Selçuk Erez

Sol elin kötülükleri

08 Şubat 2018 Perşembe

Diyanet buyurdu: “..Anne ve babaların çocuklarına sağ elle yeme ve içmeyi öğretmeleri gerekir..” Neden? Diyanet’in bu açıklamasında okuyoruz: “Hz. Peygamber (s.a.s) .. şeytanların sol elle yiyip içtiklerini haber vererek ümmetini uyarmıştır.”
Asr-ı Saadet’ten bu yana çok zaman geçti; sol eli kullanma konusunda yeni bilgiler edindik. Mesela, insanların genellikle yüzde onunun sol ellerini kullandıklarını öğrendik. M. Dragoviç adlı bir araştırıcı ve arkadaşları, bu oranın bazı ülkelerde daha düşük olmasını, o ülkelerde sosyal hoşgörünün az olmasıyla açıklamışlardır: Doğu Avrupa ve Çin’de sol eliyle yazan ve çizenlerin oranı bu nedenle daha azdır.
Demek ki hoşgörüsü eksik ülkelerde bir çocuk aslında bedeninde doğuştan var olan nedenlerle çoğunluktan farklı bir tutum sergiler yani sol elini kullanırsa anasının, babasının, öğretmeninin tepkileriyle karşılaşmakta, “Cici elini kullan! Doğru elini kullan!” denilerek baskılanmaktadır.
O zamandan bu zamana edinilen bilgileri dindarlarımız Diyanet gibi görmezlikten mi gelmeliler? Haşa! Mehmet Arif Bey’in 1908’de Mısır’da basılmış “Binbir Hadis” başlıklı bir eseri vardır. Yazar, bu eserin önsözünde Hz. Muhammed’in özdeyişlerini eski hadis hitaplarından derlediğini ve ancak “sahih” olanları alıp kuşkulu olanlara yer vermediğini söylemiş. Mehmet Arif Bey, eserine, en güvenilir hadis kitaplarının tümünde yer almış olan hadisleri katmış, tümünde değil de birkaçında bulunanları ise almamıştır.
Bu eserdeki hadislerden 198 sayılısında Hz. Muhammed, Cenab-ı Hakk’ın, her yüz yılda bir dini çağa uyduracak ya da çağa göre yorumlayacak birini göndereceğini söylemiştir.
“Binbir Hadis”i okuyunca, Hz. Muhammed’in kökten dinci olmadığını, dinin tek ve dondurulmuş yorumunu savunmadığını, yorumların zamanla değişebileceğini bildiğini anlıyoruz. Bunlardan habersiz olan Diyanet, vatandaşlara, her şeyi, mesela nasıl oturup kalkacaklarını, burunlarını nasıl sileceklerini sormamaları gerektiğini bildireceğine hâlâ “Kadınların kaşlarını almalarının caiz olup olmadığı” gibi soruları soranlara “Mecbur değilsen kaşını, bıyığını, tüylerini aldırmak günahtır ama psikolojini bozacak kadar kötüyse aldırabilirsin” gibi cevaplar vermektedir.
Diyanet, sol elin kötülüğünü anlatadursun, biz sol elin ve sol kolun insan sevgisini, eşitliği, insanın insanı sömürmesine karşı çıkılması gerektiği inancını simgelediğini biliyoruz ve bu nedenle sol elimizi ve sol kolumuzu, 1 Mayıs’ta ve insan haklarının, demokrasi, barış ve adalet özleminin dile getirildiği her yerde ve her alanda havaya kaldırmaktan da asla vazgeçmiyoruz!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Böcek yeriz o zaman! 30 Ağustos 2018
Saraydan kız kaçırma... 23 Ağustos 2018
Mahmut Makal’ın önemi.. 16 Ağustos 2018