Bidon Kafalılık

06 Haziran 2011 Pazartesi
\n

Bu bidon kafalafı sanırım Yılmaz Özdilin. Bugüne dek hiç kullanmadım, ama son günlerde miting alanlarında Başbakanın her söylediğini sahi sanıp destek çığlıkları atan kalabalıkları görünce başka söz bulamıyorum, bidon kafalılıktan başka.

\n

Kim ne derse desin!

\n

Biliyorsunuz Başbakan son zamanlarda CHPnin geçmişine taktı, tarihi çarpıtarak oylarını arttıracağını düşünüyor. Örneğin, kitlelere seslenirken diyor ki, Bilir misiniz, CHP zamanında valiler aynı zamanda partinin il başkanlarıydı!” Kalabalık yuhalıyor CHPyi. Bu uygulamanın 1935 yılı Mayıs ayında toplanan 4. Kurultayda parti örgütünün hükümetle ilişkilerini kolaylaştırmakamacıyla yürürlüğe sokulmasına karar verildiğini, 29 Mayıs 1939da toplanan 5. Kurultay sonrasında ise yürürlükten kaldırıldığını bilmiyorlar.

\n

Araştırmamışlar, okumamışlar, öğrenmemişler, kafaları boş kalmış. İsmet İnönünün 5. Kurultayda çok partili sisteme geçileceğini de ilan ettiğini, fakat aynı yılın eylül ayında Almanyanın Polonyaya saldırarak II. Dünya Savaşını başlatmasıyla ertelenmek zorunda kaldığını da bilmiyorlar.

\n

Başbakan aklı sıra tarih üzerinden siyaset yapacak, fakat tarih bilmiyor. Her olanakta modern Türkiye Cumhuriyetinin kurucu siyasal hareketi olan CHPnin tek parti rejimini kötülüyor. Bugünden bakıldığında kötülememek olası mı? Şeyh Sait İsyanı bahane edilerek yürürlüğe sokulan etnik farklılıklara bağlı siyasal oluşumları, dinsel yapılanmaları, sosyalizmi yasadışı ilan eden Takriri Sükûn Kanununu onaylamak mümkün mü? Doğal ki değil. Ağrıdaki, Dersimdeki Kürt ayaklanmalarını orantısız güç kullanarak, on binlerce yurttaşımızı katlederek bastırmak, solculara karşı en akıl almaz eziyetleri uygulamak, en değerli yazarlarımızı, sanatçılarımızı, aydınlarımızı zulümhanelerde çürütmek nasıl bağışlanabilir?

\n

Fakat bir de tarihsel koşullardiye bir gerçeklik vardır. Geçmiş, zamanve mekânkavramları göz önüne alınarak değerlendirilir.

\n

O dönemin Avrupasına bir bakın! İspanyada, Portekizde, İtalyada, Almanyada faşist tek parti yönetimleri iktidardadır. II. Dünya Savaşı ile birlikte Romanya da, Bulgaristan da faşizme yönelmiştir. II. Dünya Savaşı sırasında İsveç, İngiltere ve faşizmi daha önce benimseyen ülkeler dışında tüm Avrupa Alman orduları tarafından işgal edilmiştir. 1939-1945 arası İngiltere ve İsveç krallıkları dışında Avrupada hiçbir demokratik ülke yoktur.

\n

Türkiyedeki tek parti rejimio dönemde bu ülkelerin tümünden daha demokratiktir. Nitekim II. Dünya Savaşının bitimiyle birlikte Türkiyeyi savaşın dışında bırakmayı başaran CHP kendi iradesiyle çok partili rejime geçmiştir.

\n

Başbakanın CHPyi miting alanlarında kötülemek için diline doladığıkömür”, “ekmek”, “gazkarnesi gibi dağıtım uygulamaları sayesinde tüm Avrupa açlıktan kırılırken Türkiye, Avrupada 50 milyon insanın canına mal olan savaş döneminde (1939-1945) kitlesel kırımlara uğramadan ölümcül açlığın üstesinden gelebilmiştir.

\n

Başbakanın kalabalıkları tek parti”, “karnesözcüklerini duyduklarında CHPyi yuhalıyorlar, düşünmeden, bilmeden, utanmadan.

\n

Başbakanın son İzmir mitingini izledim televizyonda. Gündoğan Meydanında on binlerce bidon kafatoplanmıştı. Bidon kafa diyorum, çünkü yalan yanlış ne duyuyorlarsa alkışlıyorlar, çığlıklar atıyorlardı. Başbakan için bir alkış madeniidi o bidon kalabalık.

\n

CHP, Adnan Menderesin öldürüldüğü günü bayram ilan etti,diyordu örneğin. Kalabalık CHPyi yuhalıyordu. Oysa doğru değildi Başbakanın söylediği. Bir, merhum Adnan Menderes 17 Eylül 1961 günü idam edilmişti. İki, 27 Mayısın Hürriyet ve Anayasa Bayramıilan edildiği tarih 3 Nisan 1963 idi. Üç, o tarihte İsmet İnönü Başbakan olmakla birlikte Bakanlar Kurulu, Demokrat Partinin vârisi olduğunu savlayan Yeni Türkiye Partili ve Bağımsız milletvekili ile senatörlerden oluşuyordu. Bir koalisyon hükümetiydi.

\n

İnsan kendi türünün zavallılığı karşısında ne yapacağını bilemiyor, en iyisi galiba öfke boşaltıp rahatlamak. Öyleyse sözüm ıslahlarının gayri kabilolduklarına artık iyice inandığım o bidon kafalılara: Şimdi iyi dinle Yap elini yumruk. Şeytan kulağına kurşun der gibi vur bakayım kafana iki defa Ne duydun? Donk donk di mi?Yılmaz Özdile sevgiyle, dostlukla.

\n\n

Yazarın Son Yazıları

Veda 28 Eylül 2018
Ağlamak 4 Temmuz 2018
Mutlu sona doğru 22 Haziran 2018
Yorgunluk 20 Haziran 2018
Dertleşme 13 Haziran 2018
Baskın 20 Nisan 2018
İzmir bir başka… 18 Nisan 2018
SAPTAMALAR 2 6 Nisan 2018
Saptamalar 4 Nisan 2018