Mümtaz Soysal

Potpuri

01 Ekim 2012 Pazartesi
\n

SÖZCÜK Fransızcadır ve o dilde pot pourridiye yazılır. Eskiden bir yemeğin, daha doğrusu bir tür et pişirmenin adıymış. Ad, yalın anlamıyla kokuşmuş çömlekdemek ama yenen herhalde öyle değildi. Aslında, pek de taze olmayan, başka yemeklerde kullanılmamış değişik et parçalarının hep birlikte kavrulmasından ya da pişirilmesinden oluşan bir çeşit et türlüsüymüş. Zamanla, klasik Batı müziğinde farklı beste parçalarının ustaca yan yana getirilmesiyle meydana çıkan müzik yapıtlarına bu ad verilmiş.

\n

O açıdan bakınca, Sayın Başbakanın dün parti kongresinde söylediği iki buçuk saatlik nutku böyle bir potpuri kategorisine sokmak hiç yanlış olmaz. Sıradan her şey vardı içinde. Belki, uzunluğuna ve siyasal içeriğine bakarak, söylediklerine nutukdemek maksadı anlatmaya az çok uygun düşebilir ama Gazi Mustafa Kemalce Cumhuriyet Halk Fırkasının 1927 Kurultayında beş gün süreyle okunan Nutukla aynı tarihsel değerlendirilme rafına konmamak koşuluyla, elbet.

\n

Sayın Erdoğanınki de Atatürkünki gibi bir çeşit hesap verme gibiydi ama parti ve liderlik propagandası ağır basan, daha çok da Büyük Ortadoğucoğrafyasından çağrılmış hayli kalabalık Müslüman Arap konuklara seslenen bir söylev. Kullanılan dildeki şark edebiyatlı ve din içerikli üslup kimsenin dikkatinden kaçmamıştır herhalde.

\n

Salonun büyüklüğüne, kalabalığa, şatafata verilen önem, liderin kişiliğinde yatan ve zaman zaman alçakgönüllülük kalıplarını zorlayan üstünlük ifadelerine de eklenince, başkanlık sistemiyle birlikte ülkenin yakın geleceğinde yaşanacak atmosfer bakımından birtakım endişeler yaratmış olabilir bazı dinleyicilerin zihinlerinde.

\n

Bütün bunlar ve özellikle iktidar döneminin başarılarını sıralarken Başbakanın sergilediği inançlı ve gururlu yaklaşım, yine de Ortadoğulu konuklarda Türkiye Cumhuriyeti lehine mutlaka olumlu izlenimler yaratmış, hatta belki bazılarınca gıptayla dinlenmiştir.

\n

Ama gönül isterdi ki Başbakanın Güneydoğu sorununu çözme konusunda söyledikleri cumhuriyetin temel ilkelerine hafifçe ters düşmesin ve yeni kuşakların eğitimiyle çağdaşlığın yakalanmasına ilişkin olarak güven verici bir şeyler söylesin de iyimserlik bütün vatandaşların tereddütsüz paylaşabildiği bir duygu olsun.

\n\n

Yazarın Son Yazıları

Çelişki Korkusu 19 Mart 2014
Acı 14 Mart 2014
Sayıştay Kararları 12 Mart 2014
İnsan 10 Mart 2014
Durgunlukta Dinlenme 7 Mart 2014
Acıların Acısı 5 Mart 2014
Komşu Dostluğu 3 Mart 2014
Safsata ve Ciddiyet 28 Şubat 2014
Kayma 26 Şubat 2014
Opera 24 Şubat 2014
Kanser ve Hukuk 21 Şubat 2014
Yerinde Saymak 17 Şubat 2014
Camia, Cemaat, vs. 14 Şubat 2014