Şahin Aybek

İletişim eğitimde niye bu kadar önemli?

13 Temmuz 2020 Pazartesi

İyi Bir Eğitimci Olmanın Yolu Çok İyi İletişim Süreci Bilmekten de Geçer

Eğitimdeki niteliğin artması adına iletişim önemli bir faktördür. Yönetici-öğretmen-öğrenci-veli arasındaki iletişim doğrudan eğitimin niteliğini belirlemektir. Eğitimin hangi kısmında olursa olsun, yaşamın her alanında olduğu gibi iletişim süreçleri vazgeçilmez nitelik arttırıcılardır. Eğitim öğretimin tüm aşamalarında; özellikle de öğrenme-öğretme süreçlerinde, öğrenmeyi öğrenme kavramının bu kadar önemsendiği bir dönemde iyi bir eğitimci, öğretmen olabilmek iletişim süreçlerini iyi bilmekle imkan dâhilindedir. Okulun kültürü adına da eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin katılımcı, saygılı ve karşılıklı neyin beklediğinin bilindiği bir iklim, eğitim kurumlarında niteliği arttıracaktır.

Öğrenme İletişerek Gerçekleşir

Öğretmenlik yapmış bir eğitimci olarak, iletişmenin eğitimde kimi zaman monologdan öteye gitmediğini rahatlıkla ifade edebilirim. İletişimin bir kaynaktan alıcıya mesajın aktarılması olduğunu düşündüğümüzde, eğitim alanında özellikle de öğrenme süreçlerinde, öğrenmenin gerçekleşmesi iletişmeyle mümkündür. Yani öğrenci de en az öğretmen kadar aktif olmalıdır. Eğitimin en önemli kurumu okullardır. Eğitim, öğretme-öğrenme süreçlerinin merkezi olan okullarda iletişim; okulun tüm paydaşları arasındaki uyumu, koordinasyonu barındırması yönüyle hayatidir. Bilginin taşınması, sağlıklı insan ilişkileri, etkileşim, okulda ancak, iletişim aracılığıyla okulun sistemini daha nitelikli hale getirebilirler.

Okul Eğitim Yöneticileri İletişim Becerileriyle Daha İyi Birer Orkestra Şefi Olabilirler

Okul eğitim yöneticileri öğretmeninden öğrencisine, velisine, personeline pek çok farklı yapıdaki kimseyi bir arada tutup uyumlu bir ses çıkarmak durumundadırlar. İşte okul eğitim yöneticileri ancak iletişim becerilerine sahip olarak daha iyi birer orkestra şefi olabilirler. Yöneticiliğin üst düzeyde sosyal ilişki gerektirdiği düşünüldüğünde, okul yöneticisi okuluna dair plan ve projelerini çalışma arkadaşlarına iletişimi iyi bir araç olarak kullanarak daha rahat aktarabilir, benimsetebilir ve bir ekip ruhu oluşturabilir. Bu anlamıyla okullardaki eğitim niteliğini arttırmanın önemli bir aracıdır iletişim.

Öğrenme-Öğretme Etkili İletişimle Mümkündür

Yukarıda da sözünü ettiğimiz üzere iyi bir öğretmen olabilmek de iletişim süreçlerini iyi bilmekten geçiyor. Öğretmenlik deneyimim boyunca öğrencilerimle etkili iletişim kurduğumda öğrenme süreçlerinin en üst düzeyde gerçekleştiğini deneyimledim. Ve bu deneyimlerim bana, iletişmenin, yani benim öğretmenin öğrenciyle karşılıklı bir iletişim halinde olmanın, öğrenmeyi daha başarılı kıldığını gösterdi. Gördüm ki; öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrenciyle çift yönlü, yüz yüze daha aktif bir iletişim hem öğrenciyi daha aktif, etkin bir hale getirdi; hem de öğrencilerden gelen geri bildirimler tam öğrenmeyi sağladı. Ve bir öğretmen öğrencisinin onu her yönüyle model aldığının farkında olarak, öğrencisiyle, konuşmalı, hareketleri ve kıyafetleriyle de iletişmeli, onlara gerekli mesajları bir eğitimci duruşu içinde vermelidir.

Öğretmenler Etkili Bir İletişim Dili Kullanmalıdırlar

Bir okul eğitim yöneticisi daha iyi iletişebilmek adına; yapıcı olmalı, işbirliği ilkesiyle hareket etmeli, tüm paydaşları motive etmeli, dedikodulara yer vermemeli, iletişim engellerini bilerek sürekli iletişim halinde olmalıdır. Yine öğretmen arkadaşlar daha nitelikli bir eğitim-öğretim süreci için; öğrencilerini iyi tanımalı, derse hazırlıklı girmeli, derslerde çağın gerektirdiği öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmalıdır. En önemlisi de öğretmenler etkili bir iletişim dili kullanmalıdırlar. Bu bağlamda öğretmenler öğrencilerine emirler vermemeli, ahlak dersi vermekten kaçınmalı, nutuk çekmekten, gözdağı vermekten, yargılamaktan, sorgulamaktan, lakap takmaktan, alay etmekten kaçınmalıdırlar.

Daha nitelikli bir eğitimin yolu eğitimin tüm kesimlerinin iyi iletişim bilmesinden geçmektedir. Eğitimimizi daha nitelikli hale getirebilmek için eğitim yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin seçilirken iletişim becerileri ön plana çıkarmalıyız, mevcut eğitim yöneticisi ve öğretmenlerimizin iletişim becerilerinin daha iyi olmasını da hizmet içi seminerlerle sağlamalıyız. Öğrenme-öğretme süreçlerinin niteliğinin artması adına öğretmen meslektaşlarımız dilimizi daha iyi kullanarak, öğrencileriyle empati kurarak, beden dillerini ve ses tonlarını daha iyi kullanarak, öğrencilerini önemseyerek, onlara güvenerek daha iyi bir iletişim kurabilirler. Ama en önemlisi unutmayalım; insan,  insanın gölgesinde yetişir. Yani öğrencilerimiz ne dediğimizden ziyade ne yaptığımıza bakıp; bizi örnek alırlar.

Eğitim sistemimizin girdisinin ve çıktısının insan olduğunu düşündüğümüzde iletişim eğitimde daha bir önem kazanmaktadır. Eğitim iletişimsiz olması yanıyla ciddi tıkanmalara yol açar. Bu tıkanmaları açacak daha nitelikli bir eğitim; eğitim yöneticilerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin ve eğitim personelinin arasındaki sağlıklı iletişime bağlıdır. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin…


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları