Olaylar Ve Görüşler

Sorunlarımız nasıl çözülür? - Celal TOPKAN

28 Ocak 2022 Cuma

Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik sorunlarını çözmüş, işsizlik ve yoksulluk sorununu çözmüş, demokrasi ve hukuk sorununu çözmüş, insan hak ve özgürlük sorunlarını çözmüş ve güvenceye kavuşturmuş, ülkede eşitlik ve adaleti sağlamış, ülkenin gelişmiş, kalkınmış, zenginleşmiş, halkının aş ve iş sorununu çözmüş, halkının refah düzeyi yüksek, huzur ve barışa kavuşmuş ülkelere baktığımızda, bu ülke yurttaşlarının aktif yurttaş oldukları, karar süreçlerine katıldıkları ve belirleyici oldukları, ülkeyi yöneten siyasetçilerin, keyfi yönetim ve uygulamalarına, yolsuzluk yapmalarına, kendileri zenginleşirken halkın yoksullaşmasına izin vermedikleri görülecektir. Yurttaşlar olarak kendimize, ülkemize ve halkımıza karşı görevlerimiz ve sorumluluklarımız var. Aktif yurttaş olmadığımız, hak ve sorumluluklarımızın bilincinde olmadığımız, ülkeyi yöneten siyasetçilerin, keyfi yönetim ve uygulamalarına, yolsuzluk yapmalarına, kendileri zenginleşirken halkın yoksullaşmasına itiraz etmediğimiz için Türkiye iyi yönetilmiyor. 

YURTTAŞLAR NE YAPMALI?

Ülkenin ve halkın sorunları çözülmüyor. 

Türkiye, üzerine oturduğu coğrafyasının kendisine sunduğu, jeopolitik ve jeostratejik fırsatlarına, tarihi ve kültürel zenginliklerine, yeraltı ve yerüstü varlıklarına, genç ve dinamik insan gücü potansiyeline rağmen gelişemiyor, kalkınamıyor, zenginleşemiyor, aş ve iş sorunu çözülemiyor. Ülke ve toplum barış ve huzura kavuşamıyor. 

 Sorunların çözümünü sorunu yaşayanlar bilirler. 

Yurttaşlar olarak, haklarımızın, görevimizin ve sorumluluklarımızın bilincinde, soran, sorgulayan yurttaş olmalıyız. 

Türkiye’nin iyi yönetilmesi için soran, sorgulayan aktif, yurttaş olmalıyız. 

Sorunları yaşayanlar olarak bir araya gelmeliyiz. 

Önce sorunlarımızı tanımlamalı ve adını koymalıyız. Tanımladığımız ve adını koyduğumuz sorunlarımıza, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla tartışarak akla dayalı çözümler üretmeliyiz. 

Çözüm önerilerimizle birlikte seçtiğimiz yöneticilere gitmeliyiz. 

İşte sorunlarımız ve çözüm önerileri demeliyiz. 

Sorunları çözmelerini istemeliyiz. Ancak o zaman Türkiye iyi yönetilir. Üzerine oturduğu coğrafyasının kendisine sunduğu, jeopolitik ve jeostratejik fırsatları, tarihi ve kültürel zenginlikleri, yeraltı ve yerüstü varlıkları, genç ve dinamik insan gücü potansiyeli zenginliğe dönüştürülür. Türkiye gelişir, kalkınır, zenginleşir. Halkın aş ve sorunu çözülür. Ülke ve toplum barış ve huzura kavuşur. 

CELAL TOPKAN

20. DÖNEM CHP ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları