İlk ağır salvo, çanak çömlek patladı artık...

09 Aralık 2019 Pazartesi

Dünkü konuyu mutlaka sürdüreceğim, ama araya Şehir Üniversitesi, Cumhurbaşkanı ve Davutoğlu girdi. Amaçları, yeni bir toplum ve ekonomi modeli tartışmasını sabote etmek (!) biliyorum, ama tartıştıkları da bir süredir kabak nereden patlayacak ve giyilen mintanların düğmeleri atacak beklentisi içinde olduğum konu...

Doğrusu kayıtsız kalamam!

Bu işin öyle tatlı sularda particilik oynayarak sürmesi mümkün değildi. Partinin en üst düzeyinden dışlanacaksın veya ayrılacaksın; gidecek üstelik iki parti kurmaya soyunacaksın, “Cumhurbaşkanı’na fazla dokunmadan” işi sürdürmeyi düşüneceksin... olacak iş değildi. Eee, sen dokunmasan o başında bombayı patlatacaktı:

Halk Bankası’nı dolandırmaya kalkıştılar.

Vavvv! Kimler bunlar? Davutoğlu, BabacanGül, Şimşek! Hürriyet varakası resimlerini boy boy dizmiş, üstünde de alavere dalavere manşeti! Anlayın artık!

Üniversite 2008’de kuruluyor. Kurucular arasında Davutoğlu da var. Şehir Üniversitesi’nin arazi tahsisini 49 yıllığına Başbakanlığı döneminde RTE yapıyor, bunu söylüyor zaten. 2009’da Dragos (Maltepe) kampusunda inşaat çalışmalarına başladıklarına göre, tahsis de 2008 veya o 2009’da yapılmış olabilir.

Fakat, 2014’te Cumhurbaşkanı RTE görevi devir alır almaz, parti başkanlığına ve başbakanlığa Ahmet Davutoğu’nu getir(il)di.

 

Mülk devriyle kredi

 

Özelleştirme Yüksek Kurulu, 2015’te çok değerli tahsisli araziyi, yine eğitim amaçlı kullanılmak üzere, bu kez tapunun, yani mülkün Şehir Üniversitesine bedelsiz devredilmesini kararlaştırır. Yüksek Kurul’un altındaki imzalar, Başbakan Davutoğlu, Başbakan Yard. A. Babacan, Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek vb.

2016 yılında da üniversite Halk Bankası’ndan herhalde 500 milyon civarında kredi alıyor.

Arazinin bedelsiz tapulanması belli ki büyük bir kredi alabilmek için. Devraldıkları mülkü teminat gösteriyorlar. Yani her şey devlet eliyle, kredi dahil (HB de, devlet bankası).

Cumhurbaşkanı’na göre, bugünkü değeri 2.5 milyar lira olan hazine - devlet malı bir taşınmazın böyle bedelsiz devredilmesi, daha önce hiç görülmemiş, yapılmamış.

 

Hepsi sustu, neden?

 

Taa 2018’de kadar, hükümeti ve devleti elinde tutan herkes sustu.

Tamam, bedelsiz devir diyelim ki bugüne kadar hiç olmadı. Aradan üç yıl geçti.

Cumhurbaşkanı, daha önce tahsis ettikleri arsanın bedelsiz devrini bilmiyor muydu? Biliyordu.

Peki, sesini çıkardı mı, böyle şey olmaz dedi mi? Hayır! İstese müdahale edebilirdi. Arkadaşlar böyle değil, diyebilirdi.

Cumhurbaşkanı bu bedelsiz devrin, bankadan kredi almak için teminat olarak gösterileceğini bilmiyor muydu? Bence biliyordu. (Davutoğlu konuşabilir!) Ama onayladı tüm işlemleri, yasal veya zımnen. Ses çıkarmamak da bir onaydır.

Olay ne zaman patladı? Mimarlar Odası’nın “bedelsiz devrilemez” davasının Danıştay’da 2018’de karar bağlanması, mülk devrinin iptal edilmesiyle.. Borca karşılık teminat karşılıksız kalınca ve Ş. Üniversitesi de geri ödeme güçlüğü çekince ve banka tüm gelirlere el koymaya girişince.

Her şey normal!

Fakat anormal işler var: Danıştay kararı, bankanın el koyması vb. tüm bunların hepsi, Davutoğlu - Babacan ile Saray’ın derin ayrılığı ve siyasi düşmanlığı- rakipliği başlayınca oluyor.

 

Beyefendi neden engellemediniz?’

 

Bu arada Abdullah Gül Bey, hâlâ aralarında eski yoldaşlık ve ideolojik siyasi ilişki kaldığı zannıyla Cumhurbaşkanı’na telefon edip, isterseniz şu Şehir Üniversitesi işini halledersiniz diye ricada bulununca.. Cumhurbaşkanı’nın eline bulunmaz bir koz geçiyor, Halk Bankası’nı dolandırmaya kalkıştılar diyor ve Hürriyet gazetesine de sayfa tepesine 4’lünün fotoğraflarını dizip üzerlerine alavere dalavere manşeti atmak düşüyor.

Cumhurbaşkanı diyor ki: “Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyor değil mi? Öksüz, yetimin hakkını kalkıp kurdukları üniveresiteye tapu devri yapmak suretiyle, Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkanı sıfatıyla bunu sağlıyor. Peki, bu nasıl doğruluk, Peki, yanında kimler var?” (sayıyor hepsini..)

Cumhurbaşkanı bunları AKP İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında söylüyor.

Her iki yavrulanmış partinin kuruluş aşamasında.. Tam yeri ve zamanı söylemenin.

Çünkü kurucuların hemen hepsi AKP’den kopanlar, ayrılanlar vb.

Kimse sormuyor, “Beyefendi engelleyebilirdiniz, yapmadınız, niçin şimdi?”

Bari biz soralım..Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları