Darbe İçin Meydan Okumak!

23 Kasım 2012 Cuma

12 Eylülün hayatta kalan iki faili, Evren ve Şahinkaya, darbenin üstünden 32 yıl geçtikten sonra Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyorlar.

\n

İkisi de seçilmiş yasama meclislerini görevden alıkoymak, meşru hükümeti devirmekten, anayasayı ihlalden sanık olan bu iki emekli orgeneralden birisi maalesef ülkenin 7’nci cumhurbaşkanıdır.

\n

Ötekisi de yine devlet havaalanlarınınVIPbölümlerinin giriş levhalarında, adları meşru cumhurbaşkanları ile eşdeğer olarak yazılmışCumhuriyet Konseyi Üyesi olarak halk tarafından seçilmiş TBMM üyelerinin önündeki imtiyazlı sırasını korumaktadır!

\n

Kaldıkları Ankara ve İstanbul GATA hastanelerindeki yataklarından video konferans yöntemi ile ifade verirken kendilerini kurucu iradedokunulmazlığının sanal kalkanı arkasında görerek Yaptığımız darbe mademki başarı ile sonuçlandı, o halde bizi kimse yargılayamazdiye bir tür yasalara meydan okumaktadırlar!

\n

Diyelim ki, darbeyi gerçekleştiren gücün gölgesi altında çıkarılmış olan 82 Anayasasının geçici maddelerine sığınarak böylesine yüksek oktavdanBugün de olsa yine yaparızdiye üst perdeden konuşmuşlardır.

\n

Yine diyelim ki, 90 yaşlarının olası bir mahkûmiyet kararının infazının da erteleneceği düşünülmektedir.

\n

Birkaç gün önce değindiğim gibi, Darbeler başarı ile sonuçlanırsa meşru olur ve yapanlar omuzlara alınır. Olamazsa, eylemcilerin geleceği yaşadıkları sürede demir parmaklıklar ardında çürümeyi göze almalıdırbir kanun maddesi midir?

\n

İhtiyarlık tedavisi gördükleri hastane odalarından Bugün o görevlerde olsak, yine darbe yapardıkdiye meydan okumakta özgürlerse bu iki emekli paşa, mesela İlker Başbuğun ya da Bilgin Balanlı, Hurşit Tolon gibi Silivride Ergenekon, Balyoz adlı davalarda darbeye teşebbüs iddiası ile yargılananların suçu nedir?

\n

Evren Bugün de olsa yine yaparızsözleri ile yargı önünde bir kahraman gibi tarihe geçmeyi düşünebilir. Ancak, Bayrak Harekâtı planını, dönemin 1. Ordu Komutanı Üruğun hazırladığını söyleyerek kendisini sıyırmak istemesi, hele harekât emrinin altında kendisinin değil merhum Orgeneral Haydar Saltıkın imzasının bulunduğundan söz etmesi hiç de etik bir davranış değildir.

\n

Zira darbenin planlanması için görev üstlenmiş olsalar bile Üruğ da, Saltuk da 12 Eylülden sonra yine ordudaki görevlerini sürdürürken dönemin kara mizah tarihinde isimleri Beş Güzellerolarak adlandırılan cunta paşaları, her kula nasip olmayacak debdebeli bir hayatın içindeydiler.

\n

Kendisini tarihin yargılayabileceğini söylüyor Kenan Evren.

\n

Ülkenin gözbebeği olan Silahlı Kuvvetler’i günlük politikaya karıştıran kulvar çok somut bir şekilde 12 Eylül 1980 darbesiyle açıldı. Asker, koruma ve kollama görevinin dış düşmanlar ve iç başkaldırıların dışındaki eylemleri de kapsadığını, o harekât esnasında zannetti. Taşlar yine o darbe ile yerinden oynadı ve aradan yıllar geçmesine karşın hâlâ artçı deprem kuşkuları kimilerinin uykularını bölüyor.

\n

***

\n

İlgilenen okurlarıma: Pazar günü saat 13.00 ila 14.00 arasında Kitap Fuarındaki Doğan Kitap Standında Kalbur Saman İçinde adlı yeni kitabımı imzalayacağım.

\n

\n


Yazarın Son Yazıları

Rüzgâr Eken... 2 Ocak 2013
Rüzgâr Eken... 14 Aralık 2012