Yargıya Güvenimiz Tamam...

12 Ocak 2009 Pazartesi

Ergenekon adıyla anılan soruşturma bir buçuk yıldan beri sürüyor; bitecek gibi görünmüyor ve günden güne içinden çıkılmaz bir mecraya sürükleniyor.

Politika ve medya bu konuda ikiye ayrılmıştır.

Ergenekon soruşturması yürütülürken yapılan hukuka ve yasaya aykırı yöntemleri eleştirenlerle, her ne pahasına olursa olsun destekleyen kişi, grup, parti, gazete ve televizyonların tartışmaları o düzeye ulaşmıştır ki, AKP Hükümetinin Adalet Bakanı bir açıklama yapmayı öngör-müştür.

*

Adalet Bakanı Şahinin açıklaması kısaca şöyledir:

Bir yargısal faaliyetle ilgili olarak farklı yorum içinde olmak, hâkim ve savcılarla ilgili şüphe yaratacak demeçler vermek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Lütfen hâkimlerimizi, savcılarımızı rahat bırakalım...

Türkiyenin Adalet Bakanı olarak Ergenekon soruşturmasında yargıya saygıyı ve güveni dile getiren AKPli Sayın Şahine ve onun gibi düşünenlere bir hatırlatma yapmak zorundayız.

*

Türkiyede yargının en yüksek kurumunun adı nedir:

Anayasa Mahkemesi!..

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kapatma talebi üzerine AKPnin, -başka deyişle bugünkü Adalet Bakanının partisinin- durumunu, niteliğini, eylemlerini incelemiş, 1 muhalif üyeye karşı 10 oyla şu kararı vermiştir:

AKP laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline gelmiştir.

Anayasa Mahkemesi üyelerinden 6 iddia edilen söz ve eylemlerin ağır olduğu görüşüyle partinin kapatılmasını, 4’ü ise Hazine yardımından kısmen yoksun bırakılmasını talep etmiştir.

AKPye Hazine yardımının yarısının kesilmesi kararı da 11 üyeden 10unun oyuyla çıkmıştır.

*

Anayasa Mahkemesinin kararı kesindir.

Ergenekon soruşturmasında Yargıya güvenelim diyenler Anayasa Mahkemesi kararında da yargıya güveniyorlar mı?

En başta AKP lideri Erdoğan ve Adalet Bakanı Şahin olmak üzere iktidar cephesine ve destekçilerine bu soruyu yöneltmek kaçınılmazdır.

Çünkü eğer yargıya güveniyorlarsa, bu eğilimlerini yalnız Ergenekon davasında dile getirmeleri pek inandırıcı olmayacaktır.

Yargıya güvenleri varsa, AKPnin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğunu kabul etmeleri, üstelik bir an önce partilerini bu nitelikten ve içerikten kurtarmaları gerekiyor.


Yazarın Son Yazıları

Önce Samimiyet... 16 Kasım 2020
Cumhuriyet Susmayacak 2 Kasım 2020
Ekonomi Nereye Gidiyor? 10 Ağustos 2020
Atatürk ve Türk halkı 10 Kasım 2019
Gerginlikler Yılı 2012 31 Aralık 2012
En Kızılan Gazete 10 Mayıs 2012