Olaylar Ve Görüşler

Atatürk ve kültür merkezlerinin işlevi - Erden BİLGEN

05 Aralık 2021 Pazar

Yakın zamanda yenilenerek açılışı yapılan İstanbul AKM ile 2020 Aralık ayında yeni binasına yepyeni bir anlayış ile taşınarak tüm orkestralara ve müzik çeşitlerine kucak açan CSO salonu, Atatürk ve düşünce arkadaşlarının yüz yıl önce inşa ettikleri uygarlık yolunun kökleşmiş sanat kurumlarıdır. 

Mimari eserleri ile ünlü Koca Sinan, AKM açılış konserinde seslendirilen çoksesli Sinan Operası ile en güzel şekilde onurlandırılmıştır. 

İstanbul’da AKM, Ankara’da CSO, ülkemizde 100 yıl önce başlatılan kültür seferberliğimizin güçlü şekilde sürdürüldüğünün değerli birer örnekleridir. 

Genç bir Osmanlı askeri ataşesi iken Avrupa ile Anadolu toplumlarının kültürel farklılığını yurtdışında bir opera temsilinde sorgulayacak kadar ileri görüşe sahip Atatürk, cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı 15 yıl içinde akıl almaz nitelikte sanatsal olaylara imza atmıştır. Büyük önder, İran Şahı’nın 10 yıl içerisinde Türkiye’de gerçekleşen yenilikleri yerinde görmek arzusu ile 1934 yılında Ankara’ya yaptığı ziyaretin anısına, iki dost ve kardeş ülkenin birlikteliğini sarsılmaz temellere oturtmak için İranlıların Şehname destanından esinlenerek ilk Türk operası Özsoy’un provalarına katılarak, her aşamasını denetleyerek yaratılmasını sağlamıştır. Bu eserle gelenekleri birbirine benzer iki kardeş ülke kucaklaşmış, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti dünyada eşi benzeri görülmemiş nitelikte değerli, sanatsal bir hediyeyi Şah Pehlevi ve İran toplumuna sunmuştur. 

UYGARLIK YOLU 

Atatürk, aynı zamanda tarihte benzeri olmayan bir kurtuluş ve yaratılış mücadelesinin de başkomutanı ve mimarıdır. Tarih bilgisinin eşsiz derinliklerinden yararlanarak koyduğu hedefler ile savaş sonrası Anadolu’nun bağrında yaşayan insanların gelenekleri ve göreneklerini geliştirerek kısa zamanda barış içinde yaşamayı ilke edinen, güçlü ve uygar bir toplum yaratmıştır. 

Başta eğitim seferberliği olmak üzere insanların refahı, özgürce yaşamı için koyduğu hedefler bugün halen yol göstericidir. Bunlar aynen yaşadığı dönemde olduğu gibi olumlu bir heyecan ve sevinç içinde hayatın içindedir ve yüz yıl öncesindeki gibi toplumun hedefleri arasındadır. 

TOPLUM VE KÜLTÜR

Bir toplumun en değerli yapıtaşı olan kültürel etkinliklerin yapıldığı salonlarda verilen her bir nitelikli konser, dans ve tiyatro gösterisi onu izleyenler tarafından sorgulanır. Aynı duyguları paylaşan yüzlerce hatta binlerce insan ile birlikte hareket edip sevincini ve üzüntüsünü bazen sessizce bazen de coşkuyla güzel bir ortamda mutluluk içinde paylaşan insanlar sosyal yaşamlarının bu renkli anlarını sürdürebilmek ve kaybetmemek için bu olanağı koruma ve kollama görevini de yerine getirmek zorundadırlar. 

YAŞAMDAN SAHNELER 

Sahnede gerçekleşen müzik, dans ve tiyatro oyunlarında yaşadıklarının izini sürmek, görmek, dinlemek, etkinlik kitapçığında verilen bilgileri okumak, kişinin bilinçaltında yeni heveslerin oluşmasına neden olur. Bu uyarılar sayesinde insanlar daha iyi ve güzele ulaşma çabası içine girerler. Avrupalılar, tarihte birkaç yüz yıl süren büyük gelişimlerini bu yoldan, güzel sanatların uyarıcı ve sorgulayıcı desteği ile elde etmişlerdir. 

SANATIN GÜCÜ

Sanatsal yapıtlar, toplum yaşamında var olan tüm renkleri dönemlerindeki en ince ayrıntıları ile bazen müzik, bazen resim, bazen heykel bazen de mimari eser şeklinde yüzlerce, binlerce yıl insanlığın hizmetine sunar ve en önemlisi geçmişin izlerini geleceğe taşırlar. Herhangi bir toplumun geçmişteki varlığının en gerçekçi ve güçlü izleri güzel sanatlarda ürettikleridir.  

Büyük önderimiz adına inşa edilen AKM benzeri yapıların her köşesine toplumsal kurallarla uyumlu, huzurlu yepyeni ve çağdaş bir yaşamın kodları yerleştirilmiştir. İzleyiciler, bu yapılar içinde gerçekleşen etkinlikleri takip eder ve çevreyi gözlemlerlerse kendilerini kısa zamanda çok anlamlı ve tadına doyum olmayan bir yaşam içinde bulacaklardır. 

ERDEN BİLGEN / TROMPET SOLİSTİ 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları