Hey ‘İlletin Adamı’ Bir Dakka!

08 Ağustos 2014 Cuma

- Bir de Alevi olacak!
- Bir de Sünni olacak!
- Bir de Kürt olacak!
- Halbuki o Zaza!

***

Sen bu pervasız, bu sorumsuz, bu ilkel, bu vahşi ağızları, bu halk yeni küfürler, yeni beddua biçimleri icat etsin diye mi kullanıp duruyorsun!
Amacın ne senin?
Yanı başımızdaki ırk ve mezhep yangınlarını ülkemize mi sıçratmak niyetin?
Cumhura başkan olmanın yolu, halkın karşısına geçip çiklet çiğner gibi sabahtan akşama, Alevilik, Sünnilik, Zazalık nutukları atmak mıdır?
Zinhar ve elbette benzetmek gibi olmasın, Atatürk’ten İnönü’ye, Demirel’den Ecevite bu ülke siyasetine imza atanların hiçbirisi hayatlarında bir kez bile olsa, “Alevi”yi karalamadı, Kürt’ü Zazaya üstün tutmadı. Ortalığa ırkçılık, mezhepçilik tohumları saçmanın, öfke tohumları ekmenin arkasında yatan illet nedir?
“Zillet”i iyi bilirsin...
“İllet”i de bu millet sayende öğrendi.
Adap, edep, bilgi, efendilikten yana seninle gayri kâbil kıyas siyasi rakibin Ekmelleddin Bey’e kafiye düşürerek laf çakıp duruyorsun.
“Monşeri” hakaret olarak kullanıyorsun...
“Dil bilmesini, profesörlüğünü” alaya alıyorsun.
O senin cehaletinle dalga geçmeye tevessül ve tenezzül etmezken üstelik.
“Bu nasıl bir zillettir?” demeyelim..
“Ama bu ne menem illettir?” diye sormak hakkımız!
“İllet” için avukatların mal bulmuş mağribilik yapmaya kalkmasın.
Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe Sözlüğü “illeti” Hastalık, hastalık derecesine varan alışkanlık, bozukluk, kızdıran, sinirlendiren (şey veya kimse), sebep” diye tanımlıyor.
Yani buradan ekmek çıkmaz.
Nokta!
Mevki, makam, yaş, adap, edep gözetmeden dişine göre bulduğun, gözüne kestirdiğin herkese “sen” deyip duruyorsun... Ne demek sen?
- Peki sen kimsiniz?
- Bu “illet” üslup neyin nesidir?
Şimdi bir de “milletin adamı” diye ortaya çıktın...
Hangi “milletin” adamısın sen?
- Adından utanılan bir milletin adamı nasıl olunur?
On iki yıldır adını ağzına almaya çekindiğin milletin adamı nasıl olacaksın?
Sandığa 72 saat kala aniden “Türk” sözcüğünü ağzına alabildin.
Ama bu kez de topu dedene, babana atarak
: - “Onlardan öğrendim.. Türk’üm!”
Ne diyelim “Tenkyu!”

Aynası İştir Kişinin...
Der Spiegel, Almanca “ayna” demek. Onların Ziya Paşa’sı da yok, “Terkib-i Bend”i de.. Onu da eklemek bize düşüyor:
Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmazŞahsın görünürrütbe-i aklı eserinde  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Delinmiş tapunun davası 12 Eylül 2021
TALİBAN.. No problem! 22 Ağustos 2021