Erdoğan Kendine Güvenemiyor!

05 Temmuz 2014 Cumartesi

Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanlığına aday...
Aday, ama öteki adaylarla eşit ve adil koşullarda yarışmayacak, başbakan olarak devlet olanaklarını da kullanacak...
Eşit olmayan koşullardaki bu yarışın adı da "Demokratik seçim" olacak!

***

Demokrasinin sadece seçim demek olmadığı, iktidarların, bağımsız bir yargı düzeni ve temel hak ve özgürlükler ile sınırlı olduğu bilinir.
Türkiye'de AKP'nin "lleri Demokrasi" diye yutturduğu düzenin, bağımsız yargı ve temel hak ve özgürlükler açısından zaten gerçek demokrasi ile artık hiçbir ilişkisi kalmadığı ortada...
Şimdi üstüne üstlük, eşit ve adil olmayan koşullarda bir seçim sandığı da konuyor önümüze!

***

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, başbakan kimliğiyle katılarak devlet olanaklarını arkasına almış olması, bu süreci daha baştan sakatlıyor!
Zaten rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ve baskıcı, antidemokratik uygulamalarla yıpranmış olan Erdoğan, öyle anlaşılıyor ki, bu seçim için kendine yeterince güvenemiyor:
Kendine güvense:
Seçimi şaibeli hale getirecek sakıncalara karşın, devlet gücünü arkasına almak için, Başbakanlıktan istifa etmeme riskini yüklenebilir miydi?

***

Sanıyorum, CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru, durumu yeterince özetliyor:
Tanal, anayasanın 76. maddesi ve YSK'nin 2923 sayılı genelgesine göre, "hizmette bulunan, işçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin seçime katılabilmesi için istifa etmesi" gerektiğini söylüyor.
Başbakan Erdoğan'ın istifa etmemesi durumunda, genelge uyarınca, 11 Temmuz 2014'te istifa etmiş sayılması gerektiğini ifade ediyor.
YSK'nin kararına göre, gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa Insan Hakları Mahkemesi'ne gideceklerini belirtiyor.

***

Erdoğan kendine güvense, daha baştan şaibeli olan ve seçilebilse bile seçimin iptali ya da gayri meşru ilan edilmesi riskini taşıyan "istifa etmeme" yoluna başvurur muydu?  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları