Şahin Aybek

Eğitilmemiş bir toplum çevreyi miras bırakamaz

07 Haziran 2021 Pazartesi

GEÇMİŞ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. DÜNYAMIZ YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYADIR 

Birleşmiş Milletler’in 1972 yılında kabulünden bu yana 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmektedir. Cumartesi günü Dünya Çevre Günüydü, ama maalesef ülkemizin yoğun gündemi içinde gereken önemi veremedik bu güne. Oysaki tüm dünyanın gündeminde olan çevre sorunları ekonomik, siyasal ve sosyal yönden çözüm beklemektedir. Öyle ki bu çevre sorunları sıcaklıkların artmasından, doğal bitki örtülerinin değişimine, iklim değişikliklerinden fırtınalara ve buzulların erimesine insan hayatını her yerde tehdit etmeye devam etmektedir ve dünyamızın doğal kaynakları yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle ülkelerden ziyade uluslararası işbirliğiyle bu çevre sorunlarının çözülmesinin önemli bir adımı da çevre eğitimidir. 

EĞİTİLMEMİŞ BİR TOPLUM ÇEVREYİ MİRAS BIRAKAMAZ

Çevre eğitimi; çevre bilincinin geliştirilmesi, doğal ve tarihi değerlerin korunması adına, toplumun tümünde bir çevre bilinci geliştirebilmek ve bireysel çevre duyarlılığı davranışları kazandırabilmek için önemli bir eğitimdir. İşte bu kadar önemli olan çevre eğitimi örgün, yaygın ve hizmet içi eğitimler olarak verilebilir. İyi bir çevre eğitimi almayan toplum çevreyi miras bırakamaz. Çevrenin korunmasını, geliştirilmesini ve bizden sonrakilere bırakılmasını ancak iyi bir çevre eğitimiyle sağlayabiliriz. 

DAHA İYİ BİR ÇEVRE ÇEVRE EĞİTİMİYLE MÜMKÜNDÜR

Günümüzde çevre bilincinin oluşturulabilmesi için MEB okullarımızda anaokullarından başlayarak eğitimin tüm aşamalarında çocuklarımıza çevre sorunlarına olan ilgiyi artırmak adına çevre eğitimi vermelidir. Buradaki temel amaç, öğrencilerimizde çevre ile ilgili kalıcı davranış değişiklikleri oluşturmak, öğrencilerimizin çevre konularına daha aktif katılımlarını sağlamak ve onları çevre konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olmalıdır. Çevre eğitimi sadece örgün eğitim kurumlarıyla kısıtlı olmamalı yaşam boyu öğrenme kapsamında yaygın olarak toplumun tüm kesimlerine verilmelidir. 

NASIL BİR ÇEVRE EĞİTİMİ VERİLMELİDİR?

MEB’in eğitimin tüm aşamalarında vereceği çevre eğitimi uygulama ağırlıklı olmalıdır. Yükseköğretimde ise çevre eğitimi sadece Çevre Mühendisliği Bölümü ile sınırlı olmamalı diğer bölümlerde de desteklenmelidir. Özellikle Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve diğer sosyal alanlarda çevre eğitimi ön plana çıkarılmalıdır. Çevre Eğitimi Sadece Eğitim Kurumlarıyla Olmaz! Çevre eğitiminin geniş kitlelere ulaşabilmesi adına medya da dikkati çekebilmek ve gerekli hassasiyetleri sağlayabilmek için gerekli desteği vermelidir. Kampanyalar, yarışmalar, kamu spotları aracılığıyla çevreye dikkat çekilmelidir. Medyanın özellikle halk eğitimine ciddi katkıları olacaktır. 

ÇEVRE EĞİTİMİ HER YAŞTA VERİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BİR EĞİTİMDİR                            

Sağlıklı bir çevre çevre eğitimiyle mümkün olacak, öğrencilerimiz ve yurttaşlarımız çevre konusunda daha duyarlı olacak, böylelikle insanımız çevre konularında farkındalıklı hareket edecektir. Çevre eğitimi her yaşta verilmesi gereken önemli bir eğitimdir. Özellikle okullarda bu eğitimin çocuklarımıza daha sağlıklı verilebilmesi için öğretmenlerimizin de bu konuda yeterince eğitilmeleri gerekmektedir. Uygulamalı olarak verilmesi gereken bu eğitimlerde çocuklarımız doğa ile iç içe olmalıdır. Disiplinler arası bağlantı kurularak verilmesi gereken çevre eğitimi, bütün derslerde yeterince işlenmelidir. Çevre bilinci oluşmuş bireyleri ancak etkili bir çevre eğitimi ile yetiştirebiliriz. Bu vesileyle hepimizin geçmiş dünya çevre günü kutlu olsun. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları