Taksim'den Nereye?

09 Haziran 2013 Pazar

Taksim Gezi Parkı Direnişi’nin geleceği, virajlar, geri dönüşler, savrulmalar ve sarsıntılarla dolu, demokrasiye doğru, zor ve uzun bir yolculuktur!

\n

***

\n

Bir siyasal ya da toplumsal olayın nereye gideceğine bakarken iki temel yöntem kullanırız:
Birinci olarak tarihe bakarız:
Benzer olayları araştırır, onlardan sonra nelerin olduğunu öğreniriz.
İkinci olarak diyalektik mantığı kullanırız:
Olayın arkasındaki etkenleri, bunların hangi karşıt güçleri harekete geçireceğini, tepkileri düşünürüz.
Elbette bunları yaparken çözümlemeye çalıştığımız olaya doğru teşhis koymamız önkoşuldur:
Yoksa benzer olayları yanlış zaman ve yanlış yerlerde araştırır ve yanlış sonuçlara ulaşırız.

\n

***

\n

Taksim Gezi Parkı Direnişi şimdiye dek alışılmış olan klasik örgüt gösterilerinden çok farklıdır…
Bu nedenle de olaya “dış güçler”, “ABD elçiliğini basan teröristler”, “faiz lobisi”, “provokatörler”, “marjinaller”, “çapulcular”, “muhalefetin kışkırtması” gibi kavramlarla bakanlar büyük bir yanılgı içindedir!
Bu gibi yaklaşımlar sadece eskide değil, Soğuk Savaş söylemleri olarak,
“çok eskide” kalmıştır!
Olaya sadece “Dijital Devrim” olarak bakmak da yanlıştır:
Akıllı telefonlar, internet, Twitter ve benzeri donanım ve yazılımlar sadece bir araçtır bu olayda…
Bir başka deyişle, olayın teknolojik altyapısını oluşturur ama ideolojisini açıklamazlar.
Olay aslında uzun süredir dünyayı ve Türkiye’yi etkilemekte olan insanlığın üçüncü büyük devriminin, Bilişim Devrimi’nin değerleri olan özgürlükler, çevrecilik, demokrasi ve insan hakları gibi kavramlar bağlamında ortaya çıkmıştır…
Bu niteliğiyle, büyük devrimlerin habercileri, patlamaları veya dışavurumları olarak kabul edilen öteki olaylara benzer:
Endüstri Devrimi için Bastille’in zaptı, Bilişim Devrimi için Berlin Duvarı’nın yıkılması gibi.
Bundan sonra ne olacağını merak edenler, bu iki örneğe, Fransız Devrimi’yle sonrasına ve Berlin Duvarı’nı izleyen Küreselleşme sürecine baksınlar…
O zaman sözünü ettiğim “demokrasiye doğru zor ve uzun yolculuğun” güzergâhını göreceklerdir!
Somut olasılıklar, salıya!

\n

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Üç ölüm 13 Mayıs 2022