26 Oklu Cesaret

17 Aralık 2012 Pazartesi

RTÜK,Simpsonlaradlı çizgi filmin CNBC-ede 1 Kasımda yayımlanan bölümüne ceza kesti. Gerekçeler arasında, Kutsal sayılan kitap ve inançların kişisel çıkarlara alet edilemeyeceği gerçeğinin yadsınması”, “Tanrının resminin, tasvirinin ve fiziki görüntüsünün mizah unsuru olarak da olsa temsilinin yapılması”, “Dini inançların popüler kültür içinde materyalizm eksenine oturtulmasıvardı.

CHPli Aykan Erdemir, bir basın toplantısı yaparak bu cezaya ve gerekçelerine karşı çıktı. Papa tarafından yönetilen, din kurallarına dayalı bir mutlak monarşi olan Vatikanın bile seyredilmesini uygun gördüğü Simpsonlar için RTÜKün daha tutucu bir değerlendirmede bulunduğunu dile getirdi.

Basın toplantısının hemen ertesinde, Tirancı tek parti döneminde kamu görevlilerinin muhalefet milletvekillerini hedef alması olağan devlet davranışlarından sayılabildiğinden, RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Nurullah Öztürk, Twitterdan Erdemire yanıt verdi:

CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir dersini çalışmadan açıklama yapmış. Deve misali, düzeltilecek yeri yok RTÜK açıklamasının.

Aykan Erdemir, Öztürkü yetki ve sorumluluklarıyla uygun düşmeyen biçemi konusunda uyardı. Nurullah Öztürk, sınır tanımıyordu, yine yanıt verdi:

Cevabım ve tweetim kurumsal değil kişiseldir. Sizin eleştirinizin de çok profesyonelolduğu söylenemez. Benim logom 26 oklu. Her biri bir ilke. Bunlar da kişiseldir.

Aykan Erdemir diyor ki:

Bir ana muhalefet milletvekilinin eleştirileriniprofesyonelbulmayan, CHPnin 6 okuyla kendi 26 oklu logosunukıyaslayarak polemik yapan bir kamu görevlisinin cüretini kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Anayasaya aykırı suç işlediği onaylanmış bir partinin rejimi değiştirme cesareti, devletin en küçük hücrelerine dek yansıdı bir kere. Haddini aşan aşana...

 

Üstümüze İyilik Sağlık

Meclise geçen hafta sunulan tasarının adı çok afili:

Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı.”

Anlaşılacağı üzere, işin ucunda yine paravar.

Tasarının içeriğini TTB Hukuk Müşaviri Özgür Erbaş satır başları ile şöyle yorumluyor:

- Tasarıda, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının verdiği hizmetlerin tümünün ihaleyi alan şirketlerden satın alınması öngörülüyor.

- Tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yükseköğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuruhizmetlerinin tamamının şirketlere devrinin önü açılıyor.

- Tasarı ile şirketlerin alacağı uluslararası kredilere hazine garantisi sağlanması, yapılacak anlaşmaların Resmi Gazetede yayımlanmaksızın dış borç kaydedilmesi öngörülüyor.

- Türk ihale mevzuatına tümüyle aykırı olan açık eksiltmeyöntemi, yasa kuralı haline getiriliyor. Yine tasarıda ihalelerin kimin tarafından onaylanacağı, harcama yetkilisinin kim olduğu, ihale komisyon başkanı ile harcama yetkilisinin aynı kişi olup olamayacağına dair bir dizi küçük ayrıntıya da yer verilmiyor.

Hastaların hastaneye gittiğinde Sırtını aç, öksür de bir ciğerlerini dinleyelimsözü ile tedavi edilme süreci sona erdi. Artık hastane müşterileri, daha kapıdan girer girmez şöyle karşılanıyorlar:

Cebini aç, hele bir öksür de paraların rahat dökülsün.

 

10 Yıllık Namus Borcu

Dr. Necip Hablemitoğlu, bundan tam 10 yıl önce 18 Aralık 2002de öldürülmüştü. Dönemin başbakanı Abdullah Gül, Bu cinayeti aydınlatmak devletin namus borcudurdemişti. Abdullah Gül, şimdi devletin başında ama namus borcu hâlâ ortada.

Son günlerde kimi yayın organlarında cinayetle ilgili dosyanın yeniden açılacağına ilişkin haberler üzerine Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvurarak eşinin öldürülmesi konusunda bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istedi. Ama, hani deyim yerindeyse bir duvarla karşılaştı.

Bunun üzerine Bilgi Edinme Yasasına dayanarak Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezine dilekçe yazdı:

Bu nedenle, Necip Hablemitoğlu suikastı nedeniyle yürütülen bir soruşturma olup olmadığı, yürütülen bir soruşturma var ise soruşturma numarası, gelinen aşama ve dosyanın hangi savcı eliyle yürütüldüğüne dair tarafımıza bilgi verilmesini saygılarımızla diler ve isteriz.

Namus borcundan vazgeçtik, bilgi versinler bari...

 

Nobel

Genco Erkal açıkladı: Orhan Pamuku, Sivas yangınına ilişkin oyununa çağırmış. Pamuk, Benim, orada görünmem politik olarak doğru olmazdemiş.

Ne olur ne olmaz, Nobelini geri alırlar sonra...


Yazarın Son Yazıları

Yargı Didişmesi 17 Ekim 2020
Kimin Cumhuriyeti? 3 Ekim 2020
İmamın Görevi 26 Eylül 2020
Ekşimiş Sirke Takımı 19 Eylül 2020
Hangi Bağımsızlık? 22 Ağustos 2020
Tutmayın, Uçuyoruz 15 Ağustos 2020
Egemenlerin Yeni Kurgusu 8 Ağustos 2020
AKP Ateşle Oynuyor! 25 Temmuz 2020
Kız Adından Baraj Olmaz 11 Temmuz 2020