Müslüman Olmayanı Yok Saymak

25 Mart 2013 Pazartesi

Dünkü yazımda Abdullah Öcalan’ın çatışmasızlık kararının açıklandığı bildirisinde yer alan Türk-Kürt “bin yıllık İslam milleti” sözlerine vurgu yapmış, bölgenin “kadim halkları” olan Ermenilerin, Süryanilerin, Keldanilerin, Nasturilerin ve Ezidilerin yok sayılmasının ardındaki anlamın açıklanmasını Kürt dostlarıma bıraktığımı belirtmiştim. Bu açıklama mutlaka yapılmalıdır, çünkü Müslüman olmayan halkları “yok sayma”, silahlı ya da silahsız Kürt parti ve örgütlerinin dillerinden düşürmedikleri “halkların kardeşliği” çağrılarına ters düşmektedir.

\n

***

\n

Başbakan da sıkça yaptığı kardeşlik çağrılarında Türkleri, Kürtleri, Lazları, Çerkezleri, Boşnakları, Romanları “kardeş” olarak sayarken bu topraklarda yaşayan Musevilerden, Ortodoks, Gregoryen, Katolik ve Protestan Hıristiyanlardan ve inançsızlardan söz etmemekte, “kardeşlik projesi” bağlamında Müslüman olmayan etnik grupları yok saymaktadır.
Bir etnik grubun sayıca azlığı onun yok sayılmasının gerekçesi olabilir mi?
“Halkların kardeşliği” özü itibarıyla niceliksel değil, niteliksel bir kavramdır. Demokrasi de her şeyden önce sayıca az olanın, toplumda azınlıkta olanın haklarının güvence altına alındığı bir rejimin adıdır.

\n

***

\n

Bu ülkede yaşayan Müslüman olmayan halk topluluklarına yakın tarihimizde büyük acılar çektirilmiş, önemli bir bölümü çeşitli baskılarla yurtları olan bu toprakları terke zorlanmıştır. Sayıca az kalmalarının başlıca nedeni bu zorlanıştır. Bu açıdan bakıldığında kardeş olarak görülmeye en fazla ihtiyacı olanlar varlıklarını bu ülkede sürdüren Müslüman olmayan halk gruplarıdır.
Örneğin, Turizm ve Kültür Bakanı
Ömer Çelik yurtlarını terk etmiş gayri müslimlere “geri dönün” çağrısı yapıyor. Kulağa hoş gelen bir çağrı, fakat altyapısı yok! İktidarın en yetkili ağzı olan Başbakan’ın “kardeşlik” algısı dışında kalan bu insanlar kendilerinde kulağa hoş gelen bu çağrıya uyma cesaretini bulabilirler mi?

\n

***

\n

Sözü uzatmayalım. Görünen o ki kamuoyunun içeriğini merak ettiği, devlet-Öcalan pazarlığında varılan temel uzlaşı Müslüman-Sünni inanç temelinde hayata geçirilecek bir “kardeşlik” projesidir.
Bilmem, çok mu ileri gittim!

\n

Yazarın Son Yazıları

Veda 28 Eylül 2018
Ağlamak 4 Temmuz 2018
Mutlu sona doğru 22 Haziran 2018
Yorgunluk 20 Haziran 2018
Dertleşme 13 Haziran 2018
Baskın 20 Nisan 2018
İzmir bir başka… 18 Nisan 2018
SAPTAMALAR 2 6 Nisan 2018
Saptamalar 4 Nisan 2018