CHP ve devrimcilik

14 Kasım 2023 Salı

Yapay olarak üretilmiş Anayasa Mahkemesi krizinin ardında AKP’nin anayasa değişikliği hesaplarının da payı olduğu anlaşılmış bulunuyor. Öyle görünüyor ki önümüzdeki günlerde kriz çözüleceği yerde daha da büyüyecektir. Tecrübeli gazeteci, yazar dostum Sedat Ergin’in, anayasaya saygısı olduğu kanısı yaygın olan AKP’den Cemil Çiçek ile yaptığı söyleşide, deneyimli politikacı, sorunu çözme durumunda olanların olayların bu yörüngeye girmesinde sorumlu olduklarını söylüyordu. Cemil Çiçek’in ne demek istediği açıkça anlaşılıyor. Sorunu kilitlemekte olanların kimlikleri Çiçek’in daha da açık konuşmasını engellemektedir. Ne desin yani adam!?

Gerçekten de sorunu çözmesi gerekenler aslında sorunu çıkaranların ta kendisi. Bu durum bunalımın uzun süreceğini ve derinleşeceğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde siyasi atmosfer çok gergin geçecek. CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel demokrasiyi savunma konusunda Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha kararlı ve sert bir çizgi izleyeceğe benziyor. Öte yandan AKP de şimdiye dek yürüttüğü “Benden yana olanlar yurtseverdir, millidir. Bana karşı olanlar ise gayri millidir, ihanet çizgisindedir” politikasını sürdürmeye devam edeceğini yapılan açıklamalarda belli etmiştir. Yani çok sert, rejimin sınırlarını zorlayacak bir ortama girilmesi kaçınılmaz olacaktır.

Bu durumda CHP’nin yeni genel başkanının ileri sürdüğü gibi CHP’nin demokrasi mücadelesinde altı okunu oluşturan ilkelerin hepsine sahip çıkıp çıkmayacağını merak etmemek elde değil.

***

Şimdiye dek altı okun ilkelerine sahip çıkmakta çekingen davranan CHP’nin özellikle mahcup laik tavrını görenler, CHP’nin ilkelerini korumak konusunda bundan böyle nasıl bir tavır izleyeceğini merak etmekte ve bu konuda ciddi kaygılar taşımaktaydılar.

Laiklik gibi bir konuda çekingen davranan CHP’nin haksız suçlamalara maruz kaldığı devrimcilik konusunda gerekli cesareti göstereceğinden kuşku duyulması doğaldır. Türkiye’yi sürekli din vesayeti altında tutmaya çalışanlar bu politikaya tepki gösterilmesini önlemek için askeri vesayet savına sarılmakta ve CHP’yi köşeye sıkıştırmaktaydı.

Uzun yıllar Türk demokrasisinin karşı karşıya bulunduğu tek tehlikenin askeri darbeler olduğunu söyleyenler geçmiş darbelerde kurnazca kullanılmış yöntemin kendi görüşlerine iyi bir dayanak oluşturacağını düşünerek askerlerin iç hizmet talimatnamesi madde 35 gereğince rejimi tehlikede gördükleri zamanlarda duruma müdahale ettiklerini ileri sürmektedirler. Onlara göre darbelerin arkasında yatan ve onları meşrulaştıran gerekçe budur.

Türkiye’de demokrasinin darbe tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir gerçektir. Yalnız burada gerçeği bütün yönleriyle doğru görmek gerekir. Evet Türkiye’de demokrasi, darbe tehdidi altındadır. Rejim bir vesayet rejimidir. Ancak bu darbe yalnızca asker cenahından gelmemektedir. Laikliğin ve demokrasinin üniformasız ama cüppeli karşıtları sivil darbelerle rejimi istedikleri doğrultuda yönlendirmeyi becermektedirler. Türkiye’nin gördüğü en başarılı darbe olan 12 Eylül darbesi düpedüz askeri ve sivil darbecilerin kol kola başardıkları bir girişimdir.

***

Şu anda demokratik olmayan rejimin yeni egemenlerinin üniformasız oluşu kimseyi kandırmamalıdır. Yeni egemenlerin üniformaları cüppeleridir. Gerektiğinde bu iki üniformayı birbiri üzerine giymekten de çekinmemişlerdir. Bu gerçeğin artık herkes tarafından görülmesi gerekmektedir.

CHP’nin altı oku arasında yer alan devrimcilik ise bir kafa yapısı sorunudur. Sorunların; geçmişin artık geçmiş, nafile yöntemleriyle değil, duruma yanıt getiren yeni, çağın gerçekleriyle bağdaşan önlemlerle çözülmesi demektir.

Toplumumuz Osmanlı döneminden beri sorunların çözümünü eski sistemin bozulmuş olması, kurumlarının gereğince çalışmamasında görmüş ve Koçi Bey’den başlayarak çözümü hep eskide aramıştır. CHP’nin devrimciliği ise sorunların çözümünü, toplumun selametini eskide değil yenide aramayı ifade etmektedir.

CHP devrimcilik ilkesine sıkı sıkıya sahip çıkıp onu savunmak zorundadır.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Vardır bir bildikleri 5 Aralık 2023
Hamassever 1 Aralık 2023

Günün Köşe Yazıları