Birinci Sahne

03 Aralık 2021 Cuma

Köyün birinde marangoz yaptığı masayı cilalamaktadır. Küçük oğlu koşa koşa gelir: “Baba, baba! Çabuk gel, anam bir cin doğurdu!”

Marangoz istifini bozmaz, masayı cilalamayı sürdürür. Oğlu da feryat figan tepinmeyi. 

“Baba gelsene! Anam cin doğurdu diyorum sana! Hem de kapkara bir cin!”

Marangoz, gözünü masadan ayırmadan mırıldanır: “O Arap bizim köye geldiğinde, ben ananın cin doğuracağını bilmiştim zaten!”

ANTRAKT

Sizce Arap kimdir? Köye niye gelmiştir? Cinin doğacağını bilmişler kimlerdir, doğacağına inanmamışlar kimler?

İKİNCİ SAHNE

Memleketin birinde ekonomist, oynadığı faizi cilalamaktadır. 

Küçük oğlu koşa koşa gelir: “Baba, baba! Çabuk gel, anam bir delik doğurdu!”

Ekonomist istifini bozmaz, faizini cilalamayı sürdürür. 

Oğlu da feryat figan tepinmeyi.

“Baba gelsene! Anam delik doğurdu diyorum sana! Hem de kapkara bir delik!”

Ekonomist, gözünü faizden ayırmadan mırıldanır: “O Helal bizim kitaba girdiğinde, ben ananın kara delik doğuracağını bilmiştim zaten!”

Final

Birinci perdedeki soruların yanıtı, ikinci perde için de geçerlidir.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Günah keçisi 21 Ocak 2022
Politika nedir? 14 Ocak 2022
Fortüne Melahat 9 Ocak 2022