Mümtaz Soysal

Cumhuriyetçi Tutarlılık

10 Kasım 2012 Cumartesi

ATATÜRK devrimlerinin en belirgin özelliği tutarlılıktır. Farklı tarihlerde, değişik vesilelerle yapıldıkları halde şaşırtıcı düzen ve sırayla hepsi birden aynı düşünceden filizlenir ve aynı amaca yöneliktir.

\n

Mütareke günlerinde başlayan kongreler döneminin hemen ardından o toplantıları merkezileştirip tutarlı bir kalıba büründüren Büyük Millet Meclisinin toplanmasıyla başlayıp ancak 1930ların sonlarına kadar uzanabilen on beş-yirmi yıllık kısa bir döneme sığdırılmış devrimler arasındaki tutarlılık, kocaman bir mantık anıtı gibidir. Sanki tek aklın yazdığı bir program vardır ve daha sonra ortaya çıkacak elektronik araçlarca sıralandırılmışçasına takvime bağlanarak inanılmaz bir disiplin ciddiyetiyle uygulanmaktadır.

\n

Halkı o yıllarda henüz bir sanayi toplumunun değerlerine ve ölçütlerine ulaşamamış olan ve ancak şimdilerde yeni yeni ulaşmaya başlayan bir ülkenin o zamanki görüntüsü gerçekten üzerinde durulmaya değer bir olgudur ve derinliğine çözümlenip nedenleri anlaşılarak tam bir eğitim bilmecesi düzeyine yükseltilmelidir.

\n

O görüntüdeki dinamizm büyük uğraşlar ve özverilerden sonra bağımsız ve özgür bir devlet kurmuş olmanın gururundan mıdır?

\n

Yoksa, her topluma nasip olmayan ve nasılsa bu topluma nasip olmuş üstün yetenekli tek bir kişinin eseri mi?

\n

Böyle sormaya başlayınca, ülke halkıyla birlikte şu soruyu da sormadan edemiyor insan: O kişi nasıl yaptı da böylesine tutarlı aşamalar ve devrimlerle Türkiye Cumhuriyeti denen devleti kurabildi?

\n

Verilecek yanıt şundan başka türlü olamaz: Mustafa Kemal, gençliğiyle askerlik eğitiminden başlayarak içinde yaşadığı ve uğrunda savaştığı devletin çökeceğini anlamış, o devletin yerine zihninde ülkesi ve halkı için bir cumhuriyet ideali ya da hedefi oluşturmuştu. Yaşamı boyunca önüne ya da karşısına çıkan her durumu o ideale ve hedefe göre değerlendirip ona göre davranıp arkasıyla sonunu da ona göre getirmeye çalıştı. Tutarlılığı bundan kaynaklanır, başarıları da tutarlılığının sonucudur.

\n

Bugün onu minnetle anarken tutarlılık sorunuzu kendi kendinize sorabilirsiniz.

\n

Yazarın Son Yazıları

Çelişki Korkusu 19 Mart 2014
Acı 14 Mart 2014
Sayıştay Kararları 12 Mart 2014
İnsan 10 Mart 2014
Durgunlukta Dinlenme 7 Mart 2014
Acıların Acısı 5 Mart 2014
Komşu Dostluğu 3 Mart 2014
Safsata ve Ciddiyet 28 Şubat 2014
Kayma 26 Şubat 2014
Opera 24 Şubat 2014
Kanser ve Hukuk 21 Şubat 2014
Yerinde Saymak 17 Şubat 2014
Camia, Cemaat, vs. 14 Şubat 2014