Olaylar Ve Görüşler

Sosyal medya fenomenizmi - Canel ARSEL

06 Ocak 2024 Cumartesi

Çocukluğumuzda tek kanallı “siyah-beyaz” televizyon vardı. Fakat yine de izlediğimiz duygusal dizileri, çizgi filmleri hayal dünyamızda renklendirirdik. Alpler’in sevimli kızı “Heidi”, Küçük Ev’in akıl küpü “Laura”sı, akıllı köpek “Lessi” ve diğerleri. Bir masumiyet dünyasında tertemiz duygularla büyüdük. Sonra renkli televizyon ve çok kanallı yayınlar başladı ve nihayetinde internet denen teknolojik olgu girdi hayatımıza. 

İNSANLARIN ÖZELLERİ

Hızla yayılan sosyal medya platformları günlük hayatımızın olmazsa olmazına dönüşürken bu gönüllü tutsaklık garip bir haz vermeye de başlamıştı. Ne var ki insanların bütün özelleri, mahremiyeti, özentileri, kompleksleri, hatta vahşilikleri bile ortalığa saçılmaktaydı. Aslında doğru kullanıldığında hayatı kolaylaştıran, renklendiren, bilgi edinme bağlamında daha fazla kaynağa, hızla ulaştıran bu teknolojik olgunun çağımızın bir vazgeçilmezi olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir... 

Örneğin kültürde, sanatta üretimlerini çok kısa sürede çok geniş kitlelere ulaştıran, müzisyen, ressam, yazar ve diğer tüm sanat temsilcileri için mükemmel bir mecra. Diğer taraftan ticaretten tutun da yaşamın her alanında artık nefes almak kadar bir gerçeğe dönüşmüş olan sosyal medya olgusu elbette doğru ellerde ise eksiksiz bir teknoloji. Bu arada kendi kanıtlarını yazı, konuşma ve işaret dilini oluşturan sosyal medya, “fenomen” sözcüğünü de bize sık sık duyurmaya başladı.

ÖZENTİLİK

Gerçekte olmayan fakat hayal ettikleri yaşamlara ve kişiliklere bürünen garip tipler, sahip olmadıkları lüks arabalar, evler önünde fotoğraf çekip paylaşırken diğer taraftan da servetinin nereden geldiği belli olmayan ortalığa dolar saçan, yediği balığın kılçığını bile paylaşan, histerik nöbetlerde, görgüsüz bir güruh türemeye başlayacaktı. 

Diğer taraftan cehalet ve özentiler kıskacında boğulan bir kesim ise bu vandalların, dolar saçıp “Şatafatın zirvesindeyiz, takılın bize siz de böyle yaşayın” mesajlarından ne yazık ki etkileniyordu. Garip bir psikolojik çelişki sarmalında savrulan tipler oluşmaya başlamıştı. Savrulan kişilikler silsilesi... Sanırım siyah beyaz televizyonlu yılların masumiyeti çoktan kirlendi dostlar.

CANEL ARSEL

SANATÇIYazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları