Olaylar Ve Görüşler

Döviz Rezervlerimiz Alarm veriyor: Ancak Kurtuluş Mümkün! - Dr. Ali Nail KUBALI

08 Mayıs 2020 Cuma

Merkez Bankası döviz rezervleri süratle azalıyor! (Bkz. Grafik. Kaynak Financial Times) Ama hükümete fikir üretme konumundaki iktisatçılar, faiz, IMF’den yeniden borçlanma, swap, sıcak para, tahvil, borsa gibi konularla meşgul! Ancak bir ülkenin asıl döviz kaynağı bu türden finansal manipülasyonlar değil, ihracattır. Bu gerçek ise hep birlikte unutulmuş gibi.

Denebilir ki, Dünyada ekonomi küçülüyor. Kime ihracat yapacağız?” Bu olumsuz görüş doğru değil! Dünya ekonomisi küçülüyor ama global yıllık ihracat hacmi 20 trilyon dolar! Türkiye’nin ihracatı ise sadece 170 milyar dolar civarı. Yani payımız yüzde 0.85! Bu küçücük payı, hiçbir yatırım, yapısal reformlar  veya verimlilik arttırıcı teknolojik gelişmeler gibi geciktirici önlemler olmaksızın süratle artırmak bizce mümkün.

ÇÖZÜM ORTADA DURUYOR

Bu binde 8.5’lik payı hep birlikte ulusal bir gayretle (doğru kur, yetmezse ihracat destekle) binde 5 arttırsak! Bu binde 5, bizim için 100 milyar dolar ilave ihracat demektir. Global piyasalarda bu günlerde zora düşüp üretim yapamayan şirketlerin payından dahi alınabilir bu binde 5!

Peki, Türkiye ihracatını bu kadar ve çabukça arttırabilir mi? Evet artırabilir!

Çünkü Türkiye’de sanayide de, tarımda da, hizmetlerde de takriben yüzde 30 atıl kapasite var (Bkz grafik 2. Kaynak TC Merkez Bankası). Bu kapasitenin yüzde 15’i yatırım yapmadan zaman kaybetmeden hızla devreye alınabilir. GSMH’miz 750 milyar dolar olduğuna göre bunun yüzde 15’i 112.5 milyar dolar eder! Biz bunun yarısını ihraç etsek 56 milyar dolar ek ihracat demektir. Türkiye’nin dış ticaret açığı 32 milyar dolar; cari açık ise 9 milyar dolar! Yani bunu başarabilirsek Türkiye 24 milyar dolar dış ticaret fazlası ve 47 milyar dolar da cari fazla veren bir ülke olabilir! Bu başarıldığı zaman işsizlik problemi de, büyüme problemi de könden çözülmüş olur!


O zaman bugün Türkiye’ye kredi vermekte nazlanan aşırı faizler talep eden uluslararası finans çevreleri kapımızda sıraya girmez mi? Girerler!

Çünkü dünyada senelerden beri süregelen fazla likidite var ve bu trilyon dolar yöneten dev kurumlar ellerindeki likiditeyi negatif faizlerle kullanıyorlar ve kullandırıyorlar!

Türkiye bu çıkmazdan daha fazla borçla, swap’larla, borsa oyunları ile çıkamaz! Çıkış ihracattadır!

Atıl kapasite orada duruyor. O kapasiteyi çalıştıracak işçilerimiz iş diye kıvranıyor. Girişimcilerimiz de üretmek için kıvranıyor!

Çıkış, bu potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürmektedir!

Bu gerçekleşebilir değerli okuyucular! Yeter ki biz neden olmayacağına kafa yormak yerine nasıl olduracağımıza kafa yoralım!

Ve hep birlikte üzerimizdeki ölü toprağını atalım! İşte gerçek “Yerli ve milli” paradigma budur!

DR. ALİ NAİL KUBALI 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları