Olaylar Ve Görüşler

Kurultaya Doğru CHP- Dr. Engin ÜNSAL

28 Haziran 2020 Pazar

CHP-MSP Koalisyon hükümeti döneminde Dışişleri Bakanlığı yapmış rahmetli Turan Güneş , Kumar ütmek için oynanır, siyaset ise iktidar olmak için yapılır” derdi. Hiç kimse kumar masasına kaybetmek için oturmaz. Siyasi partilerin ise iktidar olmak veya iktidarın ortağı olmak isteği ile kurulduğu açıktır. Bir siyasi partinin iktidar odaklı olması çok ciddi bir iştir. Önce bir ideoloji üzerine kurulmuş tutarlı bir programa ve bu programı uygulayacak bilinçli ve inançlı kadrolara ihtiyacı vardır.

CHP, antiemperyalist bir savaştan başarı ile çıkmış, Osmanlının küllerinden bağımsız bir devlet yaratmış muhteşem bir ulusal kahramanın, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir partidir. CHP, Atatürk döneminde Türkiye’nin çağdaş uygarlığı özümseyen bir ülke olması için harf devrimi, kılık kıyafet devrimi, hukuk devrimi gibi çok önemli açılımlara imza atmış, ülkede ağır sanayinin temellerini kurmuş, eğitimde medreseleri kapatarak Köy Enstitüleri gibi çağdaş eğitim yolunda dev adımlar atılmasını sağlamış bir partidir.

CHP’nin çok partili demokrasi dönemini başlatması siyasi tarihimizde bir milattır. CHP tüzüğüne koyduğu altı ilke ile ülkenin dokusunu öylesine sağlam işlemiştir ki ondan sonra günümüze kadar iktidar olan siyasi partiler CHP’nin kurduğu laik, demokratik ulus devletinin içini boşaltmaya, yıkmaya çalışmışlar ama başarılı olamamışlardır. İşte böylesine önemli geçmişi olan, devlet kurmuş CHP 37 kurultayını toplayacaktır.

CHP İKTİDAR OLMAK ZORUNDADIR

Ülke 2002 yılından beri iktidarda olan AKP’nin yarattığı bir bataklığa saplanmıştır. Laik, demokratik Cumhuriyetin yerine din soslu ve tek adamın vesayetine terk edilmiş ve demokrasi literatüründe adı olmayan Osmanlı özentisi ile ülke ekonomisi, dış siyaseti, hukuk düzeni içinden çıkılamaz bir karmaşanın karanlığında boğulmak üzeredir. İşsizlik tavan yapmıştır.

Tek adamın yarattığı hukuk sistemi ve ekonomik geleceğin güven vermediği bir ortamda, yerli ve yabancılar yatırımlarını durdurmuşlardır. Savurganlık ve israf ülke ekonomi borca batırmıştır. Nüfusun büyük çoğunluğu geçim sıkıntısı içindedir ve ekonomik nedenlerle intiharlar çoğalmıştır. Ülkenin dış siyaseti yanlışlıklar komedyasıdır. Türkiye’nin dostu kalmamıştır.

Dış siyaset yetenekli diplomatlar yerine tek adama biat eden yeteneksiz ve bilinçsiz kimselere emanet edilmiştir. İşte bütün bu nedenlerde dolayı CHP iktidar olmak ve "İkinci Kurtuluş Savaşı” vererek devleti yeniden kurmak zorundadır. 

YENİ PROGRAM YENİ KADROLAR GEREK

Olağan Kurultay CHP tarihinin en önemli Kurultayı olmak zorundadır çünkü CHP bu kurultayda  iktidar olma kararlığını inandırıcı biçimde ortaya koymak zorundadır. CHP tabanında bugün 1970’li yılların heyecanını yoktur. Bunun nedeni parti içi demokrasinin askıya alınması ve il-ilçe kongrelerinin tek aday ve blok liste ile yapılmasının öngörülmesidir.

Bu çok yanlış bir yaklaşımdır çünkü parti içi yarış heyecan ve siyasal devinim yaratacak, üyelerin partiye ilgisi artırcaktır. Bu yapılmadığından CHP siyasal heyecan eksikliği yaşamaktadır. Siyasal heyecan iktidar olmanın önşartıdır.

CHP, siyasal ideolojisini sol bir çizgiye ve emeğe dayamak zorundadır. Ülkemizde bugün iş sözlemesi ile çalışan, esnaf ve memur olarak çalışanlarla birlikte bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sayısı 65 milyondur. Bu insanların yasalardan doğan birçok sorunu vardır. CHP, bu insanların yasalardan doğan sorunlarına çözüm üretmelidir.

CHP bir Emek Kurultayı, bir Tarım Çalıştayı düzenlemek zorundadır. Sanayi ve hizmetlerde, tarımda çalışanların öncülerini toplayıp yeni bir Emek Manifestosu hazırlamak ve iktidara geldiğinde emekçi kesimlere, ulusal girişimcilere nasıl bir düzen kuracağını güvencesini vermelidir.

Tarımda Üretim ve Tüketim Kooperatifleri kurarak çiftçiye ve tüketiciye nasıl güven vereceğini anlatmalıdır. Gençlere parti içinde daha fazla sorumluluk vererek, Çalışma Kampları projesinin gergefini işleyerek partili gençlerin tarım kesiminde çiftçilere nasıl yardımcı olabileceğinin modelini kurmalıdır.

İTTİFAKLAR CHP’Yİ İKTİDAR YAPABİLİR Mİ?

Siyasetimizde partiler ittifak yaparak güç toplama sürecini başlatmıştr. Bu yaklaşım yerel seçimlerde iktidar partisine karşı başarı sağlayabilir ve sağlamıştır da. Yerel seçimlerde başarılı olan siyasal ittifaklar genel seçimlerde ittifakın ortaklarına kazanç sağlayabilir mi?

Olası bir İYİ Parti-CHP ortaklığı elbette tartışılabilir. Bu nedenle her partinin kendi iktidar mücadelesini yürütmek üzere hazırlanması  daha akılcı bir yaklaşım olabilir. CHP genel seçim ittifakı düşüncesinden önce kendi cephesini güçlendirmek zorundadır. Bu nedenle programı, kadrolarını güncelleştirmeli ve seçmene yeni şeyler söylemelidir.

Özetlersek un var, yağ var, şeker var ve CHP helva yapmak zorundadır. Bu yazdıklarımızın kurultay öncesi yapılma olanağı yoktur ama kurultay sonrası CHP mutlaka bu çalışmaları yapma kararlılığını toplumla paylaşmalıdır. Kurultay, ülkeyi yeniden kurup donatacak CHP iktidarının ilk adımı ve laik demokratik Cumhuriyet için bir milat olabilir. 

DR. ENGİN ÜNSAL
15. DÖNEM CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ


Yazarın Son Yazıları