişin Vekili Atanmış Olursa(!)

24 Aralık 2016 Cumartesi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) sözcülerinin dün söylediklerinin yarın, çok sık olmasa da aynı gün, tersini söyledikleri yurt çapında kanıksanmış durumda. Trolleri ve özel görevli gazetecileri(?) öylesine allayıp pullayıp yansıtıyorlar ki, fanatikleri bir yana, oy veren yurttaşlar bile ayırdına varamıyor.
İlginç tarafı, alışkanlıklarının son süreçte yeni deyişle tavan yapmış olması.
Ama içlerinden biri var ki 316 imza ile kayıtlara geçirmekten de kaçınmamışlar.

***

AKP yöneticileri, Türkiye’yi değiştirme düşüncelerini yaşama geçirebileceklerinden duydukları kuşkuyu yenmelerinin ardından özellikle “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vesayetini kırma” girişimine ağırlık vermişlerdi.
Söylemlerinin özeti de “atanmışlar seçilmişleri yönetemez, yönlendiremezler” gibi bir sava dayanıyordu.
Liberaller arasından da epeyce yandaş bulmuşlardı.
Değişen önemli görüşlerinden birini, köşemin yeri bittiğinden perşembe günü iki cümleyle şöyle özetlemiştim:
“TBMM Başkanı’nın da papucu dama atılıyor. Çünkü Cumhurbaşkanına vekâlet edemeyecek.”

***

Anayasa değişiklik önerisinin 11’inci maddesinin üst başlığı: “F - Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar” olarak düzenlenmiş.
Madde de şöyle başlıyor: “Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.” Maddenin, konumuzla ilişkili bölümlerini de alıntılıyorum.
“Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde kırk beş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır, yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.”
(......)
“Cumhurbaşkanının hastalık ve yurtdışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır.” (......)
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar Cumhurbaşkanına karşı sorumludurlar.” (......)
Maddeye göre bakanlıklar da seçilmişlikle bağdaşmıyor.

***

AKP’li milletvekillerinin imzaları daha MHP ile taslak üzerinde görüş birliği sağlanmadan alınmıştı.
Seçilmişleri bile atanmışların yönetimine sokacak anlattığım yöntem için ne düşündüklerini bilemiyoruz.
Kapı yoldaşım Emine Kaplan’ın perşembe günü yayımlanan “AKP’de itiraz var” başlıklı haberini “Başbakan Yıldırım arkadaşlarımın kafasını karıştıran hususlar var” diyerek doğruladı.
Ama AKP’deki “kol kırılır yeni içinde kalır” geleneği sürüyor gibi.

***

Yıldırım’ın sadece Başbakanlığı değil AKP Genel Başkanlığı da gidiyor. TBMM Başkanı Kahraman’a “biraz kenara çekil” deniyor.
TBMM görevde kalacak(?) ama özeti şu: Yaşasın tek adam yönetimi.(!)  


Yazarın Son Yazıları

Kurtarıcı... 14 Eylül 2017
Gazeteciyi Kim Öldürdü? 17 Haziran 2017