Erinç Yeldan

Daralan Ekonomi, Büyüyen İşsizlik

18 Aralık 2008 Perşembe

2008’e ilişkin ekonomik veriler toplandıkça küresel krizin ve Türkiyeye yansımalarının boyutları da daha net anlaşılır hale geliyor. Önceki gün (15 Aralık Pazartesi) yayımlanan ulusal gelire ilişkin istatistikler ve eylül ayına ait işsizlik verileri ekonomideki daralma sürecini gözler önüne sermekteydi. Önce aşağıdaki tablo aracılığıyla verileri anımsayalım:

* Ulusal ekonomi 2008in yaz aylarında (üçüncü çeyrek dönemde) bir önceki yıla göre sadece yüzde 0.5lik bir artış göstermiştir. İktisadi faaliyetlerin alt kalemlerine baktığımızda, söz konusu artışın esas itibarıyla tarım sektöründen kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Tarım dışı ekonomi söz konusu dönemde yüzde 0.6, son altı aylık dönemde de yüzde 1.1 küçülmüştür. Bu gelişmelere koşut olarak tarım dışı istihdam kayıpları şiddetlenmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi araştırma uzmanlarının tahminlerine göre, eylül ayı itibarıyla tarım dışı işsiz sayısı son bir yılda 300 bin kişi artmış; tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 13.5e ulaşmıştır.

* Ulusal ekonomide özellikle imalat sanayii ve inşaat sektörlerinin içine sürüklendiği daralma dikkat çekicidir. Ulusal ekonominin itici gücü olarak nitelendirilen söz konusu sektörlerin 2006dan bu yana önce durgunluk, daha sonra da küçülme eğilimi içinde olduğu görülmektedir. İmalat sanayiine ilişkin eldeki veriler sektörün eylül ayında yüzde 5.5, ekim ayında ise yüzde 10.1 gerilemiş olduğunu belirtmekteydi.

* Ulusal gelirin harcama kalemlerine bakıldığında özel sektörün gerek tüketim, gerekse yatırım talebinde daralma söz konusu olduğu, ekonominin kalan son cılız ivmesinin ise ancak kamu yatırımlarındaki yüzde 22.2lik olağandışı genişleme ve ihracattaki mütevazı artıştan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

2008’in son çeyreğinde ve 2009 boyunca Türkiye ekonomisi için söz konusu mütevazı büyüme kaynaklarının sürdürülmesi olası gözükmemektedir. Küresel kriz Türkiyeyi teğet geçmek bir yana, cepheden vurmuştur.

\t\t\t\t\t\t

***

Hafta başında IMF İcra Direktörü Dominique Strauss-Kahn, IMFnin dünya ekonomisi için 2008 tahminlerini bir kez dahaaşağı doğru revize edeceğini açıkladı. Strauss-Kahnın açıklamalarına göre dünya ekonomisinin ortalama büyüme hızı 2008’de yüzde 3.7ye; 2009da da yüzde 2.2ye gerileyecektir. Dünya kapitalizminin üretim atölyesi durumundaki Çinde büyüme hızı 2009’da yarı yarıya düşecek ve yüzde 5 düzeyine gerileyecektir. IMF uzmanları dünya ekonomisi için yüzde 3lük büyüme oranının altını resesyon-durgunluk olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla 2009un dünya ekonomisi için durgunluk yılı olacağı artık IMF tarafından resmen açıklanmış durumdadır.

Dünya kapitalizmi son 70 yılın en ağır bunalımını yaşamaktadır. Küresel ekonominin içine sürüklendiği 2007 krizi, kapitalizmin kaçınılmaz krizlerini finansallaşma ile aşma çabasının doğrudan bir ürünüdür. Küresel krizin bizlere öğrettiği ilk temel ders ise serbestpiyasanın dengeli ve istikrarlı bir ekonomi yaratacağını savlayan neoliberal iktisat dogmalarının geçersizliğinin ortaya çıkmasıdır.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları