Elçin Poyrazlar

Tecavüzle nabız yoklama

14 Nisan 2020 Salı

Ülke salgından kırılırken gecenin bir yarısı maskelerinizi takıp on binlerce mahkuma ‘izin’ altında tahliye getiren infaz yasasını kabul etmişsiniz… 

Hapisteki gazetecileri, düşünce suçlularını ve siyasetçileri tahliye etmemek için son dakika yasal manevralar yapmışsınız…

Şimdi ise hazırladığınız yasa teklifiyle gözünüzü çocuklara dikmişsiniz… 

2016’dan beri yine bir gece yarısı, temcit pilavı gibi önümüze getirdiğiniz, çocukların tecavüzcüleriyle evlendirilmesi yasa teklifini ısıtıyormuşsunuz…

Türk Ceza Kanunu’nun 103. çocukların cinsel istismarı maddesine ‘Suç bakımından mağdurun faille 10 Nisan 2020 itibariyle evlenmiş olması, suçun işlendiği tarihte failin başka biriyle evli olmaması, mağdurun şikayetinin bulunmaması, suçun işlendiği tarihte mağdurun on dört yaşına girmiş olması, mağdur ile fail arasında on beş yıldan fazla yaş farkının bulunmaması’ gibi tecavüzcüyü aklayan hatta ödüllendiren koşulları eklemek için nabız yokluyormuşsunuz…

Biz size nabzımızı anlatalım;

‘Küçüğün rızası varsa’ diyen bir kafa yapısı çocukları tecavüzcülerine karşı koruyamaz. 

Tecavüzde ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyen yetkililer tecavüzcülerden farklı değildir.

‘Halk bizi ve bu tasarıyı destekliyor’ diyenler büyük bir suçu çoğunluğun desteğiyle aklamaya çalışanlardır. 

Bu ve buna benzer yasa teklifleri ‘Evlenecekse tecavüz değildir, tecavüz suçu evlendikten sonra ortadan kalkar’ ya da ‘Kızın namusunu temizledik’ sapkınlığının en somut ve tehlikeli halidir. 

Bu teklif ideolojik nedenlerle kız çocuklarının eğitimine, çalışmasına, kendi ayakları üstünde durmasına karşı çıkan bıyıklı iktidarın, onları evlilik kurumu içinde eritme ve yok etme planıdır. 

14 yaşındaki bir çocuk cinsellik, ilişki ya da evlilikte kendisinden 15 yaş büyük bir erkekle eşit değildir. 

14 yaşındaki bir çocuk için rıza yoktur, tecavüz vardır. 

14 yaşındaki bir çocuk reşit olana kadar tüm aygıtlarıyla devlet koruması altında olmalıdır. 

Asıl suç, devletin sorumluluğundaki çocukların istismarını tartışmaya açmak, failleri aklamak ve cinsiyet üzerinden ayrımcılık yapmaktır. 

Yani kısaca, yasa teklifinizde açıkça kullandığınız kriminal ifadelerle ‘çocuk mağdurlar ve faillerinin’ düğünlerine engel olmak için yüksek nabız gücümüzü göstermeye hazırız. 

O sahur vakitleri getirdiğiniz temcit pilavını yemeyi reddediyoruz.  Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Kral, aslan, deli 24 Kasım 2023
Endişeli Muhafazakârlar 17 Kasım 2023

Günün Köşe Yazıları