T.C. Maltepe Üniversitesi’nden Cevap ve Düzeltme Metnidir

17 Mayıs 2015 Pazar

21.12.2014 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde (Işıl ÖZGENTÜRK’ün) “Al Gözüm Seyreyle” isimli köşesinde “Ansızın Kapının Önüne Konmak” başlıklı köşe yazısında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanlarının sendika üyesi oldukları için iş akitlerinin feshedildiği, yoğun bakım ünitesi ve ortopedi servisinin kapalı olduğu ifade edilerek ameliyatların yapılmadığı belirtilmiştir. 
Köşe yazarı tarafından araştırma yapılmaksızın sadece tek tarafın söylemleri doğru kabul edilerek kaleme alınan köşe yazısı, sanki olay hakkında etraflıca bir araştırma yapılmış izlenimi verilerek gerçek dışı haberle okuyucular yanıltılmıştır. 
Sadece tek tarafın söylemini doğru kabul ederek karşı tarafa söz hakkı tanımaksızın ve doğruluğunu araştırmaksızın, kulaktan dolma bilgiler ile köşe yazısı hazırlayan köşe yazarı, “gazetecilikte temel işlevin gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan kamuoyuna yansıtmak olduğunu, soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberlerin, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayımlanamayacağının”, Basın Konseyi’nce kabul edilmiş olan “Basın Meslek İlkeleri” arasında yer aldığını maalesef unutmuştur. 
Üniversitemiz tarafından “hizmet kalitesini artırabilmek, iş gücünü daha verimli kullanabilmek ve asıl işimize daha fazla odaklanabilmek” gibi sebeplerle temizlik hizmetlerinin alt işverene bırakılmasına karar verilmiştir. Hastanemiz temizlik kadrosunda çalışan 100 personelin başka bir bölümde istihdam edilmeleri mümkün olmadığından bu çalışanlarımızın kıdem ve ihbar tazminatları ve varsa diğer alacakları ödenmek suretiyle iş akitleri sonlandırılmıştır. Bu çerçevede iş akdi feshedilen personellere toplamda 1.164.508,19 TL tazminat ve işçi alacağı ödemesi yapılmıştır. Üstelik bu ödemeler, iş akdi feshini takip eden ilk iş günü yapılmıştır. Temizlik işini üstlenen alt işverenle yapmış olduğumuz görüşmelerde, personel alımı sırasında iş akitleri feshedilmiş olan hastanemiz çalışanlarına öncelik verilmesi istenmiştir. İş akitleri sonlandırılan tüm personellerimize, alt işverene başvurmaları halinde işe alımlarda kendilerine öncelik tanınacağı bildirilmiş ve bu kapsamda alt işverene başvuran personelimizin tamamı, üstelik daha fazla bir ücretle, eski görevlerinde çalışmaya başlamışlardır. 
Yani işçilere hem toplu olarak tazminat ödemesi yapılmış hem de aynı iş yerinde daha fazla ücretle çalışma imkânı sunulmuştur. Temizlik hizmetlerinin alt işverene verilmesi kararının işçilerin sendikalaşması ile de hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Zira, hastanemizde yetkili bir sendika bulunmadığı gibi hastanemizde sendikal faaliyet yürütüldüğüne dair herhangi bir sendika tarafından resmi bir bilgilendirmede de bulunulmamıştır. Dolayısıyla söz konusu kararın alınması sürecinde üniversitemizin ve hastane yönetiminin böyle bir faaliyetten bilgisi yoktur. 
Kaldı ki, hastanemizde sadece temizlik hizmetleri alt işverene bırakılmış olup diğer departmanlarda toplu olarak iş akdi feshi yapılmamış yani herhangi bir sendikal faaliyetin engellenmesine gidilmemiştir. İş akdi fesihleri ile ilgili olarak hastanemizde hiçbir hizmet aksamadığı gibi köşe yazısında belirtildiğinin aksine ortopedi bölümü ve yoğun bakım tam kapasite çalışmaya devam etmiştir. Köşe yazısının yayımlandığı tarihe kadar ortopedi bölümünde 307 adet hasta muayene edilmiş ve bir ay içerisinde toplam 257 adet ameliyat gerçekleştirilmiştir. 
Tüm bu gerçeklere rağmen basın ilkelerini hiçe sayarak, hiçbir araştırma yapmaksızın ve karşı tarafa cevap hakkı tanımaksızın kaleme alınan köşe yazısının Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilgili olan ve yukarıda belirtilen hususlarının gerçek dışı olduğunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

T.C. Maltepe Üniversitesi Vekili Av. Umut Orman  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Son Kız * 25 Temmuz 2021
Vallahi şaka değil! 4 Temmuz 2021