Olaylar Ve Görüşler

Olsa olsa AKP maarif modeli olur - Mustafa Gazalcı

11 Mayıs 2024 Cumartesi

AMilli Eğitim Bakanlığı’nca açıklanan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, bilimsel eğitim örneği değil, olsa olsa AKP’nin 22 yıldır uyguladığı politikaların yeni bir adımı olabilir.

AKP, 3 Kasım 2002’de tek başına iktidara gelince hiç zaman yitirmeden 12 Aralık 2002’de eğitimde “acil eylem planı” hazırlamıştı. Orada eğitimde dinselleştirme ve özelleştirme sinyaleri verilmişti. O tarihten bugüne Cumhuriyetin “Öğretim Birliği”ne dayanan, laik, bilimsel, kamusal eğitim adım adım dinselleştirildi, özelleştirildi. Bütün bu değişiklikler yasa, hukuk, kural tanımadan yargı kararı dinlenmeden partizanca kadrolaşarak yapıldı.

TBMM’de bakanlığının bütçesi görüşülürken tarikatlarla işbirliği yapacağını övünerek söyleyen, ÇEDES projesiyle okullara imam görevlendiren, karma eğitimi tartışmaya açan, görüşmeyle (mülakat) yani kayırmayla öğretmen atamayı sürdüren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den iyi bir şey beklemek büyük bir yanılgı olur. Üstelik Mayıs 2023 seçimlerinden önce Recep Tayyip Erdoğan, söz verdiği halde, kayırma yöntemi sürüyor. Atanmayan öğretmenlerin sesine kulak tıkanıyor.

DİL ÖZENSİZLİĞİ

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adıyla sunulan taslak, adından başlayarak dil özeni gösterilmeden, Arapçaya, yabancı sözcüklere boğulmuş bir taslak. Sanki kimse anlamasın diye Batı’dan gelen sözcükler yanında Arapça ve Farsça dinsel terimlere yer verilmiş. Türkçesi varken yabancı sözcükler kullanılmış, bu yönüyle taslak tam bir Arapsaçı olmuş.

Sözde 10 yıl emek harcanmış da bu görüşler ortaya çıkmış. Peki, bunca eğitim uzmanının bu çalışmalardan neden bilgisi olmamış?

Çağı yakalamak, öğrencileri aşırı yükten kurtarmak gibi sözler edip sonra laik eğitimden, Cumhuriyetten, Atatürk’ten söz etmemek ne demek?

Birçok konunun uzmanı, eğitimci, öğretmen sendikaları bu taslağın bilimsel eğitime, akla aykırı olduğunu belirtti.

Öte yandan nasıl toplumun yönetiminde iyi yasalar yeterli değilse, eğitim niteliğinde tek başına program da yeterli değildir. İyi bir programı besleyen yeterli, nitelikli öğretmen, laboratuvar, uygulama, oyun bahçesi, ders araç ve gereçleri, uygun bir iklim olması gerekir.

Öğretmen yetersizliği, kalabalık sınıflar, ikili eğitim, iyi eğitim yöneticilerinin olmaması, sınava odaklanan bir öğretim, niteliği düşürmektedir.

Bu taslak da sorunları artıracak, bundan önceki uygulamalarda olduğu gibi dinselleştirmeyi artıracaktır.

DİNSELLEŞTİRME, ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARI

AKP iktidara geldikten sonra il, ilçe milli eğitim ve okul müdürlerinin çoğunu kendi siyasal görüşüne yakın bir sendika aracılığıyla atadı.

Başka acı bir durum da bilime, eğitim bilime aykırı bir biçimde okulöncesi ve ilkokul 1., 2., 3., sınıflarda “din kültürü ve ahlak bilgisi” dersinin önümüzdeki öğretim yılından başlayarak okutulmasıdır.

Bilindiği gibi AKP döneminde yaz aylarında Kuran kurslarına gitme yaşı sıfırlandı. Kurslar üç günden beş güne çıkarıldı. Kaçak Kuran kurslarındaki cezalar kaldırıldı.

Yine 2012’de çıkarılan 4+4+4 sistemiyle var olan zorunlu din dersi yetmezmiş gibi “Hazreti Muhammed’in hayatı, Kuranıkerim ve temel dini değerler” adı altında seçmeli dersler getirilerek eğitim dinselleştirildi. Uzun savaşım sonucunda sağlanan sekiz yılık zorunlu kesintisiz eğitim kaldırıldı. Yeni sistemde bütün ortaokullar kaldırılırken imam hatip ortaokulları korundu. Eğitim fakültelerine artı puanla öğrenci gönderen Anadolu öğretmen liselerine son verildi. Bütün çağdaş ülkelerde okutulan evrim kuramı yerine yaradılışın okutulması kararlaştırıldı. Laikliğe, “Öğretim Birliği”ne aykırı olduğu biline biline “Diyanet Akademisi” yasası çıkarıldı.

UYGULAMA ÖNEMLİDİR

 Sanki 22 yıldır bunları yaşamamışız gibi bugün AKP’nin seçim propagandasında kullandığı terimi “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” diye bize yutturulmaya çalışılıyor. Hem de sanki öğrencinin yükünü azaltmak, çağı yakalamak savıyla bunu yapmaya çalışıyorlar.

Türkçede çok güzel bir söz var “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.” AKP iktidarının, onun milli eğitim bakanlarının yaptıkları ortada, artık onların aldatıcı sözlerine kimse inanmıyor.

Bilime, akla aykırı, tutarsızlıklar, sinsi tuzaklar dolu, dinselleştirmeyi artıran AKP’nin yeni program taslağı kabul edilemez.

 
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları