Aydınlanma Ateşi Sönmez

22 Ocak 2022 Cumartesi

Uğur Mumcu, gazetemiz yazar ve muhabirlerinin de desteğiyle Müslüman ülkelerin şeriat ile yönetilmesini amaçlayan Rabıta örgütü ile ilgili 1987’de hazırladığı diziyi, yine aynı yıl kitaplaştırmıştı. Mumcu, o kitapta 1976’da Rabıta örgütü tarafından düzenlenen ve Türkiye adına da MSP’li Devlet Bakanı Hasan Aksay’ın katıldığı “Uluslararası Siret Kongresi”nde alınan kararları sıralar.

Okurlarımız için o kararları ve bugün Türkiye’deki uygulanan durumu özetleyelim:

- Kongreye katılan taraflar, İslami öğretiyi ilkokuldan üniversite seviyesine kadar ders olarak okutmalıdırlar: AKP iktidarında çıkarılan 4+4+4 yasasından bu yana tüm okullarda Kuran ders olarak okutuluyor. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2012’deki öğretim programı ile yayımlanan ders kitabında da “sure ve ayetlerin sınıfta koro halinde okunarak ezberletilmesi” yer alıyor.

- Arapça öğretimi, Arapçanın ana lisan olmadığı ülkelerde zorunlu olmalıdır: Bakanlar Kurulu’nun 2010’da aldığı kararıyla örgün eğitim kurumlarında Arapça eğitim ve öğretimin yapılması sağlandı. İlkokullarda Arapça dersi uygulamasına 2016’da başlandı.

- Bütün İslam ülkelerinde azami sayıda İslam öğretileri enstitüleri kurulmalı ve enstitüler İslami çalışmalar yapmalıdırlar: Türkiye’de 2011’de 22 olan ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin sayısı 100’ü aştı.

- Kadınlar İslami yasaklara uymalıdır: Kadınlara yönelik kapanmadan tutun, erkek egemen baskılara değin her türlü yasak ve şiddet doğallaştırıldı.

- İslami ahlak ve değerlerin propagandasına dikkat sarf edilmelidir: Ekonominin naslarla yönetilmesinden tutun, hukukun şeriat kurallarına uydurulmasına değin çeşitli uygulamalar sürekli kamuoyu gündemine taşındı, şeri kurallara dayalı bir de yönetmelik çıkarıldı.

- Müslüman devletlerin İslam devleti olduklarını ilan etmeleri ve bir federasyon teşkil ederek halifeliği ortaklaşa yürütmeleri: Tarikat şeyhlerinden tutun, yandaş medya köşe yazarlarına, hatta Ankara Melike Hatun Camisi imamına değin Saray’daki AKP’liye hilafeti uygun gördüklerine göre, bu kararın uygulanmasının da eli kulağındadır.

- Bütün daire ve işyerlerinde mescit açılmalıdır: Tüm resmi dairelerde cami ve mescit açıldı. 2018’de çıkarılan bir yönetmelikle, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her kuruma da mescit ve abdesthane açma zorunluluğu getirildi.

Neymiş?

24 Ocak’ta bir kez daha özlemle anacağımız gazetemiz şehitlerinden Uğur Mumcu ve Cumhuriyet, yıllar öncesinden bugünü görmüş, yazmış, uyarmış!

Sağdan, soldan, geriden, beriden Cumhuriyet’e yönelen saldırılar, Atatürk’ün yadigârı olan gazetemizin yönünü değiştiremez, bilinçli yazar ve çalışanlarının içlerinde yanan aydınlanma ateşini söndüremez.

Böyle biline...

3600 DEĞİŞİKLİĞİ EŞİTSİZLİK YARATMASIN!

Siyasetin güncel konuları arasına 3600 ek gösterge de girdi. Kimi kamu görevlileri bu göstergeye yükseltilmek isteniyor.

Yıllarca kamuda önemli görevler üstlenmiş olan Murat Katoğlu uyarıyor:

Her derece ile kademenin ek göstergesi sebep ve gerekçelere dayanır. Bütünlüğü olan bir görevlendirme, ücretlendirme sisteminin maddi ölçüsüdür. Sistemin yalnızca bir derece kademesindekiler için ek göstergenin değiştirilip yükseltilmesi; ayrımcılık, eşitlik ilkesine, liyakate aykırılık ve diğer kademedekiler için mağduriyet yaratır.

3600 ek gösterge verilmesi düşünülen görevliler için yapılacak iyileştirmenin, aynı şekilde diğer bütün ek gösterge kademelerinde çalışanlar ve emekliler için de ölçülü biçimde uygulanması, eşitlik ilkesi ve liyakat bakımından zorunludur.”


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Var Edişin Gazetesi 7 Mayıs 2022
Emek Programı Gerek 30 Nisan 2022
İnsan Egemenliği 23 Nisan 2022