Kredi Kartı ÜyelikAidatını Geri Alabilirsiniz

13 Aralık 2011 Salı
\n\n\n

Kredi kartlarına ödediğimiz yıllık üyelik aidatı ile ilgili Yargıtay haksız şartkararı verdi ve daha önce ödenmiş yıllık üyelik aidatları 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde geri alınabileceğine hükmetti. Buna göre 2001 yılından itibaren kredi kartları için ödenen yıllık üyelik aidatları geri alınabilecek. Aidatlarını almak isteyenler, okuyucumuz Av. Demet Uslunun bize gönderdiği örnek dilekçe ile bankalarına başvurabilir. Bu dilekçe ile başvurduğunuz halde bankalar Yargıtayın haksız şart olduğuna karar verdiği bu yıllık üyelik aidatlarını ödemekten imtina ederse tüketici mahkemelerinde harçtan muaf dava açma olanağı da var.

\n

“…..Bankası Genel Müdürlüğüne …/12/2011

\n

Bankanızın [kredi kartı numarası] numaralı ‘…’ kredi kartını […] yılından itibaren düzenli olarak kullanmaktayım. Bugüne dek, Bankanız tarafından yıllık üyelik aidatı adı altında tarafımdan talep edilen tüm aidatları da bankanıza ödedim.

\n

Ancak tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararları uyarınca, kredi kartlarından yıllık üyelik aidatı tahsil edilmesinin haksız şart niteliğinde olduğu ve geriye dönük olarak on yıl boyunca talep edilebileceği sabit olmuştur.

\n

Bu itibarla, 2001 Aralık 2011 Aralık yılları arasında bankanıza ödemiş olduğum tüm yıllık üyelik aidatlarının (varsa ek kredi kartı da eklenmelidir) defaten tarafıma iade edilmesini aksi halde alacağımın faizi ile birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretini de bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm.

\n

Çeklerde hapis cezası kalkıyor

\n

Yargıtay aşamasında bulunan karşılıksız çek davası 217 bini, 2011 yılının ilk yedi ayında Merkez Bankasına bildirilen karşılıksız çek sayısı yaklaşık 307 bini bulunca hükümet mevcut çek kanununda yeniden düzenlemeye giderek çeklerde kapis cezasını kaldırmaya niyetlendi. Mevcut kanuna göre 10.000 liralık çeki karşılıksız kalan bir kişi bu tutarı ödemediği takdirde 100 gün hapis yatıyor. Ancak buna rağmen çek davalarındaki artış ve hapise giren kişinin ticari hayatının bitmesi ve borç ödeyebilir durumdan çıkması nedeniyle hapis cezası kaldırılarak yerine çek düzenleme ve çek açma yasağı yaptırımı getirilmesinin daha uygun olacağı düşünülüyor.

\n

Çeklerde hapis cezası kalkarsa sigorta şirketlerine yeni bir enstrüman doğacak: karşılıksız çek sigortası işlemleri söz konusu olabilecek.

\n

Emeklilerin intibakı için yasa yakında çıkıyor

\n

Emeklilerin kıdemlerine göre intibaklarının yapılacağı intibak yasası Bakanlar Kuruluna sevk ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Türk-İş Genel Kurulunda bu konuda bilgi verdi. Bakan, ayrıca kıdem tazminatının da kalkmayacağını 1 ay çalışanın bile kıdem tazminatı alması gerektiği görüşünü belirtti. Kamuda 426 bin, özel sektörde 400 bin taşeron bulunduğunu kaydeden Bakan, bu taşeronların sorunlarını yasal düzenlemeyle çözeceklerini de müjdeledi.

\n

Yetki belgesi numarası olmayan müteahhit inşaat yapamayacak

\n

1 Ocak 2011den itibaren müteahhitlik yetki belgesi numarası almamış kişiler inşaat yapamayacak. Bugüne kadar 120 bin kişiye yetki belgesi numarası verilmiş durumda. Bu numarayı almamış kişiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına elektronik ortamda gerekli belgelerle başvurabiliyorlar. İnşaat yaptıracak kişiler de artık bu sorgulamayı yapıp yetki belgesi olmayan müteahhide inşaat yaptırmayacak. Yetkili idareler de bu sorgulamayı yaparak ruhsatlara bu numarayı yazacaklar. Bu uygulamayla önüne gelenin inşaat yapması mümkün olmayacağa benziyor. Tabii ki bu durum, numara almada haksızlıklar olmazsa gerçekleşebilecek.

\n

\n\n


Yazarın Son Yazıları

İnsan Olmak! 4 Mart 2014
Bir Umrenin Ardından 25 Şubat 2014