Ekonomide AKP ve CHP

22 Nisan 2011 Cuma
\n

\n

Öyle görünüyor ki, 12 Haziran yaklaştıkça, siyasi partilerin seçmene yönelik mesajlarında ekonomi ya da iş-aş, büyüme, sosyal güvence gibi öğeler daha çok ön plana çıkacak. 16 Nisanda açıklanan AKPnin seçim bildirgesinde, ekonomi, o çerçevede de projeler ağırlıktaydı. CHP de bugüne kadar açıkladığı aile sigortası, Doğu-Güneydoğu ve önceki gün açıklanan ekonomi programında yine iş-aş, sosyal adalet, büyüme öğelerini ön plana çıkardı.

\n

Hem AKP, hem CHP, ufuk çizgilerini 2023e, yani Cumhuriyetin 100. yıldönümüne kadar uzatıyorlar. MHPye sorulursa 2023ün patenti zaten onlarda Bundan 12 yıl sonrasına ilişkin hedefler telaffuz etmek, anlaşılan, daha etkileyici, daha güven verici bulunuyor.

\n

***

\n

AKPnin seçim bildirgesine hâkim olan unsur, büyük kent, özellikle İstanbul kent rantı. AKP, 2023e kadar kişi başına geliri 25 bin dolara kadar çıkaracak, işsizliği yüzde 5lere indirecek büyüme hedeflerine yer verirken, seçmeni, çeşitli projelerle bezenmiş bir İstanbul büyümesi ile cezbetmeyi tercih etmiş görünüyor. İstanbulun akciğerlerine, orman ve tarım arazilerine kurulacak iki uydu şehir, 3. Boğaz Köprüsü, kara taşıtları için tüp geçit, üçüncü havaalanı, sağlık kampusları, Galataport, Haydarpaşaport gibi projelere bir de 27 Nisanda açıklanacağı söylenen çılgın proje!.. eklenecek. Bu projelerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan Çevre Planından olduğu gibi alınıp AKP seçim bildirgesine taşındığını, geçerken ekleyelim.(*)

\n

AKP için, İstanbulun henüz tüketilmemiş kent rantına abanmak, onu köpürtmek ön planda. İstanbul kent rantı başrolü alırken, İzmir, Ankara ve diğer büyük kentlerin rantları üstüne de hesaplar var ve önümüzdeki yılların sermaye birikimi kurgusu, ağırlıkla kent rantı üstüne kurulu ve bu kurguda kamu arsalarının özelleştirilerek yerli-yabancı şirketlere devri önem taşıyor.

\n

***

\n

CHPnin açıkladığı ekonomik program da ufkunu 2023e kadar uzatıyor ve yıllık yüzde 7lik büyüme gibi iddialı bir hedefe sahip. CHP, bugün 10 bin dolar dolayındaki kişi başına gelirin, Cumhuriyetin 100üncü yılında, 2023te 31 bin dolara çıkarılmasını öngörüyor.

\n

CHP, bekleneceği gibi, AKP iktidarında ekonomik büyümenin inişli-çıkışlı bir seyir gösteren oynak yapısına, dış kaynağa bağımlılığına ve büyük cari açıklar veren kırılganlığına dikkat çekiyor. Büyümenin istihdam dostu olmadığına, sanayisizleşmenin hızlandığına, ithalata bağımlılığın arttığına, işsizliği azaltmak yerine arttırdığına da vurgu yapılıyor. Bu sorunlu yapının işsizliği daha da arttırdığı ve gelir uçurumunu derinleştirdiği, CHPnin temel eleştirisi.

\n

CHP, istikrarlı bir büyüme için kamunun maliye politikaları ile, bölgesel yatırımlarla, altyapı yatırımlarıyla aktifleştirilmesini öneriyor ve dünya konjonktürünün de bu yönde değiştiğine dikkat çekiyor. Büyümeyi dışa açık kurgulayan CHP, bilgi ekonomisine geçişi ve yaratıcılığı da esas almak gerektiğine işaret ediyor. Dış kaynağa aşırı bağımlı bir ekonomik büyümeye alternatif olarak iç tasarrufları arttırmayı öneren CHP, bugün yüzde 15lere inmiş iç tasarrufların milli gelire oranını yüzde 20lere çıkarmayı amaçlıyor. Bu, vergi yapısının da yeniden kurgulanması demek. İstikrarlı büyüme ivmesinin yakalanması ile işsizliğin de azalacağını, özellikle istihdam dostu bir yaklaşımı teşvik edeceklerini belirten CHPnin ekonomi kurmayları, bugün yüzde 12 basamağına yerleşmiş işsizliği 2015te yüzde 8.5e indirmeyi hedefliyorlar. 2015 için öngörülen ihracat ise bugünkü değerinin (114 milyar dolar), yüzde 115 üstünde ve 245 milyar dolar. 2023 için öngörülen ihracat hedefi ise tam 650 milyar dolar. Yani TİMin hedefinin 150 milyar dolar üstünde.

\n

CHPnin ekonomik programının en önemli ayağı ise aile sigortası ve diğer sosyal devlet uygulamaları.

\n

***

\n

Parti programları, tabii ki seçmene dönük bir mesajlar manzumesi. Sayıları 50 milyona yaklaşan seçmenlerin üçte birine yakını ücretli sınıf. Seçmenlerin yüzde 9a yakınını işsizler ve yüzde 7sine yakınını da emekliler oluşturuyor. Bu kesimin iş-aş ve güvence, en büyük sorunları. Seçmenin yüzde 23ü de ev kadını ve mutfak idaresi, bu kesimin en büyük sorunu. Böyle bakınca, seçmenin dörtte üçlük bu kesiminin AKP iktidarı dönemlerinde iş-aş, güvence beklentilerine yeterince karşılık bulduğunu söylemek kolay değil. AKP, iki seçim döneminde denenmiş ve yaptığı, yapamadığı sınanmış bir parti. CHP ise denenmemiş, çözülmemiş sorunlara yeni çözümler öneren bir parti. Kendini daha iyi anlatabilirse, güven kazanırsa seçmenden denenme şansını elde edebilecek.

\n

Sonucu, tabii ki seçmenin kararı tayin edecek.

\n

\n

(*) Söz konusu dokümana ulaşmak için: \thttp://www.ibb.gov.tr/tr TR/Documents/-ISTANBUL_CDP_GENEL_BILGI.pdf

\n

\n\n


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

27 Şubat 2013