Olaylar Ve Görüşler

Eski Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Genel Sekreteri Hasan Erdoğan’ın ardından...

26 Mart 2019 Salı

Türkiye Öğretmen Sendikası eski Genel Sekreter’lerinden Hasan Erdoğan, öğretmen sendikacılığında tanınmış bir isimdi. Erdoğan, sendikacılığını ‘demokratik baskı örgütçülüğü’ olarak algılardı.

Gazetelerde yayımlanan acı bir habere göre can dostum, değerli arkadaşım Hasan Erdoğan’ı yitirmişiz.
Hasan Erdoğan, öğretmen örgütçülüğünü “direnme örgütçülüğü” değil “demokratik baskı örgütçülüğü” olarak algılayan ve öğretmen sendikacılığında bu kimliğiyle tanınan biriydi.
Adalet Partisi’nin iktidar dönemine rastlayan 1967 yılında Ankara’da ilköğretim müfettişiydim. Aynı zamanda Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Genel Başkanı’ydım. Ama genel başkan seçilişimin onuncu gününde ilköğretim müfettişliği görevimden alınarak Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Karagedik köyüne ilkokul öğretmeni olarak sürgün edilmiştim.

Destek bildirisi
TÖS adına yayımladığım bir bildiriden dolayı Ankara Toplu Basın Mahkemesi’nde yargılanıyordum. Bu mahkemede sürdürülen duruşmaların birinde bulunabilmek için bana izin verilmemişti ve Hasan Erdoğan buna tepki olarak şu bildiriyi yayımlamıştı:
“TÖS Genel Başkanı’nın savunma hakkı engelleniyor. 31.5.1967
Yayımlandığı bir bildiri üzerine Ankara Toplu Basın Mahkemesi’nde hakkında dava açılmış bulunan genel başkanımız Feyzullah Ertuğrul, 31.5.1967 tarihinde bu mahkemede yapılan duruşmada hazır bulunup savunmasını bizzat yapmak istemesine rağmen Baskil Kaymakamı ve Elazığ Valiliği’nce kendisine izin verilmemiştir. Ertuğrul’un müracaatına Baskil Kaymakam Vekili “Ne yapayım benim reyime bırakılmıyor ki...” Elazığ Milli Eğitim Müdürü ise “Sen Türkiye çapında en büyük öğretmen kuruluşunun genel başkanısın. Bu hususlarda hesaplı davranmaya mecburuz...” cevabını vermişlerdir.

‘Anayasa’yı ihlaldir’
İzin almakta kolaylık olur ve istemi belgelendirir ümidi ile Feyzullah Ertuğrul’un müracaatı üzerine mahkemeden cevaben çekilen tel de ilgilileri bu kararlarından döndürememiştir. Aynı zamanda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne imza koyan bir hukuk devleti yöneticilerinin bu tutumları Türk öğretmen topluluğunu umutsuzluğa sürükledikten başka insan hak ve hürriyetlerine de tecavüzün bir belirtisidir. Ceza mahkemesinde ve ceza tehdidi altında bulunan bir vatandaşın savunma hakkına saygı herkesin borcu iken TÖS Genel Başkanı’ndan, anayasa teminatı altındaki bu kutsal hakkın esirgenmesini, hizmetinde bulunmakla şeref duyduğumuz büyük Türk milletinin takdirlerine sunarız. Türkiye Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Hasan Erdoğan” (Kaynak: İlk İki Yılda TÖS)
Hasan Erdoğan’ın TÖS Genel Sekreteri olarak ödünsüz savaşımlarına ilişkin bilgi ve belgeler için Türkiye Öğretmenler Sendikası yayınlarından “İlk İki Yılda TÖS” adlı kitaba bakılabilir. Sonuç olarak rahmetli Hasan Erdoğan arkadaşımızın ailesine, EğitimSen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan’a ve yönetimdeki arkadaşlarına “sizin de başınız sağ olsun” diyorum.

Feyzullah ERTUĞRUL / Eski Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) / Eğitimciler Derneği (EĞİT-DER) Genel Başkanı


Yazarın Son Yazıları