e-postaların Güvenilmez Postacısı

21 Ocak 2009 Çarşamba

Türkiye yargı alanında bir ilke daha imza attı. Türkiyede bir mektup için tekzip kararı çıkarıldı.

Yomra Asliye Hukuk Mahkemesi, şikâyetçinin yani Türk Telekomun isteğini uygun bularak bir e-posta için tekzip kararı aldı. Mahkeme, şikâyetçinin hazırlayacağıtekzipmetninin, şikâyet konusunu oluşturan e-postayı alan herkese İnternet Servis Sağlayıcılar tarafından gönderilmesine karar verdi. Ancak teknik olarak uygulanması mümkün olmayan bu tekzip kararına esas ihtiyati tedbir kararı, daha sonra ilgili mahkeme tarafından kaldırıldı.

Şimdi oturup düşünün birine e-posta yolluyorsunuz. Ardından yüzlerce binlerce kişiye tekzip içeren bir başka e-posta geliyor. Kâbus gibi.. Bu kararın ardından Tüm İnternet Derneği bir açıklama yaptı. Derneğin açıklaması şöyle: Bir e-posta ile bir mektup arasında teknik açıdan hiçbir fark olmadığına inanıyoruz. Bilindiği üzere e-posta kişisel bir iletişim aracıdır. E-postayı gönderen kişi ile alan kişi arasında gerçekleşen bu elektronik haberleşme biçimi, Anayasa ile açıkça koruma altına alınan haberleşme özgürlüğünün korunmasıkapsamındadır.İşin vahim yanlarından birisi internet ortamında e-postaların içeriğini kontrol etmek için ilgili kişilerin e-posta adres ve şifre bilgilerinin bilinmesini gerekliliği. Bu da yasal olmayan bir erişim biçimi. İnternet ortamının kamusal bir alan olup olmadığı tartışmasının da dayanak noktası web alanlarına dileyen herkesin ulaşabilmesidir. Tam da bu sebeple, web alanı daha çok gazete ve televizyona benzetilebilir. E-posta ise bunlardan ayrı doğası gereği alıcı ile gönderici arasındaki özel bir metindir ve bu metin sadece ilgili e-posta adresinin sahibi tarafından okunabilir. Özetle belirtmek gerekir kie-posta alanı kişiye özgü bir alandır. 5651 Sayılı Kanunda bahsi geçen tekzip yani düzeltme metniyayınlama kararları ancak herkese açık olan web alanları için geçerli olmalı. E-posta gibi kişiler arası yazışmaların tekzip uygulamasına konu olması korkutucu bir şey.

Türk Telekomun böyle bir yol seçmesinin nedenini anlamak ise hiç mümkün değil. Türkiyenin en büyük özel tekeli ne yapmak istiyor belli değil. 5651 sayılı yasaya dayanarak bu girişimde bulunan Türk Telekomun isteği mahkemece kabul edilseydi bu kararı örnek alanların neler yapabileceğini düşünemiyorum.

İnsanın aklına her şeyi okuyan ve okuduğu mektuplara cevap yazan bir postacı geliyor. Demek ki postacıya güvenmeyeceğiz.

 

[email protected]


Yazarın Son Yazıları

İnternet Manifestosu 30 Eylül 2009
Ah Keşke, Keşke... 4 Şubat 2009
Bilgi Toplumuna Doğru 31 Aralık 2008
Bilişim ’08 26 Kasım 2008
Bilişim’08 6 Kasım 2008
Q Klavye Gerçeği 28 Ekim 2008