Sorunlu Bir Laiklik Anlayışı

13 Ağustos 2011 Cumartesi
\n

\n\n\n

Sevgili okurlarım, son günlerde tırmanan, laiklik ve demokrasi ile İslamın ne denli uyuştuğu tartışmasının odağında, hem Erzurumda ve İstanbulda yaşanan müdahale olayları hem de Fıkıh Profesörü, Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karamanın yazıları var.\n

\n

Prof. Karaman 7 Ağustos 2001 tarihli pazar günkü yazısında şöyle diyordu:\n

\n

Bir Müslüman imkânlar ve şartlar elverdiği takdirde İslam ahkâm, ahlak ve âdâbının hâkim olduğu, kimsenin aleni olarak bunları çiğneyemediği bir toplumda yaşamak ister. Yine imkân bulduğunda, şartlar müsait olduğunda, düzelteyim derken bozma ihtimali bulunmadığında, daha büyük sakınca doğurmadığında her Müslüman, aleni (açıkça, kamuya açık yerde) dine, ahlaka, âdâba aykırı bir davranışa -engellemek veya ıslah etmek maksadıyla- müdahale etmekle yükümlüdür.”\n

\n

Ahmet Hakanın 9 Ağustostaki yazısında süper tehlikelidediği olay müdahale etmekleve müdahalenin koşulları ile ilgili satırlardı.\n

\n

Karaman, hemen arkasından şöyle devam ediyordu:\n

\n

İslama inanmayanlar kendi inançlarını serbestçe uygulayabilirler; ama bu uygulama Müslümanların hayat, ahlak ve dindarlıklarını, nesillerin eğitimini olumsuz etkileyecekse -İslam toplumunda- onların aykırı fiilleri için özel mekânlar ihdas edilmek gibitedbirlere başvurulur.”\n

\n

Ertuğrul Özkökün 10 Ağustostaki yazısında takıldığı satırlar daözel mekânlar ihdas edilmekbiçimindeki ifadeydi.\n

\n

Özkök burada, gettotehlikesine işaret ediyordu.\n

\n

Karaman 11 Ağustos 2011 Perşembe günü şöyle başlayan bir yanıt yazısı yazdı:\n

\n

Sonhaber.com adresli bir site benim pazar günü çıkan yazımı polemik konusu yapmış. Her konu bilenler tarafından tartışılabilir; buna bir diyeceğimiz olmaz. Ama iki şeye itirazım var: 1. Ağzı olan herkesin bilir bilmez konuşması, tartışması ve ahkâm kesmesi. 2. Bir kimsenin söylediğini olduğu gibi vererek değerlendirmek ve tartışmak yerine çarpıtmak, değiştirmek, işine geldiği gibi şekillendirmek. Bu site işte bu ikincisini yapmış. Bakın benim yazımı nasıl değiştirerek, çarpıtarak veriyor:\n

\n

Bizden olmayanlara gettolar yapılsın. Yeni Şafak gazetesi yazarı Prof. Dr. Hayrettin Karamanın dün yazdığı Tahammül mü hoş görmek mi başlıklı yazısı İslami kesim tarafından eleştirilmişti. Karaman, yazısında Müslüman gibi yaşamayanlar için özel bölgeler yapılmasından söz etti.”\n

\n

Okuduğunu anlamayacak kadar cahil isen önce öğren sonra konuş. Anladığın halde saptırıyorsan, değiştiriyorsan senin ahlakla ilgili problemin var demektir.\n

\n

Ben yazımda ne gettolar yapılsındedim, ne de Müslüman gibi yaşamayanlar için özel bölgeler yapılmasındansöz ettim.İslam toplumunda -ki, İslamî devleti kastediyorum- bu, ahlaka ve dine aykırı fiiller için ayrı mekânlar ihdas edilebilirdedim. Bunun demokrasilerdeki örneği, ayrılmış yerlerdeki genelevlerdir.\n

\n

***\n

\n

Karamanın genelevbenzetmesinin isabetsizliği üzerinde durmak bile istemiyorum; o zaman tartışmanın çıtası seviye açısından çok çok aşağılara düşebilir.\n

\n

Bu konuda önemli olan, Karamanın özel mekânlar ihdasıönerisinin Osmanlı döneminde Müslüman olmayanlar, özellikle de Yahudiler için yapılan uygulamaları anımsatmasıdır.\n

\n

Ama asıl sorun, Karamanın benim sorularıma 16 Haziranda verdiği yanıttaki şu cümlede yatmaktadır:\n

\n

Müslümanlara mahsus bir çeşit demokrasi olabilir ama sıra laikliğe gelince hiçbir Müslüman Ben biraz Allaha, biraz da Onu tanımayan, Onun hâkimiyetini bölen rakiplerineitaat ederimdiyemez.\n

\n

Görüldüğü gibi, Karaman \tlaikliği Allahı tanımayan, onun hâkimiyetini bölen rakipolarak tanımlıyor.\n

\n

Sorun da tam burada yatıyor.\n

\n

Çünkü laiklik, Allahı inkâr eden, ona rakip olan değil, tam tersine bütün müminleri (ve tabii bu arada başka din mensuplarını ve inanmayanları da) koruyan, onlara eşit vatandaş muamelesi yapan bir siyasal rejimin adıdır.\n

\n

Not: Bugün Kuşadası D&Rda saat 18de, başta İçimizdeki Zalim olmak üzere, kitaplarımı imzalayacağım.

\n\n

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları