Savaşan terörün Türkiye ittifakı...

22 Mart 2016 Salı

Mezheplerine göre ortak ideolojik amaçlı terör örgütlerinin dünya, ülkeler koşullarına, dengelerine göre ortak cephe, ittifak oluşturmalarından söz etmiyoruz.. Irak’ta, Suriye’de, Ortadoğu’da, İslam dünyası ağırlıklı terör örgütlenmelerinin, adları geçen ülkelerdeki varlıkları, güçleri ile doğru orantılı olarak, aralarında çok kan akıtarak, kıyasıya savaşarak, aşiret, mezhep, ırk eksenli iç savaşlar bataklığında, toprak ve güç kazanma, var oluş, devletçik, olmada “özyönetim, özerklik, konfederal oluşum, dünya İslamının şeriat devleti..” kavramlarıyla devletçikler kurma savaşımı verirlerken.. Türkiye’ye dönük terör eylemlerinde, ırkçı-dinci kan uyuşmazlığı olan terör örgütlenmelerinin, ortak amaç birliği içinde birbirleri ile güç yarışında da olarak, terör eylemlerini tırmandırmaları, daha çok kan akıtarak, sivilleri de hedef alarak eylem yapmaya yönelik adeta sıraya girmiş olmalarının altını çizme gereği var.
Ayrılıkçı Kürtlerin BOP projesi düşlerinde, dünya emperyal güç odakları tarafından genel destek görmelerinin kuşkusuz payı vardır.. ABD’nin Ortadoğu’da askerini telef etmeme uğruna Irak, Suriye Kürtlerini ekonomik, siyasal, sosyal, askeri güç olarak desteklemesinin kanıtları sorgulanamaz boyutlarda.. Badat’ta Saddam heykelinin başı ABD silahlı güçlerinin bağladıkları iple yere indirilirken, Kerkük- Musul’da nüfus ve tapu kayıtlarının çuvallarla yakıldığı görüntüler rastlantı değildi. Libya’da oynatılan kirli rolden, Suriye, İslam dünyasında ılımlı İslam, stratejik ortak düşleriyle büyülenmiş iktidarlarının, otoriterleşmeye yürüyen rejimin liderliğinin günahları üzerinden hâlâ tartışıyor olmanın da ülkemizin çıkış yolu için anlamlı yarar sağlaması beklenemez.
Kürt cephesinin terörün şiddetini tırmandırarak, hem de ülkemiz insanlarının bilinçli, örgütlü güçlerinin, barış içinde bir arada yaşama iradelerini ortaya koydukları, parlamenter düzen içinde hak arama koşullarını yaratan haziran seçim sonuçlarını yok sayarak silahlı savaş sürecine dönüşünün açıklamasının akla, mantığa uyan yanının olmaması gerçeği bir yana.. Irak’ta, Suriye’de karadan savaşın tek başına yürütücüleri olmaya mahkûm konumda, dünyanın en geri, vahşi radikal siyasal İslamcı terör örgütü IŞİD’le savaşırlarken akan kanları, ödedikleri bedeller, en ağırı Ezidilere ödetilen vahşet ortada iken, Türkiye’ye yönelik 1990’lı yılları aratan şiddette silahlı terör savaşı ilanı nasıl okunmalı?

***

Irak’ta, Suriye’de en küçük yerleşim alanlarına bayraklarını asabilmek için acımasızca bir diğerinin kanını akıtan Kürt kimlikli silahlı örgütlenmeler ile IŞİD’in, tarihin bilinen en kanlı katliamları yapan radikal şeriatçı vahşet örgütlenmesi arasında, nasıl bir amaç örgütlenmesinin açıklaması yapılabilir? Üstüne bir de geçmişin sol geleneğinde, eşitlikten yana, adil paylaşım düzeninin kurulmasını savunan sol terör örgütlenmesi yapılanması içindeki ezilmiş Alevi Kürt çocuklarını çatısında toplamış, solda direnmeyi sürdürmeye çalışan örgütlenmeler var.
Özeline girersek IŞİD’in laik Cumhuriyet düşmanlığı içinde, İktidarları Liderliğinden gördüğüne inanılan güçlü desteği kaybetmenin, ABD-Suriye-Rusya- AB ülkeleri bombardımanları desteğinde, karadan donatılmış PYD-PKK silahlı güçleri ile kırılmanın öfkesinde, aldatıldığına inandığı emperyal ülkeler ve stratejik yandaşları İktidarlarından intikam isterisinde.. Ülkemizde göz yumulmuş örgütlenme gücünü kullanma, uluslararası terör örgütleri ile ittifak eylemleriyle Türkiye’yi dağıtma yarışında etkin rol alma çabasında.
Ne garabet bir gelişmedir ki Rusya’nın bombardımanlarda amaca ulaşıldığı gerekçesi ile geriye çekiliş açıklamasını yaptığı gün, PYD Suriye’de özyönetim, özerklik ilan ediyor. Kuzey Irak Kürdistanı devletinin ilanında bir adım daha atılıyor. Bizimkiler otoriterleşme, başkanlık düzenine geçişte, terörle bir gol daha attıklarının düşünde, yeni cepheler, düşmanlıklar yaratmaya yönelik saldırılarla, cezalandırma, hukuk devleti düzeni ihllalerinde sınır tanımaz bağırış çağrıştalar.  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Savaşın çocukları 28 Haziran 2022