Mümtaz Soysal

Özensiz Üslup

13 Ağustos 2011 Cumartesi
\n

\n

ANKARANIN Suriye politikasında birtakım hatalar varsa da bunların bir kısmı için akla yakın özürler ve haklı sayılacak gerekçeler bularak iki ülke arasındaki ilişkilere eski sıcaklığı \tyeniden kazandırmak çok zor \tolmayabilir. Bazı hataları daha \t\tsonra dostça açıklamalarla onarmak, hatta unutturmak bile mümkündür.\n

\n

Ama çok önemli bir hata var ki, \tonun yarasına çare bulmak kolay olmayacak: O hata, resmi ağızlardan, hatta bazen Başbakanın ağzından \tçıkan sözlerle sürdürülen özensiz üsluptur: Hoyrat üslupla yaratılan \tdil yâresine çare bulunmayacağını \tve kırılan gönüllerin kolay onarılmayacağını şarkılar bile \tsöylemiyor mu?\n

\n

Son olaylarda Suriyedeki rejimi zora sokmakta Ankara diplomasisinin bir çeşit taşeronluk rolü üstendiğini söyleyenler ve yazanlar çok oldu. Bu suçlamayı haklı çıkaracak durumlar yaşanmadı da değil: Washingtondakilerin değerli \tmüttefikleri Türkiyeden Şamdakileri uyarmasını, doğru yola sokmak için girişimlerde bulunmasını istediği ve Başbakanla Dışişleri Bakanının bu \tisteği yerine getirmek için başka durumlarda pek rastlanmayan bir vazifeşinaslık telaşı gösterdikleri yadsınabilir mi? Ne var ki, bu telaş \tiçin gösterilebilecek özür de hazır: Geçmişte Türkiyenin AB ile ya da herhangi bir devlet ya da uluslararası kuruluşla başı derde girdiğinde ABD gereken yardımı esirgiyor muydu? Müttefikler arası olur böyle şeyler diyerek siz de yardımda kusur etmeyebilirsiniz.\n

\n

Ama, sizden istenen bir ricayı yerine getirirken, rica sahibini arkanıza \talıp karşınızdakilerle Gereğini hemen yapın, yoksa fena olur haaa! diye konuşur musunuz? Hele, kendi goygoycularınız askerî harekât \tfalan gibi sözler ettiklerinde onları susturmayıp sanki bundan memnunmuşsunuz gibi sessiz kalmak yakışır mı size?\n

\n

Hele, bir yandan Esada sükûnet \tve teenni sözleri ederken, meşru \tbir hükümete başkaldıranları \tsağduyulu davranışlara çağırma \työnünde iki kelime bile etmemek komşuluk diplomasisine sığar mı? \n

\n

Asıl büyük tehlike, Batılı basın Suriyeye söz geçiren tek ülke Türkiyediye yazdıkça dolduruşa gelerek, durup dururken örneğin Hatay gibi bir konuda komşumuzla başımıza yeni dert açmaktır.

\n\n

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Çelişki Korkusu 19 Mart 2014
Acı 14 Mart 2014
Sayıştay Kararları 12 Mart 2014
İnsan 10 Mart 2014