Hikmet Çetinkaya

İnançlara Saygı Duy!..

20 Eylül 2014 Cumartesi

Laik eğitim sistemini tersyüz ettiler, Kenan Evren’in darbeci yasalarına sığındılar, utanmadan sıkılmadan “temel hak ve özgürlükleri” dillerine doladılar...
32. kattan işçiler asansörle toprağa çakıldı, Soma’da maden işçileri öldü...
Bu kez Soma’ya termik santral kurmak için gece yarısı zeytin ağaçlarına kıydılar. Köylüler direndi, jandarma geldi, dokunamadı zeytinliklere.
Vicdansızlık denizinde boğuluyoruz!
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ellerinin tersiyle itip “zorunlu din dersleri”ni savunuyorlar...
AİHM’nin zorunlu din derslerinin kaldırılması kararına laik demokratik sosyal hukuk devletinin başbakanı Ahmet Davutoğlu yanıt veriyor:
“Din dersi elzemdir. Ateist için bile bir zarurettir!”
Televizyonlarda bunlar tartışılıyor 2014 yılı biterken...
Dinde ve demokraside dayatma olmaz!
Din dersi laik demokratik bir devlette zorunlu olarak okutulamaz.
Öğrenen öğrenir!
Sana ne?
Türkiye ne Mısır ne Suriye ne Pakistan ne de Katar!
AİHM’nin kararı ortada...
Karar açıkça zorunlu din dersinin uygulandığı, bunun din, vicdan özgürlüğü ve eğitim hakkını ihlal ettiği yolundadır...
Alevi çocukları açısından hak ihlali yapıldığının kanıtıdır.
Bu karar salt Alevilerle ilgili değil, farklı din ve inançlar açısından da geçerlidir...
Eğer Davutoğlu, Ortadoğu’da ve Kuzey Afrika ülkelerinde köktendinci terör örgütleri IŞİD, El Nusra, El Kaide’yi gösterip, “din dersleri elzemdir” diyorsa bu bir yanılgıdır.

***

Demokratik ülkelerde her dine, inanca saygı gösterilir...
Toplumu ayrıştırarak, din, dil, ırk, inanç, mezhep üzerinden siyaset yapmak, zaten topal ördeğe benzeyen demokrasimizi de iyice çıkmaza sokar!
Köktendincilik ve dindarlık!
Önemli olan dinin etkisindeki bir toplumu uygarlığa taşımak, köleyi birey yapmak, uygarlığa doğru adım adım yürümektir.
Hele hele Davutoğlu gibi Marksizmle dini birbirine karıştırmak gülünç olmanın ötesinde de başka bir şeydir...
Türkiye’de zorunlu din dersleri camilerde ve mezarlıklarda uygulamalı olarak yapılıyor...
Öğrenciler, cuma günleri namaza götürülüyor...
Cennetin anahtarı öğretmenler tarafından onlara dağıtılıyor!
Başbakan ne diyor:
“Bazı ülkelerde öğrenciler kiliseye götürülüyor!”
Böyle bir şey yok!
Arkadaşımız Figen Atalay birkaç gün önce yazdı.
Öğrenciler isterlerse kiliseye gidiyor. Benim de bildiğim öyle. Pazar günleri aile bireyleriyle birlikte giyinip kuşanıp kiliseye gidiyorlar...
Ardından da yemeğe!
Avrupa ülkelerinde ve dünyada değişik modeller var!
Avrupa’da din eğitimi, tarih, felsefe ve sosyoloji gibi dersleri kapsıyor...
ABD’de devlet okullarında öğrencilere din özgürlüğü, değişik inançlara saygı biçiminde öğretiliyor.
10 yıl kadar önce ABD’de bir Katolik öğretmen, trafik kazasında ölen bir öğrenci için sınıf arkadaşlarına dua okutunca görevden alınmıştı...
Çünkü sınıftaki farklı inançtan olan bir öğrencinin velisi tarafından şikâyet edilmişti.

***

Yine Almanya’da Türk öğrencilerinin de gittiği bir okulun duvarına İsa’nın çarmıha gerilmiş o kanlı fotoğrafı asılmıştı.
Bir çocuğun babası şikâyet etti yerel mahkemeye. Yerel mahkeme şikâyeti reddetti. Baba bıkmadı usanmadı, federal mahkemeye başvurdu. Sonunda o resim kaldırıldı.
Mahkemenin gerekçesi şuydu:
“Farklı bir dinden ve inançtan olan bir çocuğun vicdan özgürlüğünü çiğnemek!”
Demokratik toplumlarda tüm dinlere ve inançlara saygı duyulur.
Demokrasinin gereği budur!
Onun için kimse kimseyi kandırmasın, kafalarından geçen ne varsa açık açık söylesin!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Aşklar ve sevinçler... 9 Eylül 2018
Hoşça kal hüzün... 6 Eylül 2018
Bir garip yolcu... 4 Eylül 2018
Sevda düşleri... 2 Eylül 2018