Olaylar Ve Görüşler

ATALIK TOHUMLARI BUGÜNE TAŞIYAN ÇİFTÇİLER

04 Eylül 2019 Çarşamba

Fethiye’de 2013 yılında başlayan yerel tohum takas etkinlikleri ve bu süre içerisinde yapılan çalışmaların her aşamasını paylaştık.
Sosyal medya paylaşımları, çeşitli köşe yazıları, TV ve radyo programları, okullarda ve çeşitli etkinliklerde söyleşiler, paneller, ziyaretler gibi birçok toplumsal sorumlulukları omuzlarımızda hissederek ekip ruhuyla emek verdik.
Bu alanlarda milli bir projeyi yürüttüğümüzü ve “ben” değil “biz” bilinciyle hareket ettiğimizi hiç bir zaman unutmadık.

Milli bir mücadele
Milli bir mücadele olduğuna inandığımız yerel tohum çalışmalarının bizden sonra ve bizden başkaları tarafından da devam etmesi için birçok şehirde birçok vatansevere ilham olduk. Birçok derneğin kurulmasına, kooperatif için adım atılmasına vesile olduk bilgi ve tecrübelerimizi sonuna kadar onlarla paylaştık.
Amacımız yerel tohumların üretilmesi, sağlıklı nesillerin yetişmesi, tarımda bağımsızlığın korunması, küçük çiftçiliğin ve köylülüğün bitmemesi için üretici ve tüketiciler olarak güçlerimizi birleştirmekti ve bunu başardık. Bunun için de en önemlisi üreticiler ile kurulan iletişim, karşılıklı güven, ikna gücü, geleceğe yönelik planların yapılması ve hayata geçmesi için yine birlikte mücadele edilmesiydi.

Önce köylü kalkınmalı
Ekonominin düzelmesinin, köylünün kalkınmasıyla, yerli üretimle ve her bölgede tarım alanlarının üretime açılmasıyla mümkün olacağını ekonomik zorlukları yaşayan her vatandaş görmektedir.
Birçok köyde mera yok, hayvanlar ahırlarda bağlı ve hazır yem yemek zorunda. Bu durumların sağlığımızı tehdit eden boyutu ise ayrı bir sorun.
Köylü ziraatçıya bağımlı ve çaresiz bırakılmış, imece kültürü kalmamış, ortak kullanım alanları yok, kendi yem ihtiyacını karşılama şartları uygun değil.
Ürettikleri para etmezse, gün gelip ziraatçıya para ödeyemez duruma gelmekten ve üretimden vazgeçmek zorunda kalmaktan endişe ediyorlar. Çocuklarının bu şartlarda çiftçi olmasını istemiyorlar.
Milli Köy projeleri hayata geçirilmelidir, üretici- tüketici güç birliği yapmak zorundayız.
Türetici-tüketici el ele verecek doğru ve milli tarım için yeniden birlikte ayağa kalkacağız.
Yanlış tarım politikalarıyla, Orta Anadolu çiftçisi buğday ekmekten, Çukurova çiftçisi pamuk ekmekten uzaklaştırıldı: Trakya’nın ayçiçeği tarlaları yavaş yavaş yok olmaya başladı. Bu yok oluşlara bir de yanan orman alanlarını, küle dönen tarım arazilerini eklersek geleceğimizi nasıl elbirliği ile kararttığımızı görebiliriz.

Besiciliğin hali
Besicilik yapan köylü hayvancılığı bırakınca hayvancılık küçük ölçekli üreticiden çıkıp birkaç büyük şirketin eline kaldı.
Aile tarımı uygulaması olmasaydı, her ekilen üründen gelecek yılın tohumu ayrılmasaydı bugün yerel tohumları yaşatma çabamız da olmazdı.
Atalık tohumlarımızı geleneksel yöntemlerle bugüne kadar taşıyan, yaşatan, çoğaltan ve paylaşan üreticilerimiz iyi ki var.
Sürdürülebilir tarımın temel taşı dev şirketler değil, aile tarımı uygulanmasıdır.
Her geçen gün yediğimiz gıdaların fiyatları hızla artarken, sağlıklı ürünlere ulaşma konusunda da toplumda büyük bir arayış görülmektedir.
Bizlere düşen sorumluluk çok fazla.
Aile tarımı desteklensin.

Çözüm yolları
Çiftçilerin çocuklarına özel eğitimler verimesi, Kooperatifleşmenin yaygınlaşması ve yaşatılması, üretici ve tüketicilerin bir araya gelme uygulamalarının hayata geçirilmesi, imece desteğinin çiftçiler arasında yeniden yaygın hale gelmesinin sağlanması ve daha birçok konuda birlikte çözümler aranmalıdır.
Her bölgenin kendi toprağına özel olan tarım ürünlerinin öncelikle o bölge halkı tarafından bilinip, korunması o bölgenin özellikle küçük üreticilerinin desteklenmesi ekonomik bağımsızlığımız için zorunludur.
Her tohum kendi toprağına özeldir, ancak bereketli topraklarımızda her ürünü kolayca yetiştirmemiz de mümkündür. Bu da, tarım üretiminde bizi dünyaya yetecek üretimi yapabilen ülke konumuna getirecektir.
Toprağımıza, tohumumuza, çiftçimize sahip çıkarak, çözümün “milli tarım” ve “milli üretim” olduğunun bilinciyle, hepimize düşen çok önemli görevler olduğunu unutmadan mücadele etmeye devam edeceğiz.

EBRU OĞUZHAN YETER
CKD Fethiye Şubesi
Yerel Tohum Sorumlusu


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları