Demokrasi için köleliğe direnmek!

13 Ekim 2020 Salı

Doğaya karşı özgür irade yoktur:

İnsan ne açlığa, ne susuzluğa ne de uykusuzluğa direnebilir:

Özgür irade sadece insana karşı vardır!

***

Evet, özgür irade sadece insana karşı vardır...

Ama o insan karşımıza çok farklı biçimlerde ve kimliklerde çıkar!

Somut olarak:

Aile”...

Ana-Baba”...

Kardeş”...

Evlat”...

”...

Sevgili”...

Arkadaş”...

Komşu”...

Patron”...

Müdür”...

Amir”...

Siyasal Parti”...

Örgüt”...

Lider”...

Tarikat”...

Cemaat”...

Aşiret”...

Para”... (Dikkat soyutta da var.)

Soyut olarak:

Devlet”...

İktidar”...

Medya”...

Toplum (mahalle) baskısı”...

Hukuk”...

Yasa”...

Din”...

Mezhep”...

Ahlak”...

Irk”...

Milliyet”...

Cinsiyet”...

Cinsel tercih”...

Para”... (Dikkat somutta da var)

Olarak çıkar!

***

Özgür insan, bunların hiçbirine iradesini, kişiliğini, haysiyetini, şerefini, ipotek etmez...

Bunların hiçbirinin köleliğine soyunmaz!

Karşımıza somut ve soyut olarak çıkan “insanla” ilişki:

EŞİTLİK...

ÖZGÜRLÜK...

BAĞIMSIZLIK...

ADALET...

İlkeleri üzerine kurulmalıdır.

Sevgi, aşk, bağlılık, vefa, güven, haysiyet, şeref, kişilik, yurtseverlik ancak bu ilkeler üzerine kurulan ilişki bağlamında anlam kazanır...

Bu ilkeler olmadan kurulan ilişki “KÖLELİKTİR”!

Bu ilkelere dayalı olan ilişki ise ancak “DEMOKRATİK” toplumlarda...

İnsanlar arasında ise ancak “DEMOKRATİK” olarak kurulabilen ilişkidir!

BU NEDENLE, HER TÜRLÜ BASKICI İKTİDARA, ERKEK EGEMENLİĞİNE, FAŞİST IRKÇILIĞA, ŞERİATÇI DİNCİLİĞE, TARİKATLARA VE CEMAATLERE KARŞI DURMAK, DİRENMEK GEREKİR!


Yazarın Son Yazıları

Otorite Boşluğu 24 Kasım 2020