Alev Coşkun

‘Ermeni Soykırımı’ iddiasının gerçek yüzü

03 Mayıs 2021 Pazartesi

ABD Başkanı Biden’ın sözde “Ermeni Soykırımı” konusunda yaptığı konuşma doğal olarak gündemi işgal etti. Bu konuda tarihe not düşmek açısından önemli gördüğüm bir noktayı kısaca belirtmekte yarar gördüm. 

Olayın temel bir noktası şöyledir:

Birinci Dünya Savaşı’nda Çarlık Rusya Devleti, İngiltere ile aynı cephede bulunuyordu. 

İngiltere ve müttefikleri 1915’te Çanakkale’ye saldırınca Çarlık Rusyası da Doğu Anadolu’da Osmanlı topraklarına girdi. 1915-1917 arasında Erzurum, Erzincan, Van, Muş ve Bitlis’i işgal etti, Diyarbakır önlerine kadar geldi. 

Yerel Ermeniler Doğu Anadolu’da, Osmanlı Devleti’ne karşı düşman ordusunun yanında yer alıyorlardı. Bölgede Ermeni çeteleri, Rus ordusuna yardım ediyordu, karşılıklı çatışmalar oluyordu. Ermeniler kadar Türkler ve Kürtler de acılar yaşadılar. 

Osmanlı Devleti, düşmanla işbirliği yapan Ermenileri çatışma bölgesinden uzaklaştırmak için “tehcir” (göç ettirme) kararı aldı. 

Ermenistan Eski Başbakanı Ovanes Kaçaznuni’nin raporu Türkçeye çevrilip kitap olarak basıldı.

KAÇAZNUNİ’NİN RAPORU

Soykırım olmadığını söyleyen ünlü tarihçiler vardır. Örneğin Prof. Dr. Bernard Lewis, Prof. Dr. Stanford Shaw, Prof. Dr. Justin McCarty...

Bu tarihçilerin görüşleri kuşkusuz çok önemlidir. Ama onlardan daha da önemlisi, eski Ermenistan Başbakanı, Taşnak Partisi önde gelenlerinden Ovanes Kaçaznuni’nin raporudur. Bu rapor daha sonra kitap olarak basıldı. Ancak bu kitabı Batı dünyasının kütüphanelerinde bulmak mümkün değildir. Tüm Batı dünyasında Ermeni örgütleri tarafından “imha edilmiştir” (Ortadan kaldırılmıştır). Bu konuda kısa bir bilgi verelim. 

1923 yılında Bükreş’te Ermeni Taşnak Partisi toplantısında, Ermenistan’ın ilk Başbakanı Kaçaznuni’nin sunduğu rapor “Taşnak Partisi’nin Yapacağı Bir Şey Yok” adını taşımaktadır. 

Eski başbakan bu raporda aynen şunları söylüyor:

“Van’ın işgalinin ardından şehrin valisi olan Aram’a Rus ordularının Van birliği komutanı Nikolayav tarafından gönderilen 22 Haziran 1915 tarihli ve 34 sayılı talimatta, Ermenilerin bölgedeki Kürt nüfusa saldırmamaları ve köylerini yağmalamamaları bildirilmektedir. Ancak Aram, talimata verdiği protesto cevabında, emirlerin yerine getirilmeyeceğini, henüz işgal edilmemiş bölgelerdeki Müslümanlara uyarı olması amacıyla suçluların en ağır şekilde cezalandırılacağını bildirmiştir.”

Bu paragrafta belirtilen türden birçok olay da kitapta anlatılmaktadır. 

Kaçaznuni raporunun özeti kısaca şudur:

  1. Önce Rusya bizi kullandı. Birlikte yaşadığımız Osmanlı Devleti’ne isyan ettik. Çeteler kurarak savaştık.
  2. 1917 Ekim İhtilali’nden sonra Rusya bölgeden çekilince bu kez Fransızlar, ardından İngilizler bizi kışkırttı ve kullandı. 
  3. Yaptığımız hataydı ve cezasını çektik. 

Yukarıda belirttik. Bu kitap Batı’daki kütüphanelerde Ermeni örgütleri tarafından “imha” edilmiştir. Ancak Rus devlet arşivlerinde çalışma yapan Mehmet Perinçek bu raporun Rusça aslını buldu. Rapor “Taşnak Partisi’nin Yapacağı Bir Şey Yok” adıyla 2006 yılında Kaynak Yayınları tarafından Türkçeye çevrilerek yayımlandı. 

Konuyla ilgili, Alev Coşkun’un 16 Eylül 2006 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan incelemesi.

ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

Aynı doğrultuda Ermeni devlet adamı B.A. Boryan’ın “Türk-Ermeni Çatışması” adını taşıyan kitabı da aynı tarihte Türkçeye kazandırıldı. 

Bu kitapları Türk kamuoyuna geniş olarak tanıttım ve Cumhuriyet’te 16 Eylül 2006 tarihinde yayımlandı.

“Ermeni Soykırımı”nın olmadığını gösteren başka belgeye gerek yok. Göç ettirme hareketinin soykırım olmadığını belirten daha başka belge bulmaya gerek yok. Ermeni Devleti’nin Başbakanı Ovanes Kaçaznuni açıkça “Biz Osmanlı Devleti’ne isyan ettik”, “Bizi önce Ruslar, sonra Fransız ve İngilizler kışkırttı ve kullandı”, “Biz hata yaptık” diyor. 

Bu kitaplar İngilizce, Fransızca ve Almancaya da tercüme edildi. Dışişleri Bakanlığı bu güçlü belgeleri neden kullanmıyor?

Bu kitaplar, Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’ndeki tüm üyelere ve ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e gönderilmelidir. Tam zamanıdır. 

Tarihi çarpıtanlara, tarihten gelen belgelerle yanıt verilmelidir. Tarih çarpıtılamaz, en sonunda gerçekler ortaya çıkar.Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

İsmet İnönü 25 Aralık 2023

Günün Köşe Yazıları