Çağrı

18 Kasım 2016 Cuma

Bugün köşemi değerli dostum Ataol Behramoğlu’nun kaleme aldığı Sanatçılar Girişimi’nin çağrısına ayırıyorum.

***

Sevgili arkadaşlar, yazarlar, müzisyenler, tiyatro ve sinema sanatçıları, ressamlar, heykeltıraşlar, karikatüristler, çevirmenler, edebiyat ve sanatın her alanından, düşünme ve yaratma özgürlüğünün yiğit savunucuları, çağrımız hepinizedir:
Ülkemiz frenleri boşalmış bir araç gibi ölümcül bir çarpışmaya, parçalanıp yok olmaya doğru son hızla yol alıyor.
Düşünme ve yaratma özgürlüğünün kaleleri birer birer karanlığın güçlerince ele geçiriliyor.
Yazarlar, düşün insanları, hukukla ilgisi bulunmayan nedenlerle cezaevlerine kapatılıp akıl almaz cezaların tehdidi altında ağır tutsaklık koşulları altında tutuluyor.
Hiçbirimiz ne özgür yaratma koşullarına ne de can güvenliklerimize sahibiz.
Cumhuriyet gibi Cumhuriyetimizin simgesi bir gazetemiz, polis kuşatması altında, yazar ve yöneticileri cezaevindedir.
Sivil toplum örgütleri birbiri ardına kapatılıyor.
Bütün bunlar, hukuk kurallarıyla, adalet ve vicdan duygusuyla ilgisi bulunmayan, ancak bir dikta rejiminde söz konusu olabilecek uygulamalardır.
Özgürlüklerimiz üzerindeki kabul edilemez baskılara karşı topluca ve sürekli bir direniş içinde olmamız, kaçınılmaz ve ertelenemez bir gerekliliktir.
Sizleri 18, 19, 20 Kasım günleri saat 14.00’te, Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Kitap Fuarı’nın 3. Salon girişindeki Cumhuriyet Kitapları standında bir araya gelerek şiirlerimizi söylemeye, özgürlüklerimiz için bir ağızdan seslerimizi yükseltmeye çağırıyoruz.
Özgürlüklerimize, Cumhuriyetimize ve onun aydınlanma değerlerine sahip çıkalım.
Karanlıklara geçit vermeyeceğimizi dosta düşmana bir kez daha, birlikte ve en gür sesimizle bir kez daha duyuralım.
Baskıyı, sansürü, işkenceyi, özgürlüklerimize kilit vurulmasını reddediyoruz!
Hapisteki yazar, gazeteci ve düşün insanlarının derhal serbest bırakılmasını, en temel demokratik hakkımız olan aydınlanma savaşımını kararlılıkla, kesintisiz ve ne pahasına okursa olsun sürdüreceğimizi, ülkemizde ve dünyada herkese, konuyla ilgili bütün kişilere ve kurumlara duyuruyoruz.
35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda Cumhuriyet Kitapları standında, en büyük sayılarda buluşmak üzere.  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Veda 28 Eylül 2018
Ağlamak 4 Temmuz 2018
Mutlu sona doğru 22 Haziran 2018