Olaylar Ve Görüşler

Kurultay sorası CHP - Dr. Engin ÜNSAL

31 Temmuz 2020 Cuma

CHP 37. olağan kurultayını tamamlayıp Sayın Kılıçdaroğlunu 6. kez Genel Başkan olarak seçti ve parti meclisinin yani üyelerini belirledi. Kurultayın en çarpıcı yanı Genel Başkan’ın açıkladığı ikinci yüzyılı başlatacak 13 ilkeydi. Bu ilkelerle CHP parlamenter sistemi yeniden kurup demokrasiyi tüm kurum ve kuralları ile yeniden yaşama geçirmeyi amaçladığını ilan etti. Bu ilkeler doğru ve ülke gerçekleri ile örtüşen ilkelerdi. Sorun bu ilkelerin nasıl gerçekleştirileceğinde düğümleniyor. Bu 13 ilke CHPnin omuzlarına ağır bir yük ve tarihi görev yüklemiştir. Pandemi nedeni ile geçmiş dönemlerin heyecanının yaşanmadığı 37. kurultay parti kademelerinde burukluk yarattığı bir gerçektir ama CHPnin yapacağı çalışmalar o heyecanı yeniden yeşertebilir. İktidar olma heyecanı yaşanmadan bir siyasi partinin varlığını sürdürmesi zordur. Bu nedenle CHP yapacağı çalışmalarla toplum katmanlarına ve parti kademelerine bu heyecanı yaşatmak zorundadır.

MUHAFAZAKÂR OLMADAN

CHP, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 65nin muhafazakâr olduğu toplumumuzda, bugüne kadar bu kesime yaklaşarak bu kesimin desteğini almak çabasını yanlış olarak sergilemiştir. Muhafazakâr dediğimiz kesim işverenlerden, işçilerden, memurlardan, esnaftan ve kırsal kesimde yaşayanlardan oluşmaktadır. CHPye düşen görev toplumun bu kesiminin, uygulayacağı yeni politikalarla, desteğini kazanmaktır. Günümüzde ekonomik veriler son derece bozulmuş ve yukarıda saydığımız toplum katmanlarından hiçbirinin gelecek güvencesi kalmamıştır. CHP bu güvenceyi yeniden kazandırmak ve yeni projeler üretmek zorundadır. Bu projelerin sol bir eksene oturtulması ve Devletcilik ilkesine yeni bir içerik kazandırılması önemlidir. Adam Smithe dayanan neo-liberal politikaların ülkemizi getirdiği hazin son ortadadır. CHPnin yapması gereken demokratik sosyalist bir eksen üzerinden toplumun ezilen kesimlerine yeni projelerle açılmaktır.

YENİ BİR ANAYASA

Muhalefet partilerinin mutabakatına dayalı ve toplumun desteğini kazanacak yeni bir anayasa çok önemlidir. Dünya siyaset tarihinde örneği olmayan ve tanımlaması yapılamayan tek adam rejiminin yarattığı Türkiye ekonomisi çökmüş, Müslüman ülkelerin desteğini kaybetmiş, sınır komşuları ile sorunlu, dünyada yalnız kalmış ve devletler topluluğunda kimin yanında olacağına karar verememiş bir ülkedir Türkiye. Bu ülke 1923ten bu yana hiç bu kadar yalnız ve umutsuz kalmamıştı. Bu nedenle parlamenter rejimi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını taç yapmış yeni bir anayasanın insanlık tarihinin aynasında ülkemize saygınlık yaratacağı şüphesizdir. CHPnin öncülüğünde yeni bir anayasa çalışmasının başlatılması CHPnin ilk görevlerinden biri olmalıdır.

SOSYAL KATMANLAR İÇİN YENİ PROJELER

Ülkemizde geçimini emeği ile sağlayan işçi, memur ve esnafın çok önemli sorunları vardır. Bu kesimin bakmakla yükümlü oldukları insanlarla birlikte sayısı 60 milyon dolayındadır ve bu sayı siyasette iktidar olabilmenin anahtarıdır. CHP vakit geçirmeden bu kesimler için nasıl ekonomik, sosyal ve hukuksal bir düzen kuracağını somut örneklerle ortaya koymalıdır. Muhafazakârlaşmadan, çoğunluğu muhafazakâr olan bu kesimin desteğini ve güvenini kazanmak kurulacak yeni düzen için son derece önemlidir. Küreselleşme nedeni ile yabancı şirketlerle zor koşullarda yarışmaya çalışan ulusal sermayenin korunması ayrı önemli bir konudur. Ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin, halka rağmen, yabancı tekellere pervasızca sunulması ülkenin fakirleşmesinin nedenlerinden biridir. Ülkenin kaynakları ülke için değerlendirilmelidir yabancı tekeller için değil.

GENÇLER KÖYE

CHP Gençlik Kolları bir zamanlar parti içinde çok güçlü ve parti için önemliydı. Bugün önemini yitiren bu örgüte yeniden canlılık kazandırılabilir. Gençler partinin yeni vizyonunu özümseyerek ekim zamanı ve hasat zamanı köylere giderek, orada tarlasında köylüye yardım ederek, geceleri köy kahvesinde siyaset sohbetleri yaparak hem köylü aydınlatmak ve hem de parti sempatizanı yapmakta başarılı olabilirler.

Bu projeler CHPnin muhafazakârlaş-madan oy tabanını genişletmekte mutlaka çok etkili olacaktır. CHPnin görevi Atatürk ilkelerine sımsıkı sarılarak sol eksene dayalı ve halkın mutluluğu için sosyal devleti yeniden kurmak olmalıdır.

Dr. Engin ÜNSAL

15. Dönem CHP İstanbul Milletvekili


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları