Şehriban Kıraç

Yasaklamayın eğitin!

11 Şubat 2013 Pazartesi

Bilgi Teknolojileri Eğitimcileri Derneği, Türkiye’de bilişim teknolojileri (BT), çocukların internet kullanımı, bilgi ve eğitim mevzusunu masaya yatıran “Ne oldu, Ne Oluyor, Ne Olacak” konulu bir rapor yayımladı. Raporda şu tespitlere yer verildi:

* Sanal kabadayılık, internet zorbalığı, şiddet, küfretme, internet dolandırıcılığı, taciz, gelişim özelliklerine uygun olmayan oyun ve sitelere eğilim, sanal ortam arkadaşlıkları vb. sıkıntıları yasaklayarak ya da çocuklarımızın kendi kendilerine öğreneceklerini, bu bilinci kendiliğinden kazanacaklarını varsayarak çözmemiz mümkün değil.

* Çocuklarımıza sadece teknolojik imkânlar sağlamak onları internet ve bilgisayar başında sahipsiz bırakmak anlamına geliyor. Çocuklarımıza bilgi/internet/medya okuryazarlığını uzmanlarla kazandırmalıyız.

* Öğrencilerimizi, hayata hazırlamak amacıyla geliştirdiğimiz eğitim sistemine katarken onların zamanlarının büyük bir bölümünü geçirmeye başladıkları sanal dünyayı göz ardı etmek büyük yanılgı.

* Facebook’ta yazışabilen, kes kopyalayla ödev hazırlayan, oyun oynamakta başarılı çocuklarımızın her şeyi bildikleri varsayılıyor. Gerçek yeterlilikleri, bilgi toplumunun gerekleriyle etkili kullanımsa göz ardı ediliyor.

* Okullara teknolojik araç gereçleri doldurmak yeterli değil.

* İnternet konusunda en düşük bilgiye sahip kullanıcılar Türkiye’de çıkıyor. Aileler arasında da Türkiye’deki ebeveynler internet hakkında en az bilgiye sahip olan grup olarak değerlendiriliyor.

* Yasaklayarak, engelleyerek toplumun iradesi olamayacağımız bunun ancak bir eğitim meselesi yaklaşımıyla çözülebileceğini düşünüyoruz.

 

Öneriler

* İnternetin hızla yaygınlaşması ve bilgisayarların öğrencilerin evlerine girmeye başlaması BT’nin eğitimdeki yerinin öğretmenlerin derslerinde kullanmasının ötesine geçerek bir ders olarak haftalık ders çizelgesindeki yerini almasını gerekli kılıyor.

* Medya okuryazarlığı dersi bilişim teknolojileri öğretmenlerince okutulmasına imkân verecek şekilde güncellenmeli.

* Medya okuryazarlığı öğretim programı medya/internet ve bilgi okuryazarlığını kapsayacak şekilde genişletilmeli.

* Grafik, animasyon, programcılık, web tasarımı vb. ilave seçimlik dersler konmalı.

* BT alanına ilişkin en az bir ders (medya/internet/bilgi okuryazarlığı, bilişim teknolojileri ve yazılım vb) 5. 6. sınıflarda zorunlu olarak okutulmalı. BT alanına ilişkin dersler geliştirilecek dersler tüm sınıflarda okutulabilmeli.

* BT derslerinde, teknoloji ve tasarım derslerinde olduğu gibi 25 kişiden kalabalık olan sınıflar bölünebilmeli. / Bazı bilişim teknolojileri konuları diğer derslerin ünitelerine uyarlanmalı edilmeli. Öğretmenler bu konularda BT öğretmenlerince eğitilmeli.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

AKP'nin işi gücü rant 30 Ağustos 2013