Öztin Akgüç

Sosyal demokrat belediyelerden beklentiler

13 Mart 2019 Çarşamba

Yerel seçimler yaklaşırken sosyal demokrat belediyelerden beklentileri anahatları ile yinelemeye çalışacağım.
• Doğanın, çevrenin, tarihi dokunun korunması, bozulan yapının olabildiğince diriltilmesi.
Ülkemizde, gösteriş yatırımları, yandaş çıkarı kollama, rant yaratma, oy avcılığı yapma gibi güdülerle, çarpık kentleşme ile doğa, çevre kirletiliyor, kentlerin tarihi dokusu bozuluyor, özellikleri yitiriliyor, kimlikleri kayboluyor.
Ne yazık ki tüm bunlar muhafazakârlık yaftası altında yapılıyor. Muhafazakârlık, var olan özeli, değeri korumaktır. Sosyal demokrat belediyeler, sözde muhafazakârların yok edemedikleri değerleri koruma altına almalı, bozulan çevreyi olabildiğince geri kazanmalı, ihya etmelidir.
• Projelerde, hizmetlerde toplumsal yararın gözetilmesi, gösterişten, savurganlıktan kaçınılması.
Övünme, gösteriş, kişisel prestij, oy derleme gibi güdülerle kamu kaynaklarını savurganca kullanan merkezi yönetime karşı, kaynakları toplumsal yararı ençoklayacak şekilde kullanan yerel yönetimler oluşturulmalı, var olan kaynaklar topluma en fazla değer yaratacak şekilde kullanılmalıdır.
• Yoksulların, engellilerin, yaşlıların, güçsüzlerin korunması.
Sosyal demokraside temel güdü insana değer verme, sorunların çözümüne insancıl yaklaşımdır.
Yaşlılar için bakımevleri, şiddete uğramış, şiddet tehdidi altında olan kadınlarımıza sığınma, barınma olanakları sağlama, çocuklara yeni oyun sahaları, eğitim olanakları, kreşler, bakım yuvaları açma, yoksullara yiyecek yardımları, engellilere faaliyet alanları yaratma, onları sanatsal ve üretim faaliyetlerinde destekleme, sosyal demokrat belediyeciliğin gereğidir. Tüm destekler, insan onuru kırılmadan, bir lütuf, inayet olarak değil, bir vecibe olarak sağlanmalıdır.
• Çevre temizliğine, sağlığın korunması, hijyene önem verilmesi.
Kentlerimiz yeterince temiz, bakımlı değil, zaman zaman çöp yığınları oluşuyor, umumi tuvaletler yeterli ve hijyenik değil, yoksullar için yunaklar, sağlık ocakları sağlanmalı, sosyal belediyecilikte hijyen sorunları yaşanmamalıdır.
• Kültürel, sanatsal etkinliklerin desteklenmesi, canlandırılması.
İnsani gelişmişlikte yalnız fiziksel ihtiyaçların karşılanması değil, bilgi genişliği, düşünce zenginliği, zevk inceliği, sanatsal faaliyetlere katılım belki de daha önemlidir. Halkımızın ortaçağ karanlığına itildiği bir dönemde, kültür merkezlerinin, oditoryumların, kütüphanelerin, tiyatroların artışı kentlerimizin zenginliği olacaktır. Bu amaç doğrultusunda STK’lerle işbirliği yapılabilir, halkevleri ihya edilebilir.
• Öğrenci yurtları, atölyeler açılması yoluyla eğitimin, üretimin desteklenmesi.
Gençlerimizin azımsanmayacak bir bölümü maddi olanaksızlıklar nedeniyle cemaatlerin, tarikatların ağına düşerek heder, ziyan olmaktadır. Yurtların açılması, burs sağlanmasıyla gençlerimizin en azından bir bölümü ağa düşmekten kurtarılarak topluma kazandırılır. Kreşlerin yetersizliği veya ücretli oluşu kadınlarımızın ekonomik yaşama etkin bir şekilde katılımını engellemektedir. Kreş, yuva sorunu çözümüyle kadınlarımızın ekonomik yaşama daha fazla katılmaları sağlanır. Atölyeler, el sanatlarının gelişmesine, el yapımı ürünlerin değerlendirilmesine olanak sağlayarak üretim, istihdam, kişisel gelir artışına katkıda bulunur.
• Kararlara, etkinliklere halkın katılımı sağlanarak katılımcı yönetimi geliştirmek.
Yerel olarak halkoyuna başvurulması, açık tartışma ortamı yaratılması, çevre temizliği, parkların bakımı amaçlı gönüllü hizmet birlikleri oluşturulması, toplu bakım ve temizlik etkinlikleri yapılması, katılımcı yönetimin, demokratik ortamın geliştirilmesi açısından da önemlidir.
• Geri dönüşüm, atık değerleme projeleri geliştirme.
Geri dönüşüm, atık değerleme, çevrenin korunmasına, maliyet düşüşüne, üretim artışına, istihdam yaratılmasına önemli katkılar sağlar. Bu amaçlı projeler halkın gönüllü katılımı ile de gerçekleştirilebilir.
• Yörede turizm amaçlı çekim merkezi yaratma.
Yörenin, beldenin, sit alanı, öreni, özel bitki örtüsü, doğal güzellikleri, halkoyunları, mutfağı tanıtılarak çekim merkezi haline getirilmesiyle turizm hareketlendirilir.
• Şeffaflık, hesap verme, alçakgönüllü davranış.
Yapılan, yapılmakta olan işlerin gerçekçi şekilde kamuya açıklanması, beraberinde hesap verebilirliği, dürüstlüğü, israftan kaçınmayı, alçakgönüllü davranışı da getirir.
Sosyal demokrat belediyeler, giderek bozulan, kirlenen çevrede yaşanmaya değer ortamlar yaratabilir.


Yazarın Son Yazıları

Yeni yıl beklentileri 30 Aralık 2020
Sözle yönlendirme 23 Aralık 2020
Enflasyon hedefleme 25 Kasım 2020
Yaygın yanılgılar 18 Kasım 2020
Ekonomi - Kısa notlar 11 Kasım 2020
Bağımsızlık 4 Kasım 2020
Yapışkanlık 28 Ekim 2020
Arayış 21 Ekim 2020