Ayılar, Filler ve Domino Taşları

06 Ağustos 2012 Pazartesi
\n

\n

Türkiye kendi uygulamalarındaki zikzaklar ve Batılı büyük güçlerin Ortadoğu politikaları arasında sıkışmış durumda.

\n

Ankaranın seçenekleri ve manevra alanı daralmış bulunuyor. Önce ABDnin Suriye politikasını ve Ankaranın yaklaşımlarını sıralayalım...

\n

ABD’nin Suriye politikası

\n

1) Esadın ve Şii ağırlıklı yönetimin ortadan kaldırılması...

\n

2) Yerine, Sünni (ve Müslüman Kardeşler) ağırlıklı bir yönetimin getirilmesi...

\n

3) Bu geçiş döneminde Suriye Kürtlerinin, Kuzey Irakta olduğu gibi bağımsız bir yönetim kurmaları...

\n

4) Kuzey Irak ve Kuzey Suriye Kürt yönetimleri arasında bütünleşmenin sağlanarak, büyük Kürdistan konusunda en önemli iki ayağın, Akdenize bağlanarak gerçekleştirilmesi...

\n

5) Bölünme ve rejim değişiklikleri ile Suriye üzerinde, İranın etkisinin ortadan kaldırılması...

\n

6) Kuzey Irak ve Kuzey Suriye Kürt yönetimleri arasında bütünleşme sağlanarak Arap Ortadoğusunda İranın tamamen yalnızlaştırılması”...

\n

7) Ankaranın, ABDnin Suriye politikasında en büyük rolü oynayacak şekilde öne çıkarılmasıve Türkiyedeki Sünni İslami ağırlığın bölgedeki rolünün artırılması. Bu yolla İranın Şii etkinliğinin geriletilmesi.

\n

Ankara’nın Suriye politikası

\n

AKP hükümetinin yeni Suriye politikasında, ABDnin politikası ile örtüşen birçok husus bulunmaktadır. Ancak bazı konularda tamamen karşıt durumlar söz konusudur.

\n

Ankaranın yeni Suriye politikasının ana başlıklarını görelim:

\n

1) Şii ağırlıklı yönetimin (Esadın) bertaraf edilerek Sünni (ve Müslüman Kardeşler) ağırlıklı bir yönetimin getirilmesi...

\n

2) Bu konuda fiili her türlü girişimin gerçekleştirilerek sonuca gidilmesi...

\n

3) Irakta (Bağdatta) yapıldığı gibi, Şii unsurlara karşı Sünni unsurların desteklenmesi. Dolayısıyla, İranın bölgesel etkinliğine karşı ABD politikalarıyla örtüşme söz konusudur.

\n

Ancak Kuzey Suriyede de Kuzey Irakta olduğu gibi bağımsız bir Kürt yönetiminin ortaya çıkması halinde, domino teorisinde olduğu gibi bunun Türkiyeye sıçramasını engellemek imkânsız hale gelecektir.

\n

Hele bu süreç bölgeyi ellerinde tutan büyük devletler tarafından destekleniyorsa. Ankara hükümetinin zorluğu (ve çelişkisi) buradadır.

\n

Ancak perşembenin gelişi çarşambadan zaten belli idi. Ben işin bu noktaya geleceğini son 10 yılda yaza yaza, söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Şimdi Suriyede yumurta kapıya geldi; Ankaranın uygulamaları ile büyüklerin politikaları bazı konularda keskin bir biçimde ayrışmaya başladı.

\n

Ankara (ve Türkiye) için esas sorun asıl şimdi; domino taşları art arda devrilmeye başladı. Türkiye de bunların yolu üzerinde bulunuyor.

\n

Ayı ya da fil, hiç fark etmiyor; yatağa girdiğiniz zaman arada ezilmeye mahkûmsunuz, öyle ya da böyle.

\n\n

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları