Mümtaz Soysal

Asıl Gündem

29 Nisan 2011 Cuma
\n\n\n

ADI üstünde, gündem güncellik gerektirir. İki milyona yakın bir gençlik kitlesinin geleceğini karartan sınav rezaletinden sonra hem yakın hem de uzak geleceğe ilişkin yol aydınlatıcı bazı ilkeler geliştirmeden kimsenin gündem değiştirmeye yönelik bir şeyler gevelemeye hakkı yoktur. Dolayısıyla, İstanbula iki kent daha eklemek veya Boğazın batısına kanal açmak gibi ancak kodaman müteahhitlerin gözlerini parlatacak fantezilerden söz açmak sadece gündemden kaçış olarak yorumlanabilir.

\n

Hele sınav rezaletindeki kuşku verici durumların soruşturulmasına ilişkin sonuçlar açıkça ortaya konmadan.

\n

Şu aşamada, iki milyona yakın o gençlik kitlesine hiç değilse bu yıl yükseköğretime geçişin nasıl olacağını bildirmek ve sonraki birkaç dönem için ne düşünüldüğünü belirleyen uzun erimli ciddi bir çalışmayı başlatmak gerek.

\n

Bu sütunda daha önce de vurgulandığı gibi sağlam bir ortaöğretim reformuyla birlikte ve o reform içinde ortaöğretimin ardından seçeneklerin oluşturulmasına ve gençlerin yönlendirilmesine ilişkin ilkelerin ve yöntemlerin yeniden belirlenmesi artık kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur. Öğretim zincirinin bütün halkalarında çocuklarla ve gençlerle yakından ilgilenerek onlardaki yetenekleri ve içlerindeki cevheri sezip aşama \taşama yol göstericilik yapmak öğretmenlerin başlıca ve belki de en önemli görevi olmalıdır. Bunun öğretmen yetiştirmeye, öğretmenlik mesleğinin yüceltilmesine ve öğretmenlerin şimdikinin çok ötesinde bir geçim düzeyine kavuşturulmasına ilişkin yönünü ayrıca vurgulamaya gerek var mı? Her öğretim aşamasındaki öğretmenlerimizi bu \t\tülke halkının gözündeki saygıya ve gönlündeki değere uygun bir yaşama eriştirebildiğimiz herhalde söylenemez. Tam tersine, daha atanma süreci ve adaylık aşamasında başlayan onur kırıcı uygulamalar son yılların önemli, ama endişe verici konularının başında yer almadı mı?

\n

Bunlar ortaöğrenimin göze batıcı güncel sorunları. Bir de içeriğine ilişkin ciddi sorunlar var. Bereket, bazısı doğru Türkçe tümce kurmayı bile öğrenemeyişle başlayıp iki sayfalık bir \tmetni doğru yazamayışa kadar uzanan öyle basit kusurlar ki onlar, test alışkanlığını bırakarak da giderilebilir.

\n\n

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Çelişki Korkusu 19 Mart 2014
Acı 14 Mart 2014
Sayıştay Kararları 12 Mart 2014
İnsan 10 Mart 2014