Emek Dünyası

Asgari geçim ücreti sağlansın

03 Kasım 2021 Çarşamba

OLCAY BÜYÜKTAŞ

  • G20 öncesi toplanan Labor20 (L20) sonuç bildirgesinde, pandeminin başında yoğun kurtarma paketlerinin sağlandığı ancak bunların çok az kısmının işçilere yönelik olduğunun altı çizildi.
  • Salgının etkilerinin hâlâ sürdüğünü belirten işçi temsilileri birçok ülkede desteklerin kaldırıldığını oysa işçiler için mutlaka asgari geçim ücreti sağlanması gerektiğini vurguladı.

Gelişmiş ülke liderlerinin bir araya geldiği İtalya’da G20 öncesi, işçi sendikalarının katıldığı L20’de, tüm halk için refah ve gezgen için koruma talep eden işçi temsilcileri, G20 liderlerinden de tüm emeği ile geçinen emekçiler için asgari geçim ücreti sağlanmasını talep etti.

“Covid-19 salgınının küresel ekonomi ve toplumlarımız üzerinde büyük bir etkisi olmaya devam ettiğini ve dünya çapında eşitsizlikleri şiddetlendirdiğini kabul ediyoruz. Herkes için daha fazla sosyal adalete ve insana onuruna yakışır işleri hedefleyen tutarlı ve insan merkezli bir politika yaklaşımına duyulan ihtiyacın farkındayız” denilen sonuç bildirgesinde, 2020’de G20 liderlerinin “hayatları korumak için hiçbir çabadan kaçınmama” taahhüdünde bulunmasın akarşın, Covid-19, işlerin ve geçim kaynaklarının kaybedildiği, en savunmasız kesimlerin orantısız bir şekilde etkilendiği ve iklim hedeflerinin hali hazırda yerine getirilmediği bir ortamda can almaya devam ettiğini hatırlatılardı.

GÜVEN ZEDELENDİ

Bildirgede, haklar konusunda dibe doğru ilerleyen yarış, tedarik zincirlerindeki koşulların insanlıktan uzaklaşması ve artan eşitsizliğin körüklediği bir küreselleşme modeli hükümetlere olan güvenin zedelediği belirtilerek, G20 liderlerini pandemiyi kontrol altına almak ve azaltmak için acilen harekete geçmeye ve vaatlerini yerine getirmeye ve Küresel Kovid-19 aşı planına yönelik taahhütleri finanse etme sözü vermeye çağırıyoruz” denildi.

L20 temsilcilerinin G20 liderlerinden istekleri de özetle şöyle sıralandı:

- Hindistan ve Güney Afrika tarafından DTÖ’de önerildiği gibi, üretimin hızlandırılabilmesi ve maliyetlerin düşürülebilmesi için Covid-19 aşıları, tedavileri ve testleri için fikri mülkiyet haklarının geçici olarak askıya alınması için Fikri Mülkiyet Haklarının Ticari Niteliğine İlişkin Anlaşma muafiyeti talebini derhal destekleyin;

- COVAX için yapılan mali desteğin artırılması vasıtasıyla aşıların, tedavilerin ve testlerin evrensel erişimini ve adil dağıtımını sağlayın;

EŞİT ALAN YARATIN

Sonuç bildirgesinde atılacak adımlar da şöyle sıralandı:

- Sosyal ortaklarla diyalog halinde istihdam kurtarma planlarını ortaya koymak, asgari geçim ücreti ve toplu pazarlıkla desteklenen kaliteli, iklim dostu işler yaratmak, işçiler için eşit bir oyun alanı yaratmak amacıyla, tüm çalışanlar için ILO Temel Çalışma Hakları ve iş sağlığı ve güvenliğine dayalı bir işçi koruma zemini oluşturmak;

- Tam istihdamı sağlamak ve toplu pazarlık ve sosyal diyalog yoluyla işyerinin demokratikleşmesini ve işçilerin istihdam biçimlerine bakılmaksızın örgütleme haklarını teşvik etmek;

- Çıraklık ve gençliğe odaklanarak kaliteli kamu eğitimine ve mesleki ve yaşam boyu eğitime yatırım yaparak yeni beceriler ve öğrenme fırsatları yaratmayı destekleyin ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlamak için sosyal ortaklarla birlikte çalışın.

İŞYERİNDE TACİZ BİTSİN

- Kadınlar için daha iyi ve eşit ücretli işler yaratma taahhüdünü gerçekleştirerek, 2025 yılına kadar 100 milyon kadını işgücü piyasasına sokarak ve kayıt dışı istihdamdan kayıtlı istihdama geçilsin.

- İşyerinde şiddet ve tacizin sona erdirilmesine ilişkin 190 sayılı ILO Sözleşmesinin onaylanması ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayarak ve ILO’nun “eşit işe eşit ücret” ilkesi teşvik edilsin.

KAYITSIZLARA DA KORUMA

Bildirgede, Sosyal korumanın kapsamının kayıtlı ekonomide olmayanları da kapsayacak şekilde genişletilmesine vurgu yapıldı. Ayrıca, başta göçmenler olmak üzere tüm kesimlerin eşit muamele görmelerinin sağlanması, işyerinde ve toplumda ırkçılıkla mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, “Asgari geçim ücreti ve toplu sözleşme haklarına sahip kaliteli staj ve çıraklık eğitimleri için destek sağlayarak ve bu staj ve eğitimlere gençlerin, kadınların ve ayrımcılığa maruz kalabilecek diğer grupların dâhil edilmesine dikkat edilmeli” denildi.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Metalde acil gelir isyanı 16 Aralık 2021