Bir Fotoğraftan Yola Çıkarak!

03 Ağustos 2011 Çarşamba
\n

Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının Demokratik kurallar ve evrensel hukukun ilkelerine sırt çevrildiğini ileri sürerek görevlerini bırakmış olmalarının şokunu siyasi iktidarın henüz atamadığının en somut kanıtı, Başbakan Erdoğanın devletin öteki tüm sorunlarına arkasını dönerek Yüksek Askeri Şûranın dünkü toplantısına da başkanlık etmesinden anlaşılıyor. YAŞ Yasasının, bu toplantılarda Başbakan’ın başkanlık etmediği durumlarda Genelkurmay Başkanına biçtiği bu görevi Erdoğan kimselere, hele dört yıldızlı bir vekil generale bırakmamakta kararlı.

\n

Genelkurmay Karargâhının Çakmak Salonundaki geleneksel büyük toplantı masasının, kendisi ve Milli Savunma Bakanı dışında dört yıldızlı 9 generalle toplanmasına uygun hale getirilmesini de, geleneksel Başkanlık koltuğunun teke indirilmesini de, kimi Başbakanım çok yaşacılar, askeri hizaya getirmenin somut bir örneği olarak yorumlamak isteseler de, diyelim ki albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etmeyi bekleyen subayların hangisinin daha yetenekli olduğunun hesabını nasıl yapacak Sayın Erdoğan?

\n

Ankara Barosu Başkanı, anayasa profesörü Metin Feyzioğlu, benim sosyal demokratları çıkmaz sokaktan düzlüğe çıkaracak bir Fareli köyün kavalcısı gibi gördüğüm yetenekli bir lider adayıdır. TSKdeki istifalar için İstifa bir tepkidir. Sorulması gereken soru şudur: Darbe ile mücadele mi yürütülüyor? Yoksa yargı yolu ile terfiler mi şekillendiriliyorsorusu dün bütün gün yanıt bekledi. AKPnin bülbül gibi demokrasi, sivilleşme şarkılarını söyleyen sözcüleri, bu konuda susma emri mi almışlardı?

\n

Erdoğanın YAŞ masasındaki Başkanlık koltuğunu teke indirmiş olmasının, çok da uzak olmayan bir zaman dilimi içinde CHPde ikinci adam koltuğunda oturması beklenen Feyzioğlunun bu sorusu ile Kılıçdaroğlunun Detaylar kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Verilen sözler var mı?Yok mu? O sözler tutuldu mu, tutulmadı mı? Aydınlığa kavuşmalı sözleri birbirleri ile örtüşüyor.

\n

Batılı ülkelerin önemli gazetelerinin, Türkiyenin geçirmekte olduğu bu olaylarla Başbakanı bir demokrasi kahramanı gibi değerlendirmesindeki gerçeğe yaklaşım payı ne kadardır? Doğrusu Batılı meslektaşların, özellikle bazı politikacıların bu doğrultudaki gözlemlerini sadece abartılı değil, gerçekle örtüşmediği için de şaşkınlıkla okuyanlardan birisiyim. Askeri vesayetin demokratik parlamenter sistem ile bağdaşamayacağını söylemeye bile gerek yok elbette. Ancak vesayetin bir başka türlüsü olan ve sivil tanımlaması ile başlayanının da ülkeleri tek adam diktatörlüğüne götürdüğünü söylemenin tam zamanı değil midir?

\n

Dün Sayın Başbakanı YAŞ masasının başınde tek başına oturur gösteren görüntüler, sözüm meclisten dışarı bana bir sivil mareşal özlemi gibi geldi.

\n\n

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Rüzgâr Eken... 2 Ocak 2013