Bu İşi de Oldu Sayın!

04 Haziran 2012 Pazartesi
\n

\n

İtiraf edelim, Recep Tayyip Erdoğanlı hayatımızın kolaylaştırıcı bir yanı var! Bizi uzun boylu düşünmekten kurtarıyor. Doğal ki çeşitli memleket meseleleri üzerine dilediğiniz kadar düşünebilirsiniz, bir sakıncası yok, ne var ki bunun sportif bir zihin meşgalesi olmaktan öte bir işlevi, bir yararı olmadığını biliyoruz.\n

\n

Yıllar içinde öğrendik!\n

\n

Bu ülkede Başbakan ne derse o oluyor. Her sözü, kanun hükmünde kararname gibi, ağzından bir kez çıkmaya görsün Tak-şak, derhal yürürlüğe giriyor. \n

\n

Kürtaj meselesi de böyle; kadınlar istedikleri kadar dil döksünler, uzmanlar karşı kanıtlar sunsunlar, muhalefet ses telleri dumura uğrayacak ölçüde bağırıp çağırsın, kürtaj ya yasaklanacak ya da uygulanması neredeyse olanaksızlaştırılacak. \n

\n

Çünkü Başbakan öyle istiyor.\n

\n

Ne istediğini biliyor o; kadınlar en az üç çocuk doğursunlar istiyor, nüfusumuz artsın, çoğalalım istiyor. Başbakan için hayatın her alanında her daim önemli olan nitelik değil, nicelik; sayı artsın, gerisi hiç önemli değil. \n

\n

Bu hep böyle olmadı mı?\n

\n

*** \n

\n

Başbakan, Türkiye ekonomisinin büyüklük açısından dünyada 18. sırada olmasıyla övünüyor. Fakat Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yayımlanan İnsani Gelişme Endeksinde Türkiye 169 ülke arasında 83. sırada yer alıyor, salt gelir esas alındığında ise ancak 59. sırada kendine yer bulabiliyor. (TC Kalkınma Bakanlığı Yayın No. 2828, Ekim 2011)\n

\n

Başbakan, üniversite ve yüksekokulların 81 ile yayılmasıyla övünüyor. Fakat üniversite mezunlarının toplam işsizler içindeki payı 2007 yılında yüzde 9.7 iken 2008 yılında yüzde 10.3e, 2009 yılında ise yüzde 12.1e yükseliyor. (TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketi, 2010) Bu oran giderek yükseliyor.\n

\n

Demek ki Yaptım!demekle olmuyor, niteliği göz ardı ederek nicelikle övünmenin ülkeye bir yararı olmuyor. Türkiye, nitelik olarak kötüye gidiyor.\n

\n

Dış ticarette de böyle değil mi? \n

\n

Başbakan ihracatımızın artmasıyla övünüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2009da 102 milyar 143 milyon dolar olan ihracat, 2010da yüzde 11.5 artarak, 113 milyar 930 milyon dolara yükseliyor. İthalattaki artış ise yüzde 31.6yı bularak, 140 milyar 928 milyon dolardan 185 milyar 493 milyon dolara çıkıyor. Dış ticaret açığı söz konusu dönemde 38 milyar 786 milyon dolardan 71 milyar 563 milyon dolara ulaşırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 72.5ten yüzde 61.4e geriliyor. \n

\n

*** \n

\n

Kim ne derse desin, Başbakan bildiğini okuyor. Çevresi kraldan fazla kralcılarla sarılmış; her dediği onaylanıyor, her sözü bir hikmetolarak değerlendiriliyor.\n

\n

Daha düne kadar kürtaj konusuyla uzaktan yakından ilgilenmemiş insanlar bir anda yasakçı kesiliyor. Gören, duyan bunları tıp uzmanı sanır; oysa büyük çoğunluğu kürtaj sözcüğünü doğru dillendirmekten bile yoksun! \n

\n

Sağlık Bakanı, öbür bakanlar, AKP milletvekilleri zaten kahve dövücüsünün hınk deyicileri, iradeleri Başbakanın iradesine endeksli insanlar. Yandaş medya da keza! \n

\n

4+4+4 yasası TBMMden nasıl çıkmışsa kürtaj yasası da benzer bir el çabukluğu marifet yöntemiyle çıkarılacak. Türkiye toplumu erkek egemenliğinde bir toplum; Sevgili Duygu Asenanın deyişiyle bu ülkede Kadının adı yok! Öyle ki TBMMye giren kadın milletvekilleri bile belli istisnalar dışında bir süre sonra erkekleşiyorlar.\n

\n

Böyle bir ülkede demokrasiden, demokratikleşmeden söz edilebilir mi?\n

\n

Hadi canım sen de!

\n\n

Yazarın Son Yazıları

Veda 28 Eylül 2018
Ağlamak 4 Temmuz 2018
Mutlu sona doğru 22 Haziran 2018
Yorgunluk 20 Haziran 2018
Dertleşme 13 Haziran 2018
Baskın 20 Nisan 2018
İzmir bir başka… 18 Nisan 2018
SAPTAMALAR 2 6 Nisan 2018
Saptamalar 4 Nisan 2018