Cüneyt Arcayürek

Abesle İştigal!

03 Mart 2015 Salı

Yandaş veya değil, TV’lerimizin Dolmabahçe’deki açıklamalardan sonraki yayınlarına bakarsanız; PKK’nin silahı ha bıraktı ha bırakmak üzere olduğunu ve iç barışın kapıya dayandığı izlenimini alırsınız.
Oysa acaba gerçek böyle mi?
Hiç kuşku yok, Dolmabahçe’de hükümetin ve terörle ilgili kurumların önünde HDP adına Sırrı Süreyya Önder’in açıklaması, tıkandığı söylenen çözüm sürecinin -saptama uygun düşerse-yeniden hayata geçmesini sağlayan önemli bir kilometre taşı.
Ne var ki Dolmabahçe’den hemen sonraki gerek HDP, gerekse PKK’nin siyasal sözcüsü KCK’nin birbirini kovalayan açıklamaları; üstüne üstlük TV’lerin kamuoyuna sindirmeye çalıştıkları gibi barış yolunda neredeyse bir oldubitti sağlanmak üzere olduğu olasılığını yansıtmıyor.

***

Kaçak Saray; devletin uçağı ve parasıyla Su-udi Arabistan’a umreye giderken uçakta seçtiği gazetecilere yaptığı açıklamada Öcalan’ın çağrısını överken; HDP’ye yine saldıran söylemlerinde, “bu uygulamanın seçim öncesinde araziye ne kadar yansıyacağından kuşkulu olduğunu” söyledi.
Bir masaya oturup çözümü barışla sonuçlandırmayı umut ettiği HDP’yi oturmuş ilkeleri olmamakla suçladı.
Bu partinin oturmuş ilkeleri yoksa Dolmabahçe’de parti adına yapılan açıklama neyin nesi?
Eşbaşkanları Demirtaş; son bütün açıklamalarında KCK’nin ve kuşkusuz PKK’nin silah bırakma çağrısını zamanı geldiğinde uygulayacaklarından asla kuşkusu olmadığını...
...ancak hükümetin öne çıkan koşullara ne kadar uyacağından kuşku duyduğunu söylüyor.

***

Çoğu zaman sergilediği çarpık mantığı PKK’nin silah bırakmak için sanki askerin de silahı bırakmasını istediği gibi, hiçbir kaynağın söylemediği bir koşuldan söz etti.
İşin tabiatı gereği zaten PKK silah bırakınca otomatik olarak TSK de silahları bırakmayacak mı?

***

Kaçak Saray da kabul ediyor ki henüz hiçbir şeyin tam anlamıyla tarafların onayından geçmediği ve taraflarca mutabakata varılmadığından, “her şeyin eninde sonunda uygulamaya dayalı” olduğundan söz ediyor. Aksini söyleyen de yok.
Dolmabahçe’den sonra İmralı’nın devamlı ziyaretçisi Pervin Buldan ile KCK sorumlularının demeçleri 10 maddelik açıklamayla ilgili tam mutbakat olmadığını ve...
...Öcalan’ın da KCK ve PKK’ye silah bırakma önerisindeki 10 maddelik, tamamen mutabakata bağlayan koşulların gerçekleşmesini öngören bir “iyi niyet” çağrısı yaptığını söylüyorlar.

***

Üstelik Pervin Buldan 10 maddenin çözüm müzakerelerinde esas olduğunun kabulünden sonra yasalaşmasını engellemeye çalıştıkları İç Güvenlik Yasası’ndaki kesin karşı oldukları maddelerin kabul edilseler bile açıklayacakları diğer maddelerle birlikte yeniden görüşülmesini...
...çözüm sürecinin vazgeçilmez koşulu olduğunu söylüyor.
KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu da; “Sorun bizim Türk devletine karşı silah bırakıp bırakmamamız değildir. Sorun böyle bir direnişi ortaya çıkaran koşulların ortadan kaldırılıp kaldırılmamasıdır.
AKP hükümeti önderliğin ortaya koyduğu 10 başlıkta müzakere edip sorunu çözecek midir, çözmeyecek midir?
Bu sorun çözülmeden PKK kongresi silah bırakma kararı alacak biçimindeki yaklaşımlar demagojidir” diyor.
Can alıcı noktayı şöyle özetliyor:
“PKK’nin tüm talepleri yerine getirilinceye kadar silah bırakmayacağız!”
Bu açıklamalara hükümetten doyurucu bir karşı açıklama henüz duyulamadı.
Şimdi eğri oturup doğru konuşalım:
TV’lerin yöre halkının barışa özlemlerini yansıtan açıklamalarıyla yaptığı yayınlara karşın...
...gerçek şu: Ortada belki fol var da ama yumurta yok!

***

Açıklanan 10 maddenin amaçlarını hükümet çevrelerinin nasıl yorumladığına göz atacak olursak:
Hükümet; örneğin PKK’nin silahlı-silahsız unsurlarının siyaset yapabilmesinin önünün açılmasını “demokratik siyasetin içeriği” içinde görüyor. Hukuk dışı kabul edilen PKK çizgisindeki örgütlenmelerin STK (sivil toplum örgütü) sayılmasını... Kürt kimliğinin anayasal düzenlemeyle güvence altına alınmasını.. ve daha pek çok partiye göre demokratik hamleleri içselleştiren yeni bir anayasa dayattığını öngörüyor.

***

Demek ki daha işin başındayız.
HDP’nin (elbette İmralı’nın öngördüğü) bu ve daha pek çok kendilerine özgü demokratik koşulları; hükümet, ne ölçüde, kuşkusuz HDP-İmralı-Kandil’i doyuracak içerikte kabul edeceği kesinleşmeden...
...barış geldi, gelmek üzere diye yargılara varmak abesle iştigal!


Yazarın Son Yazıları

Viraj ustası 10 Mayıs 2015
Ya sen nesin? 9 Mayıs 2015
Anlamaz 8 Mayıs 2015
Haydi başka kapıya 7 Mayıs 2015
Vehim 6 Mayıs 2015
Al Birini Vur Ötekine 3 Mayıs 2015
İsteyenin Bir Yüzü 2 Mayıs 2015
Korkunun Ecele… 1 Mayıs 2015
Cemaatin Ortağına Dair 30 Nisan 2015
Başımızdaki İkili 29 Nisan 2015
Büyük Yalancı 28 Nisan 2015
Yalnızlık 26 Nisan 2015
Yeni Ermeni Yalanı 25 Nisan 2015
Mustafa Kemal 24 Nisan 2015