Yerel Demokrasinin Ruhuna: El Fatiha!

12 Ekim 2012 Cuma
\n

\n

On yıldır halkı daha çok demokrasi ninnileriyle avutan Adalet ve Kalkınma Partisinin, liberal seçmenler için çok cazip gelen bir başka söylemi de yerinden yönetim üstüneydi.\n

\n

Güneydoğuda yaşayan büyük bir kesimin, bu yerinden yönetimle ilgili vaatleri heyecanla karşıladıkları, hem genel hem de yerel seçimlerde Erdoğanı destekleri de biliniyor.\n

\n

Nasıl ki, çok partili gerçek demokrasi söylemi ya da silahsız saldırısız olma koşulu içinde tam bir ifade özgürlüğüisteyenler bile Silivri ya da Diyarbakır cezaevleri ile tanıştılar!\n

\n

İllüzyon sanatında şöhret yapmış nice Zati Sungurlara taş çıkartırcasına yürütülen bu tür uygulamaların en son örneği; Meclis gündemine ivedilik ve öncelikli görüşülme isteği ile alınan Büyükşehir Belediyeleri Kanun Tasarısıdır.\n

\n

Dedim ya...\n

\n

Bizim iktidarımızın direksiyonunu elinde tutan baş illüzyonist, habbeyi kubbe, karayı akolarak göstermekte yektadır diye.\n

\n

Sözünü ettiğim tasarının gerekçesinde de günümüzde etkin, etkili, vatandaş odaklı, hesap verebilen, katılımcı, saydam ve olabildiğince yerel bir yönetim anlayışının gelişmiş ülkelerin kamu yönetimleri için ön plana çıktığıyazılmış.\n

\n

Dahası, bu anlayışın vatandaşları kamu yönetimine daha fazla katılımını öngördüğünün altı kalın çizgilerle çizilmiş.\n

\n

O gerekçenin bağlantılı olduğu yasa maddelerine gelince...\n

\n

Daha çok merkezi yönetim anlayışının pekiştirildiği ve güçlendirildiği bir içerik o maddelere sıralanmış! 29 il özel idaresi, 1591 belediye ve 16.082 köy tüzel kişiliğinin kaldırılması öngörülmüş.\n

\n

Bunların tümünün yetkileri illerin valilerine teslim edilmek istenilmiş! O ilin yıllık yatırımlarını destekleyecek programları da sarf edilecek bütçeyi de valinin hazırlayarak Başbakanın onayına sunması yöntemi seçilmiş.\n

\n

Halkın demokratik yoldan seçtiği il genel meclislerinin üyelerinin tartışarak aldığı kararların bundan böyle, özel bir yasa ile oluşturulacak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi adını taşıyacak kuruma devredilmesini öngören bir ucube hüküm de tasarıya yerleştirilmiş.\n

\n

Söyler misiniz sevgili okurlarım!..\n

\n

Bu bir bölümüne yer verdiğim değişiklikler yerinden yönetim, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasianlayışıyla taban tabana zıt değil midir?\n

\n

Otoriter, Ankarada Başbakanlık makamında oturup Siirtte, Edirnede, Sinopta yapılacak okulun, köprünün ya da mahalle çeşmesinin onarımına el koyma lüksü işleri kolaylaştırır mı? \n

\n

Yoksa çıkmaza mı sokar?\n

\n

Tasarının bu hali ile yasalaşması durumunda bir taraftan demokratik yollarla işbaşına gelen belediye başkanları ile Ankaranın atadığı ve var olan yetkilerine bu yasa ile daha da güçlülerini katacak olan vali ve kaymakamlar arasında yetki karmaşası ve güç kavgasının yaşanması kaçınılmaz.\n

\n

El oğlu gelişmiş demokratik, çağdaş ülkelerde yerinden yönetime daha çok önem verirken olağanüstü merkeziyetçi ve otoriter bir anlayışla yüz yüze gelmek üzereyiz. Hükümler öncelikle 29, daha sonra da öteki 52 ilde yaşama geçirilerek il idare sisteminin tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır.\n

\n

Bunun sonucunda ise meşrutiyetten bu yana işleyen yerel demokrasi ayaklarından birisi kopartılmış ve demokrasimizin tümü sakatlanmış demektir. \n

\n

Erdoğana kayıtsız itaat kültürü ile bağlı olanlar. \n

\n

Ötekiler gibi bu yasa tasarısı içinde Gözlerimi kaparım, görevimi yaparımanlayışı ile kabul ettiğiniz günü bana da haber verirseniz. Sizleri mevtanın 52nci gün duasına davet ederim.\n

\n

Mevlidi kimin okuması gerektiğini de en iyi bilenler sizlersiniz.

\n\n

Yazarın Son Yazıları

Rüzgâr Eken... 2 Ocak 2013
Rüzgâr Eken... 14 Aralık 2012