Öğretmen mi başarısız öğrenci mi?

09 Aralık 2023 Cumartesi

Öğretmenler, öğrencilerinin dersi iyice anlamaları için yeterince çaba harcıyor mu? Bu soru, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 raporunda bir bölümün başlığı olarak yer alıyor. 

Öğretmenin sınıftaki her bir çocuğun ihtiyaçları için ayıracağı zaman, etkili öğretim için olmazsa olmaz önemde. Ancak PISA verileri gösteriyor ki, öğretmen desteği, -en azından çocukların algısı düzeyinde- geriledi. 

OECD ülkeleri genelinde, gerektiğinde öğretmenlerinden fazladan yardım alan öğrenci oranı düşmüş. Raporda, bunun nedeninin net olarak bilinmediği belirtilerek, şöyle deniliyor: 

Bu sorun öğretmenlerin yeterli zamanlarının olmamasından mı kaynaklanıyor? Yoksa bu sadece işini meslektaşları kadar iyi yapmayan bir grup öğretmenden kaynaklanan bir sorun mu? 

Ya da acaba bunun nedeni öğrencilerin ihtiyaçlarının artması mı?

Rapora göre, 2022'de 10 öğrenciden 7'si düzenli olarak, öğrencilerin yüzde 22'si ise bazı konularda öğretmenlerinden fazladan yardım aldıklarını söylemiş.

Öğrencilerin yaklaşık yüzde 8'i ise hiç ek destek almamış. OECD ülkeleri genelinde öğrencilerin yüzde 35'inden fazlası, öğretmenlerinin tek tek öğrencilerin dersi anlayıp anlamadığıyla ilgilenmediğini ve sınıfın tamamının ders içeriğini öğrenmesi konusunda başarısız olduğunu belirtmiş.

ÖĞRETME KALİTESİ 

PISA raporunda, eğitimin ancak öğretmen desteği ve kaliteli öğretimle etkili olabileceği vurgulanıyor ve PISA verileri temel alınarak şu görüşlere yer veriliyor: 

PISA verileri öğretmen desteğinin öneminin özellikle kriz zamanlarında çok iyi anlaşıldığını gösteriyor. Salgında, okulların kapalı olduğu dönemde, gereksinim duyan öğrencilere yardım eden öğretmenlerin varlığı, ders başarısındaki en önemli etkendi. Öğrencilerin rahatlıkla öğretmen desteğine erişebildikleri yerlerde matematik notları 15 puan daha yüksekti. Öğretmenlerinin desteğini alan öğrenciler, ayrıca  bireysel ve uzaktan öğrenme konularında da akranlarına göre daha özgüvenliydi. Özellikle krizli zamanlarda destekleyici bir öğretmenin bireysel eğitim vermesi, çok büyük farklar yaratabilir. 

Ancak veriler, çok sayıda öğretmenin öğrencilere yeterli eğitim vermekte başarısız olduğunu gösteriyor.Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Eğitimle iyileşmek... 7 Şubat 2024

Günün Köşe Yazıları